GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Cathrine Gribels

Født 1595 Lytjenburg, Tyskland
Død 1652 Ærøskøbing
Datter af Afdød
1595
Lytjenburg, Tyskland
Vielse
Vielse 1633 Ærøskøbing
Pilegaard side 6
Peder blev gift med «b»Cathrine Griebel «/b»[1893] [MRIN: 6 92], datter af «b»Hans Griebel «/b»[1909] og
«b»Ukendt«/b», i 1634 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg , Danmark. Cathrine blev født cirka 1595 i
Lytjenburg, Tyskland og døde cirka 1652 i Ærøskøbing, Ærøsk øbing, Svendborg, Danmark i en alder af ca.
57 år.
Fødsel 1595 Lytjenburg, Tyskland
Pilegaard side 6
Peder blev gift med «b»Cathrine Griebel «/b»[1893] [MRIN: 6 92], datter af «b»Hans Griebel «/b»[1909] og
«b»Ukendt«/b», i 1634 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg , Danmark. Cathrine blev født cirka 1595 i
Lytjenburg, Tyskland og døde cirka 1652 i Ærøskøbing, Ærøsk øbing, Svendborg, Danmark i en alder af ca.
57 år.
Død 1652 Ærøskøbing
Pilegaard side 6

Generelle notater: Født i Lütjenburg omkring 1600.
Hun var 1623-33 husbestyrerinde og konkubine for Hertug Chr istian, der havde arvet Ærø - og slået
sig ned på Gråsten. Herug Christian var den ældste søn og b urde ha' arvet Sønderborg, men 'måtte
nøjes med Ærø'.
Catharina Griebel var hertugen en trofast plejerske i han s ældre år. Hun havde med hertugen en datter
Sophie Hedvig. For at sikre fremtiden for Catharina og datt eren skænkede hertugen dem ved et
gavebrev dateret Gråsten 14.11.1629 et hus, han havde lade t bygge i Ærøskøbing med indbo, stald og
have samt øen Dejrø, hvor han holdt kaniner. Alt frit for b eskatning og andre ydelser. Hertug
Christian døde 14.6.1633.
Huset solgtes allerede 9.3.1634 til Ærøskøbings nye herre H ertug Philip for 1000 rdl.
Ærø Byfogeds arkiv, Ting- og Skøde protokol 1625-1634.