GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sidsel Marie Høyelsen født Samsøe Eichen

Født 1803 Marielyst, Kronborg Amt
Død 19 Mar 1887 Gentofte
Datter af Christen Samsøe
Vielse 8 Jan 1818 Sankt Mariæ Kirke, Helsingør
Fødsel 1803 Marielyst, Kronborg Amt
Dåb 24 Aug 1803
Konfirmation 13 Apr 1817 St.Mariæ Kirke, Helsingør
KB, Sct. Annæ sogn, Helsingør, Hovedministerialbog, 1813-19 01, A.O. 127
Konfirmerede piger, 1817, nr. 2. Sidsel Marie Samsøe,
Død 19 Mar 1887 Gentofte
KB, Gentofte sogn, døde 1879-1892, s. 194, A.O.145
19.marts 1887 på Amtsygehuset i KBHV, 27.marts 1887, Sidse l Marie Hóyelsen født «b»Eigen«/b», enke efter gartner Fred erik Christian Hóyelsen i Gentofte, 84, sequelea fractura c olli fernoris
Begravelse 27 Mar 1887 Gentofte
01.09.2012 Familie
----------------------------------------------------------- -------------------
Hustru: Sidsel Marie Samsøe Eichen #3413 leveår: 8 3
----------------------------------------------------------- -------------------
Født: 08.08.1803 i Tvilling med Christi an Samsøe. Marienlyst, Kronborg Amt.
Døbt: 08.08.1803 i ikke i St.Olai elle r Mariæ k.
Konfirmeret: 13.04.1817 i Skt. Mariæ K.(181/2/ 001/K03-05-A.tif)Op.127
Død: 19.03.1887 på Amtsygehuset i Kbh . Død 84 år gl.
Begravet: 27.03.1887 i Gentofte K.(13172/01 5/K05-30-A.tif)Op.144
Stilling: Husmoder.
Far: Christen Samsøe #3411
Mor: Madame Eichen #3412
v//konfirm. 1 Sø. e. Paaske 1817 = 13 april 1817: Nr.2. Sid sel Marie Samsøe
(Eichen) paa Marienlyst. Forældre: Datter af afd. Huusman d Christen Samsøe i
Weÿbÿe, Kronborg Amt, hos sin Plejemoder Madame Eichen pa a Marienlyst. Døbt
d.8 August 1803. Konfirmeret efter Kancelliresolutionen a f 15 febr. d. a.
uagtet manrglende i Alder. Tvilling. Vacc. d.22 Juni 1804 a f Doct. Strætt.
Se FT-1834. Kbh. Gentofte, Et Huus, Grosserer Hagens, Gento fte nr.62.
Friderich Christian Høyelsen, 46, G, Gartner. SIDSEL MARI E EICHEN, 31, G,
hans Kone. Adamphine Caroline Heriette Høyelsen, 14, U, der es Barn. Juliane
Jensine Marie Høyelsen, 12, U, deres Barn. Sidsel Marie Emi lie Høyelsen, 9, U,
deres Barn. Carl Friderich Ferdinant Høyelsen, 5, U, dere s Barn. Christian
Poulsen, 35, G, Inderste og Skomager. Marie Cathrine Westph al, 30, G, hans
Kone. Henriette Nicoline Poulsen, 4, U, deres Barn. Carl Jo chum Poulsen, 2, U,
deres Barn. Rasmus Nielsen, 30, U, Inderste og Strømpevæver svend..
Se FT-1840. Kbh. Gentofte Bye, Et Hus, 55-2/4. Frederik Chr istian Høyelsen,
52, G, Indsidder og Gartner. SIDSE MARIE EICHEN, 40, G, Han s Kone. Juliane
Jensine Marie Høyelsen, 18, U, Deres Barn. Sidse Marie Emil ie Høyelsen, 15, U,
Deres Barn. Carl Frederik Ferdinant Høyelsen, 11, U, Dere s Barn. Henrik Jens
Wilhelm Høyelsen, 7, U, Deres Barn. Dorthea Wilhelmine Lovi se Høyelsen, 1, U,
Deres Barn.
