GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Margrethe Kirstine Andersen

Født 13 Jul 1919 Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
Død
13 Jul 1919
Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
18 Dec 1836
Åkirke, Åkirkeby, Bornholm
28 Sep 1835
Pedersker, Bornholm
27 Mar 1809
Povlsker, Bornholm
6 Jun 1811
Povlsker, Bornholm
Vielse 30 Jul 1954 Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
KB, Hjembæk sogn, 1952-65, A.O. 102
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711600 7#151451,25162704

9. ugift maler Gunnar Kristian Jørgensen af Næstved Præst ø Amt. Født i Sct. Mortens sogn, Næstved, Præstø amt. 13. n ovember 1911. Søn af arbejdsmand Jens Peter Jørgensen og hu stru Emma Sofie født Svendsen
ugift husassistent Margrethe Kirstine Andersen af Hjembæk b y, Holbæk Amt født samme sted 13. juni 1919. Datter af arbe jdsmand Otto Anton Antonius Andersen og hustru Christine So fie, født Nielsen, Hjembæk by og sogn.
Lysning a) 3.juli 1954 b) 4.juli 1954 i Hjembæk kirke af so gnepræsten.
Vielsen fandt sted 30.juli 1954 Hjembæk sogn.
Sted: Hjembæk Kirke
Præst: sognepræste Frede M. Ellitsgaard,
Vidner: købmand Johannes Larsen og førstelærer Gunnar Ander sen Friisbæk, begge Hjembæk by og sogn
a) attest af sognefogeden i Hjembæk. Attest af 3/7-54. Jour nal nr. 216
Martin Lund, Stengade 39, Rønne, Bornholm
Kære onkel
Du ønskes en glædelig Jul
og et godt Nytaar Jeg haaber du er rask jeg bor
nu i Næstved. Far er paa
de gamles Hjem i Hjembæk
Venlig Hilsen fra
Margrethe Jørgensen Næstved
Død
Fødsel 13 Jul 1919 Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
KB, Hjembæk, Holbæk Amt, 1908-1928, A.O.76
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711600 7#151448,25161980

7. 1919 13. juli, Hjembæk by og sogn, Tudse Herred, Margret he Kirstine Andersen, arbejdsmand Otto Andreas Antonius And ersen, Hjembæk 40 år og hustru Kristine Sofie Nielsen, 39 å r. Viede i Neksø 10/10.1918,
døbt 19. september, pastor Valdum i Kirken,
stenhugger Anders Nielsen, Hjembæk og hustru Marie Nielsen , enke Kirstine Nielsen, Hjembæk
Dåb 14 Sep 1919 Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
Konfirmation 1 Oct 1933 Vallekilde, Ods, Holbaek, Denmark
11. Margrethe Kirstine Andersen, Hørve sogn,
boelsmand Otto Andreas Antonius Andersen og hustru Kristin e Sofie Nielsen,
født i Hjembæk 13/7.19
døbt i Hjembæk 14/9.19
sognepræst J. Maarbjerg i Vallekilde kirke

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711954 9#158347,26598587
tjekket uden resultat - viede Vallekilde, Hørve, Hjembæk. F årevejle, Grevinge, Tuse, Tveje-Merløse, Stigs Bjergby, Sær slev, Føllenslev, Svinninge, Kundby, Gislinge, Hørby, Hages ted,
1956-59 mand Jørgensen