GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Urban Johansen

Født 8 Apr 1851 Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
Død 25 May 1931 Simeons, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Ida Mathilde Christine Nathalie Johansen 19 Aug 1875 Garnisions Sogn, København
Ane Mathilde Christine Nathalia Johansen 23 Jan 1877 Garnisions Sogn, Købehavn
Laura Johanne Theodora Elvira Johansen 26 Jan 1879 Sankt Paul Sogn, København
Johannes Albert Theophil Urban Johansen 3 Dec 1880 Sankt Paul Sogn, København
Jens Peter Frederik Johansen 18 Oct 1884 Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Martha Eunike Christina Johansen 21 Apr 1886 Nørrebrogade 38, 2, København
Martha Eunike Marie Johansen 18 Oct 1887 Nørrebrogade 38, 2, København
Olga Johanne Ingeborg Johansen 2 Jan 1890 Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Julie Camilla Elisabeth Johansen 3 Dec 1892 Nørrebrogade 38, 2, København, Sct. Johannes sogn
Vielse
Beskætigelse
Skifte
Kbh. skiftekomission
se billede KBH. skiftekomission 417 31/32 - side 1 KBH.skiftekomission 417 31/32 - side 2
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Fødsel 8 Apr 1851 Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
KB,Sankt Knud 1847-1853, A.O.43
1851
34 8.april Hans Urban Johansen, 13.juli (døbt), arbejdsman d Johan Peter Johansen og hustru Anne Marie Steen 27 år i H julmandshuset

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1713817 5#180623,30654521
gd 145 , A.O. 27
T 16 Hans Urban Johansen; far Johan Peter Johansen arbejdsm and; født i Odense 1851 8/4
Vedtegning: er ikke conf. da han på langtid dåbs.........mo dtaget. (hvad betyder det mon)
1-1y3225 a D 73

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1648103 9#19248,1389124
lægdsrulle tilgang T 16 Odense 3. udskrivningskreds ng, 4313, FT-1870, D4595
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Christen Andersen«tab»37«tab»Gift«tab»Huusfader«tab»Kleinsm edmester«tab»Donshøirup, Svendborg Amt
Ane Katrine Andersen født Clausen«tab»41«tab»Gift«tab»Huusm oder«tab»«tab»Odense
Ane Marie Rasmussen«tab»74«tab»Enke«tab»Huusmoder«tab»«tab» Skibhusene, Skt. Hans Landsogn
Marie Sophie Amalie Andersen«tab»13«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Odense
Christian Carlo Marius Andersen«tab»7«tab»Ugift«tab»Barn«ta b»«tab»Odense
Jens Martin Rasmus Andersen«tab»Ugift«tab»Barn«tab»«tab»Ode nse
Ane Margrethe Hansen«tab»18«tab»Ugift«tab»Tyende«tab»«tab»K arhusene, Vissenbjerg
«b»Hans Urban Johansen«tab»18«tab»Ugift«tab»«tab»Kleinsmed e Svend«tab»Odense
«/b»Søren Andersen«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»Fr augde Sogn, Odense Amt
Carl Christian Holm«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»O dense
Hans Christian Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«t ab»Orte Sogn, Odense Amt
Holger Jørgen Laurits Larsen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærl ing«tab»Odense A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; f ødt Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1650437 0#28889,3199805 Lægdsrulle 1873 1. kreds København ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Dåb 13 Jun 1851 Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
KB, Sankt Knud, Odense, 1847- 1852 side 36,1851, no,34, fø dt 8.april, døbt i kirken 13.juni
PHOTO 1869 Odense
gd 145 , A.O. 27
T 16 Hans Urban Johansen; far Johan Peter Johansen arbejdsm and; født i Odense 1851 8/4
Vedtegning: er ikke conf. da han på langtid dåbs.........mo dtaget. (hvad betyder det mon)
1-1y3225 a D 73

