GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Madsen Kofoed

Født 1640
Død
1640
Abt 1615
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Abt 1588
Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Abt 1585
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Abt 1615
Bornholm
IND 1595
Bornholm
IND 1595
Bornholm
Død
Fødsel 1640
Beskætigelse Abt 1640 Pedersker
Ejer af Eskildsgård + 9. Vdg. Lillegård i Pedersker
Hans forældre: Mads Madsen Koefoed og Anne Jensdatter, oven for.

Gift med Johanne Hansdatter Koefoed
Hun døde i 1738-08-23
Hendes forældre: Hans Madsen Koefoed og Karen Clausdatter K jøller, 23. Slg. Kofoedgård, Østermarie.
Begravelse 1 Nov 1722 Peders Kirke, Bornholm
KB Pedersker, eneste 1688-1764, AO 114
... 11.noveber ..... Hans Kofod på Eskildsgaard begravet... gl.82 år,
Julius Bistrup - Familien Koefoed A - side 128
F 1. Hans Madsen Koefoed død 1/11.1722 82 år ga mmel, begr. 11/11 'med stor promp', kaptajn, proprietær i E skildsgård Pedersker sogn. * Johanne Koefoed (side 82: C 3) - (datter af Hans Madsen k. kaptajn, proprietær 23 sg. Koe foedgård i Østermarie Sogn(slægt B side 67: B 5) og Karen C lausdatter) begr. (Johanne) 13/8.1738, 79 år. 4 børn : ( G 1 - G 4)

overtog muligvis Eskildsgård før hans far døde 1665.