GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Gunnar Kristian Jørgensen

Født 13 Nov 1911 Sankt Mortens Sogn Næstved
Død
Vielse 30 Jul 1954 Hjembaek, Tuse, Holbaek, Denmark
KB, Hjembæk sogn, 1952-65, A.O. 102
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711600 7#151451,25162704

9. ugift maler Gunnar Kristian Jørgensen af Næstved Præst ø Amt. Født i Sct. Mortens sogn, Næstved, Præstø amt. 13. n ovember 1911. Søn af arbejdsmand Jens Peter Jørgensen og hu stru Emma Sofie født Svendsen
ugift husassistent Margrethe Kirstine Andersen af Hjembæk b y, Holbæk Amt født samme sted 13. juni 1919. Datter af arbe jdsmand Otto Anton Antonius Andersen og hustru Christine So fie, født Nielsen, Hjembæk by og sogn.
Lysning a) 3.juli 1954 b) 4.juli 1954 i Hjembæk kirke af so gnepræsten.
Vielsen fandt sted 30.juli 1954 Hjembæk sogn.
Sted: Hjembæk Kirke
Præst: sognepræste Frede M. Ellitsgaard,
Vidner: købmand Johannes Larsen og førstelærer Gunnar Ander sen Friisbæk, begge Hjembæk by og sogn
a) attest af sognefogeden i Hjembæk. Attest af 3/7-54. Jour nal nr. 216
Martin Lund, Stengade 39, Rønne, Bornholm
Kære onkel
Du ønskes en glædelig Jul
og et godt Nytaar Jeg haaber du er rask jeg bor
nu i Næstved. Far er paa
de gamles Hjem i Hjembæk
Venlig Hilsen fra
Margrethe Jørgensen Næstved
Død
Fødsel 13 Nov 1911 Sankt Mortens Sogn Næstved