Se FT-1850. Kbh. Gjentofte, et Huus nr.9. Hans Morten Kofod , 27, G, Slagter,
Huusfader Kjøbanhavn. Julie Thomsine Frydschild, 26, G, han s Kone [Hans Morten
Kofod] Mariboe Ladegaard. Niels Jensen, 50, G, Huusfader, T jener Weibye,
Kjøbhs Amt. Else Johannesdatter, 45, G, hans Kone [Niels Je nsen] Hillerød,
Fredb. Amt. Maren Christine Jensdatter, 17, U, deres Børn [ Niels Jensen og
Else Johannesdatter] Gjentofte. Wilhelm Andreas Jensen, 13 , U, deres Børn
[Niels Jensen og Else Johannesdatter] Gjentofte. (SIDSEL) M ARIE EICHEN, 48,
Enke, Lever af Haandarbeide og sine Rentepenge, Marienlyst , Cronb Amt. Dorthea
Wilhelmine Høyelsen, 11 - hendes Datter [Marie Eichen] Gjen tofte. Oline
Cathrine Petersen, 2 - hendes Pleiedatter [Marie Eichen] Kj øbenhavn. Carl
Wilhelm Søht, 40, G, Muursvend, Huusfader, Jægersborg. Mare n Larsen, 27, G,
hans Kone [Carl Wilhelm Søht] Gjentofte. Jensine Søht 7 - d eres Børn [Carl
Wilhelm Søht og Maren Larsen] - Sophie Kirstine Søht, 5 - d eres Børn [Carl
Wilhelm Søht og Maren Larsen] - Oschar Søht, 4 - deres Bør n [Carl Wilhelm Søht
og Maren Larsen] - Et Udøbt Barn, Dreng, 1 - deres Børn [Ca rl Wilhelm Søht og
Maren Larsen].
v/Død: Nr. 14. Sidse Marie Høyelsen født Eichen. Enke efte r Gartner Frederik
Christian Høyelsen i Gentofte. Død 84 aar gl.
----------------------------------------------------------- -------------------
Mand: Frederik Christian Høyelsen #3414 leveår : 55
Gift: 08.01.1818 i Helsingør,St.Mariæ K .(181/2/001/K03-35-A.tif)Op.157 hendes alder: 14 hans a lder: 29
----------------------------------------------------------- -------------------
Født: 06.08.1788 i Herritslev Sogn, Mar ibo Amt.
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: 09.03.1844 i Gentofte, Kbh. Amt . Død 55 år gl.
Begravet: 14.03.1844 i Gentofte K.(131/2/01 4/K01-08-A.tif)Op.8
Stilling: Gartner
Far:
Mor:
v/Vielse 1818. Nr.2. Frederik Kristian Høÿelsen, Han ..?Gar tner i Nyekiöbing
paa Falster, 30 aar gl. - Jomfru Sidsel Marie Samsøe Eichen , hos sin
Plejemoder Madame Eichen, hos Slotforvalter Eichens Enke pa a Marienlyst, 14½
aar gl. Forlover: Brudgommen: Slotsforvalter Rasmussen pa a Marienlyst og
Brudens: Prokurator Møller i Helsingør. - Viet Hjemme 181 8 d.3 Januar. I
Kirken 1818 d.8 Januar.
v/Død: Nr.10. Frederik Christian Høyelsen. Gartner i Gentof te, Død 55 aar
gl.
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 1: Adamphine Caroline Henriette Høyelsen #341 5 leveår: 77
Født: 16.05.1820 i Frederiksberg
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: 31.05.1897 i Kbh.
Begravet: 05.06.1897 i Gentofte K.
Stilling:
Ægtefælle Hans Christian Svendsen #3421 f. 23.11.18 19
Gift: 21.02.1812 i
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 2: Juliane Jensine Marie Høyelsen #3416
Født: 16.06.1822 i Frederiksberg
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 3: Sidse Marie Emilie Høyelsen #3417
Født: 23.04.1825 i Frederiksberg
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
----------------------------------------------------------- -------------------
M Barn 4: Carl Friederich Ferdinand Høyelsen #3418
Født: ...1829 i
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 5: Dorthea Wilhelmine Louise Høyelsen #3419
Født: ...1839 i Gentofte.
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
----------------------------------------------------------- -------------------
M Barn 6: Henrik Jens Wilhelm Høyelsen #3420
Født: 13.06.1842 i Gentofte.
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
----------------------------------------------------------- -------------------