GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Simon Christensen

Født 1640
Død 1771
Mette Simonsdatter 1666 Tranderup, Ærø, Svendborg Amt
Vielse 1664 Tranderup
Fødsel 1640
Død 1771
Ifølge Pilegaard blev Simon og Anne Marie gift i 1664; samme år blev Simon sognepræst i Tranderup; overtog nok embede og forrige præsts enke. Forrige præst Philip Dominicussen Lauritzen døre i Tranderup 1664.

Generelle notater: Præst og senere provst i Tranderup 1664-1711.
Provst fra 1678 - 1697. Student fra Fredensborg i 1661. Han blev gift med sin forgængers kone, Ane
Marie Pedersdatter Pilegaard.
Fæster vandmøllen i Borgnæs fra 1695-1707.
Ifølge Hübertz:
Et mandat af 1696, udstedt på forestilling af provsten Simon Christensen, påbyder for Tranderup,
som det før var sket for Rise: at enhver husfader med sine hver dag skal bede og synge før arbejde og
før de går til sengs, bede for øvrigheden og det hele land; helligholde søn- og festdage, og afholde sig
fra alt arbejde på disse dage; holde børn og tyende til fattig kirkegang; børn skulle understøtte deres
gamle forældre; naboer leve fredeligt med hinanden. Bryllup og trolovelse må ikke højtideligholdes
før eller under gudstjenesten, og kirkegangs koner må ikke skænke følget øl, mjød eller brændevin;
tiende og afgifter skulle erlægges rigtigt; præstens medhjælpere skulle assistere præsten i at
overholde denne forordning.