GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ane Mathilde Christine Nathalia Johansen

Født 23 Jan 1877 Garnisions Sogn, Købehavn
Død 31 May 1957 De gamles hjem, Tåstrup - Tåstrup Ny Sogn
23 Jan 1877
Garnisions Sogn, Købehavn
8 Apr 1851
Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
11 Feb 1852
Sankt Hans, Odense, Odense, Denmark
3 May 1820
Vor Frue, Odense, Odense, Denmark
23 Oct 1816
Ubberud, Odense, Odense, Denmark
1769
Kølstrup sogn (ved Kerteminde)
1782
Vor Frue, Odense, Odense, Denmark
Børge Jørgen Hans Chr. Vilhelm Nielsen 10 Aug 1908 Frederiksberg, , Frederiksberg Amt, Denmark
Vielse
Fødsel 23 Jan 1877 Garnisions Sogn, Købehavn
Familiebibel - data om Hans Urban Johansen og Ida Sofie Pet rines og deres børn fødsel og død Familiebibel - data om Hans Urban Johansen og Ida Sofie Pet rines og deres børn fødsel og død
Oplysninger om familien Johansens fødsel og død:
Hans Urban Johansen Født den 8.april 1851. Død 25/5.1931.
Ida Sophie Petrine født Petersen født den 11.Februar 1852 . Død 22/9.1931.
Ida Mathilde Christine Nathalie Johansen født den 19.augus t 1875. Død 5.november 1876.
Anne Mathilde Christine Nathalie Johansen. Født den 23.janu ar 1877. Død 31/5.57
Laura Johanne Elivira THeodora Johansen født den 26.Janua r 1879. Død 23/7.1949.
Johannes Albert Theophil Urban Johansen født den 3.Decembe r 1880. 17/11 - 1964 Død.
Otto Christian Marius Johansen født den 15.december 1882. D ød 27.februar 1886.
Jens Peter Frederik Johansen. Født den 18.Oktober 1884. Dø d 4.Juli 1922.
Martha Eunike Christiane Johansen. Født den 21.April 1886 . Død 16.August 1886.
Martha Eunike Marie Johansen. Født den 18.Oktober 1887. Dø d 11/1.1945
Olga Johanne Ingeborg Johansen født 2.januar 1890
Julie Camilla Elisabeth Johansen født den 3.December 1892.
Villy Kristian Marius Johansen født 12.Juni 1876 Død 15/4.56
Garnisons Kirkebog født 1877 Garnisons Kirkebog født 1877
Garnision; FK; 1877; nr. 24; d. 23de Januar, Ane Mathilde C hristine Nathalia Johansen; april 2den i kirken; Hans Urba n Johansen, Maskinarbejder, Fredericiagade 61, Ida Sophie P etrine født Petersen, 23 år; jomfru C. Johansen, jomfru E.P etersen, forældrene.

Blev kaldt Anna arkivalieronline.dk - opslag nr. 204
Sankt Pauls Kirkebog føde 1877 Sankt Pauls Kirkebog føde 1877
Sant Paul; FK; 1877; nr. 37; 23de Jan., Ana Mathilde Chris tine Nathalia Johansen; 2.april 1877; jomfru C. Johansen, j omfru E.Petersen, forældrene; Johansen, Hans Urban Johansen , Maskinarbejder, , Ida Sophie Petrine født Petersen, Frede riciagade 61; døbt i Garnisions kirke, Pastor ... arkivalieronline.dk - opslag nr. 272
Dåb 2 Apr 1877 Garnisions Kirke, Købehavn
Garnisons Kirkebog født 1877 Garnisons Kirkebog født 1877
Garnision; FK; 1877; nr. 24; d. 23de Januar, Ane Mathilde C hristine Nathalia Johansen; april 2den i kirken; Hans Urba n Johansen, Maskinarbejder, Fredericiagade 61, Ida Sophie P etrine født Petersen, 23 år; jomfru C. Johansen, jomfru E.P etersen, forældrene.

Blev kaldt Anna
Sankt Pauls Kirkebog føde 1877 Sankt Pauls Kirkebog føde 1877
Sant Paul; FK; 1877; nr. 37; 23de Jan., Ana Mathilde Chris tine Nathalia Johansen; 2.april 1877; jomfru C. Johansen, j omfru E.Petersen, forældrene; Johansen, Hans Urban Johansen , Maskinarbejder, , Ida Sophie Petrine født Petersen, Frede riciagade 61; døbt i Garnisions kirke, Pastor ...
Garnision; FK; 1877; nr. 24; d. 23de Januar, Ane Mathilde C hristine Nathalia Johansen; april 2den i kirken; Hans Urba n Johansen, Maskinarbejder, Fredericiagade 61, Ida Sophie P etrine født Petersen, 23 år; jomfru C. Johansen, jomfru E.P etersen, forældrene.

Sant Paul; FK; 1877; nr. 37; 23de Jan., Ana Mathilde Chris tine Nathalia Johansen; 2.april 1877; jomfru C. Johansen, j omfru E.Petersen, forældrene; Johansen, Hans Urban Johansen , Maskinarbejder, , Ida Sophie Petrine født Petersen, Frede riciagade 61; døbt i Garnisions kirke, Pastor ...

