GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Adam Heinrich Eichen

Født 1853
Død 16 May 1816 Sankt Mariæ Kirke, Helsingør
Vielse 30 Jan 1782 Søllerød sogn
Død 16 May 1816 Sankt Mariæ Kirke, Helsingør
KB Helsingør Sankt Mariæ 1814-1838, side 273, opslag 236. -
døde mandkøn , nr- 16, 1816, 16.maj. begr. 1816 24.maj, Ada m Henrich Eichen, Slotsforvalter og gartner ved Marienlys t Slot. 63 år, jf.reg. 44.
Begravelse 24 May 1816 Sankt Mariæ Kirke, Helsingør
Fødsel 1853
Årsag til at vi ikke kan finde kirkebog for Vejby sogn fø r 1814.
Vejby (Holbo H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91;
D 1814-91.
Pgd. brændte 14. Maj 1871 og med den hele Præstens Arkiv.
(citat DANMARKS KIRKEBØGER-EN OVERSIGT OVER
DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891
VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET - side 58)

Muligvis plejemor til Christian Samsøe Eichen og hans søste r Sidel Marie Samsøe Eichen:
«b»Sidsel Marie Eichen født Jensen.«/b» Hendes mand hed Ada m Heinrich Eichen og var slotforvalter på Marienlyst Slot H elsingør. Blev gift 30.jan. 1782 i Sollerød, København (Fam ily search: Name:«tab»Adam Heinric Eicken
Spouse's Name:«tab»Zidse Marie Jensdr - Event Date: 30 Ja n 1782
Event Place:«tab»Sollerod, Kobenhavn, Denmark (KB.Søllerø d 1756-1799 FKVD opslag 79)
KB Helsingør Sankt Mariæ 1814-1838, side 273, opslag 236 . - døde mandkøn , nr- 16, 1816, 16.maj. begr. 1816 24.maj,
Adam Henrich Eichen, Slotsforvalter og gartner ved Marienl yst Slot. 63 år, jf.reg. 44.

KB Helsingør Sankt Mariæ sogn 1814-1838, side 354, opslag 3 18:
24. 1836, d. 30.nov. 1836, begr. 1836, 6.dec. Sidse Marie E ichen f. Jensen, enke efter slotsforvalter Eichen, 80 år, j f.reg. 232, f.gang gift.
Plejemor Sidstel Marie Eichen født Jensen døde i følge avi s artikel: december 1836 på Marielyst i forvalterboligen. A visartiklen hvis forfatter er Helsingør Skifteret dateret 3 0de januar 1837. Artiklen fortæller at Sidsel Marie Eiche n fød Jensen er afgået ved døden og der i den forbindelse s kal foretages en skiftesag. Her står bl.a. ' til efterretni ng for vedkommende arvinger bemærkes der ved testamentet e r disponeret over benævnte afdødes efterladensskaber.' De t kunne se ud som om Eichen ikke havde nogle biologiske bør n. Se kopi af hele artiklen under Christan Samsøe Eichen.

«u»Ved folketælling 1798
«/u»København, Sokkelund, Søllerød, Nærum By, , 87, FT-1787 , A0227
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
hr. justitz raad Colbiørnsen «tab» «tab» «tab»i Kiøbenha vn «tab»
.... (flere tjenestefolk)
Adam Eichen «tab»40 «tab»Gift «tab»Mand «tab»Gertner « tab»
Marie HansDatter «tab»38 «tab»Gift «tab»Hands Kone «tab » «tab»

«u»Ved Folketælling 1801 Helsingør
«/u»Navn:«tab»«u»Hendrich Eichen«/u»«tab»Køn:«tab»M
Alder:«tab»48«tab»Civilstand:«tab»Gift
Stilling i husstanden:«tab»Husbonde
Erhverv:«tab»Hotel forvalter og Gartner
Kildehenvisning:«tab»253
Nr. ægteskab:«tab»1
Kilde:«tab»FT-1801«tab»Husstands-/familienr:«tab»F4-346
Sogn:«tab»Helsingør Købstad«tab»Herred:«tab»Lynge-Kronborg
Amt:«tab»Frederiksborg«tab»Stednavn:«tab»Paa Lappen 555
Indtastningsnr:«tab»B8876«tab»Løbenr.:«tab»4996
Samtlige personer i husstanden
Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, Paa Lappe n 555, , F4-346, FT-1801, B8876
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
«u»Hendrich Eichen«/u» «tab»48 «tab»Gift «tab»Husbond e «tab»Hotel forvalter og Gartner «tab»
«u»A. Marie Jensdatter«/u» «tab»47 «tab»Gift «tab»Hans k one «tab» «tab»
Jens Søderberg «tab»23 «tab»Ugift «tab»Tienestefolk «ta b»Gartnersvend «tab»
Carl Strøm «tab»19 «tab»Ugift «tab»Tienestefolk «tab»Ga rtnerdreng «tab»
Johanne Madsensdatter «tab»23 «tab»Ugift «tab»Tienestefo lk «tab»Tienstepige «tab»
Marie Jensdatter «tab»12 «tab»Ugift «tab»Tienestefolk « tab»Tienstepige

«u»Folketælling 1834,
«/u»Maria Eiken Køn«tab»Kvinde Alder 72 Amt Frederiksborg H erred Lynge-Kronborg Sogn Helsingør Købstad Stednavn«tab»He lsingøers Kjøbstad
Fødselsdato 1762 Fødested«tab»Stilling i husstanden«tab»Civ ilstand«tab»Enke(mand) Familie nr.«tab»2 Matr.nr. Slotsforv alter Boligen«tab»
Erhverv«tab»Pensionist efter Slotsforvalter Eiken
Husstanden
«tab»Løbe nr.«tab»Navn«tab»Køn«tab»Alder«tab»Født år«tab»C ivilstand«tab»Information
«tab»6934«tab»Maria Eiken«tab»Kvinde«tab»72«tab»1762«tab»En ke(mand)«tab»Pensionist efter Slotsforvalter Eiken
«tab»6935«tab»Regine Busck«tab»Kvinde«tab»28«tab»1806«tab»U gift«tab»hendes Tjenestepige Tjenestepige