Blev kaldt Anna
Voksendåb 10 Jul 1892 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
, nr. 993. og side 194, hvor det er tilføjet af Ane er flyt tet til Frederiksberg Menighed 30/4. 1897. Nielsen Christian,m,20/7.1875,g,baptist, Stenlille, husfade r, mælkekusk, Trefolium, indtægt 1805, skat 13,50
Nielsen Laura Gudrund,k,23/2.1899,u,baptist, Frederiksberg
Nielsen Hans Børge,m,26/8.1908,u,baptist, Frederiksberg
A.O.220: Tillægsliste for de af stedet beboere der er midle rtidig fraværende: Nielsen Anna på hospitalert FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 - Anna på hospitalet
Folketælling 1916 Guldborgsvej 28, Frederiksberg
Folketælling - København 1880 Fredericiagade Folketælling - København 1880 Fredericiagade
Fredericiagade side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn
Nielsen Christian,m,20/7.1875,g,baptist, Stenlille, husfade r, mælkekusk, Trefolium, indtægt 1805, skat 13,50
Nielsen Laura Gudrund,k,23/2.1899,u,baptist, Frederiksberg
Nielsen Hans Børge,m,26/8.1908,u,baptist, Frederiksberg
A.O.220: Tillægsliste for de af stedet beboere der er midle rtidig fraværende: Nielsen Anna på hospitalert FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 FT 1916 Guldbergsvej 28 - Anna på hospitalet
Død 31 May 1957 De gamles hjem, Tåstrup - Tåstrup Ny Sogn
Familiebibel - data om Hans Urban Johansen og Ida Sofie Pet rines og deres børn fødsel og død Familiebibel - data om Hans Urban Johansen og Ida Sofie Pet rines og deres børn fødsel og død
Oplysninger om familien Johansens fødsel og død:
Hans Urban Johansen Født den 8.april 1851. Død 25/5.1931.
Ida Sophie Petrine født Petersen født den 11.Februar 1852 . Død 22/9.1931.
Ida Mathilde Christine Nathalie Johansen født den 19.augus t 1875. Død 5.november 1876.
Anne Mathilde Christine Nathalie Johansen. Født den 23.janu ar 1877. Død 31/5.57
Laura Johanne Elivira THeodora Johansen født den 26.Janua r 1879. Død 23/7.1949.
Johannes Albert Theophil Urban Johansen født den 3.Decembe r 1880. 17/11 - 1964 Død.
Otto Christian Marius Johansen født den 15.december 1882. D ød 27.februar 1886.
Jens Peter Frederik Johansen. Født den 18.Oktober 1884. Dø d 4.Juli 1922.
Martha Eunike Christiane Johansen. Født den 21.April 1886 . Død 16.August 1886.
Martha Eunike Marie Johansen. Født den 18.Oktober 1887. Dø d 11/1.1945
Olga Johanne Ingeborg Johansen født 2.januar 1890
Julie Camilla Elisabeth Johansen født den 3.December 1892.
Villy Kristian Marius Johansen født 12.Juni 1876 Død 15/4.56
KB Fredskirken, København, A.O.26
10. 1957, død:den 31.maj De gamles hjem Tåstrup, begr.den 4 .juni Solbjerg Kirkegård, Ane Mathilde Christine Natalia fø dt Johansen,
Enke efter Jens Christian Nielsen boende De gamles hjem i T åstrup, født i København, Garnisons sogn, 23.januar 1877. D atter af maskinsnedker Hans Urban Johansen og hustru Ida So phie Petrine født Petersen.
80 år gammel. 1877 23.januar.
Pastro K. Kyrø-Rasmussen.
Skifteretten for Glostrup retskreds 1.juni 1957. Begravelse n Tilmeldt Tåstrup Nykirke Sogns ministerialbog 4.juni 1957
Begravelse 4 Jun 1957 Fredskirken Til Solbjerg Kirkegård
Folketælling 1885. Nørrebrogade 38, Baghus 2. sal
47. Hans Urban Johansen, M, 33 år, g, baptist, Odense, opho ld fra 26 år, husfader, maskinarbejder, København
48. Ida Sofie Johansen, K, 32 år, g, baptist, Odense, ophol d fra 4 år, husmoder
49. Anna Mathilde Christine Natalie Johansen, K, 8 år, u, b aptist, Kjøbenhavn, barn
50. Laura Johanne Elvira Theodora, K, 6 år, u, baptist, Køb enhavn, barn
51. Johannes Theophil Urban Albert Johansen, M, 4 år, u, ba ptist, barn
52. Otto Christian Marius, M, 2 år, u, baptist, København , barn
53. Jens Peter Frederik, M, under 1 år, u, baptist, Københa vn, barn
(L.A. 21/12.98)

Folketælling 1901. Nørrebrogade 38, matr. 9B - Ejer fabrika nt Hammel,
2. sal:
- Johansen, Urban, født 8.april 1851, baptist, født i Odens e tilflyttet i 1872, sidste bopæl Odense, maskinarbejder, g ift 1875, børn 8 *), døde børn 3
- Johansen, Sophie Ida, født 11.februar 1852, baptist, fød t i Odense, tilflyttet kommunen 1857, sidste bopæl Slagelse , moder
- Johansen, Johannes, født 3. december 1880, ugift, uden ti lknytning til trosamfund, maskinarbejder, ”Titan”
- Johansen, Peter, født 18.oktober 1884, ugift, baptist, ma skinlærling, ”Titan”
- Johansen, Martha, født 18.oktober 1887, ugift, baptist ** *)
- Johansen, Ingeborg, født 2. januar 1890, ugift
- Johansen, Julie, født 3. december 1892, ugift
- Johansen, Villy, født 12.juni 1895, ugift
(Julie og Torben på Rigsarkivet 14/10.1998. Mikrofilm: M15. 896-M15.897)

Notat vedr. FT. 1901 23/2.2004. Torben Lund
*) de 2 levnede børn der mangler i sammentællingen var Ann a (23/1.77) og Laura (26/1.79) som på dette tidspunkt var f lyttet hjemmefra.
(kilde med navne og fødseldatoer er fra inderside af famili ebibel - Clara Mortensen
kopi 6/2.97 hos Torben Lund)