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1648103 9#19248,1389124
lægdsrulle tilgang T 16 Odense 3. udskrivningskreds ng, 4313, FT-1870, D4595
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Christen Andersen«tab»37«tab»Gift«tab»Huusfader«tab»Kleinsm edmester«tab»Donshøirup, Svendborg Amt
Ane Katrine Andersen født Clausen«tab»41«tab»Gift«tab»Huusm oder«tab»«tab»Odense
Ane Marie Rasmussen«tab»74«tab»Enke«tab»Huusmoder«tab»«tab» Skibhusene, Skt. Hans Landsogn
Marie Sophie Amalie Andersen«tab»13«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Odense
Christian Carlo Marius Andersen«tab»7«tab»Ugift«tab»Barn«ta b»«tab»Odense
Jens Martin Rasmus Andersen«tab»Ugift«tab»Barn«tab»«tab»Ode nse
Ane Margrethe Hansen«tab»18«tab»Ugift«tab»Tyende«tab»«tab»K arhusene, Vissenbjerg
«b»Hans Urban Johansen«tab»18«tab»Ugift«tab»«tab»Kleinsmed e Svend«tab»Odense
«/b»Søren Andersen«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»Fr augde Sogn, Odense Amt
Carl Christian Holm«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»O dense
Hans Christian Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«t ab»Orte Sogn, Odense Amt
Holger Jørgen Laurits Larsen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærl ing«tab»Odense A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; f ødt Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1650437 0#28889,3199805 Lægdsrulle 1873 1. kreds København ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1870 Odense
ng, 4313, FT-1870, D4595
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Christen Andersen«tab»37«tab»Gift«tab»Huusfader«tab»Kleinsm edmester«tab»Donshøirup, Svendborg Amt
Ane Katrine Andersen født Clausen«tab»41«tab»Gift«tab»Huusm oder«tab»«tab»Odense
Ane Marie Rasmussen«tab»74«tab»Enke«tab»Huusmoder«tab»«tab» Skibhusene, Skt. Hans Landsogn
Marie Sophie Amalie Andersen«tab»13«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Odense
Christian Carlo Marius Andersen«tab»7«tab»Ugift«tab»Barn«ta b»«tab»Odense
Jens Martin Rasmus Andersen«tab»Ugift«tab»Barn«tab»«tab»Ode nse
Ane Margrethe Hansen«tab»18«tab»Ugift«tab»Tyende«tab»«tab»K arhusene, Vissenbjerg
«b»Hans Urban Johansen«tab»18«tab»Ugift«tab»«tab»Kleinsmed e Svend«tab»Odense
«/b»Søren Andersen«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»Fr augde Sogn, Odense Amt
Carl Christian Holm«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»O dense
Hans Christian Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«t ab»Orte Sogn, Odense Amt
Holger Jørgen Laurits Larsen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærl ing«tab»Odense A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; f ødt Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1650437 0#28889,3199805 Lægdsrulle 1873 1. kreds København ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
PHOTO 1873 1. kreds 1873 Y 1 2201- Y 1 4035 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; f ødt Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1650437 0#28889,3199805 Lægdsrulle 1873 1. kreds København ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
mandtalsliste Nov 1875 Fredericiagade 61, København
ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1880 Fredericiagade
Folketælling - København 1880 Fredericiagade Folketælling - København 1880 Fredericiagade
Fredericiagade side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn
Folketælling, København, 1885 Folketælling, København, 1885, Nørrebrogade
Nørrebrogade 38, baghus, 2.sal, lbnr. 47,Hans Urban Johanse n, m,33 år,g,baptist,Odense,oph. fra 26.år, husfader, maski narbejder, København, lbnr. 48, Ida Sofie Johansen,k,32 år , gift, baptist, Odense, oph. fra 4.år, husmoder, lbnr.49 , Anna Mathilde Christine Natalie Johansen, k,8år,ugift, ba ptist, Kjøbenhavn, barn, lbnr. 50, Laura Johanne Elvira The odora, k, 6 år, ugift, baptist, Kjøbenhavn, barn, lbnr.51 , Johannes Theophil Urban Albert Johansen, m,4 år,ugift, ba ptist, København, barn, lbnr. 53, Jens Peter Frederik, m, u nder 1 år,u,baptist, København, barn
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Voksendåb 11 Jun 1881 Kristuskirken, København

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1885 Nørrebrogade 38, 2, København
jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1890 Nørrebrogade 38, 2.sal, bagbygning
35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Politiets registerblad 1 May 1892
Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Kasserer Kristuskirkens menighed 1 Oct 1892 Kristuskirken, København
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1901 Nørrebrogade 38, 2 o. Gd, København
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 1906 Nørrebrogade 38, 2 o. Gd, København
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Kasserer Kristuskirkens menighed 16 Feb 1914 Kristuskirken, København
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Folketælling 4 Feb 1916 København, Udenbys Klædebo, Fælled, Fred. Viigade
Folketælling København, 4.febr. 1916, Udenbys Klædebo, Fæll ed Rode Folketælling København, 4.febr. 1916, Udenbys Klædebo, Fæll ed Rode
FT, København, Folketællingsskema nr. 12, Udenbys Klædebo , Fælles rode, Fred.VIIs gade, Matrikel Lod8Baf63.A.182.176 , gadenr. 13, Ejerens navn: H.U.Johansen.
1.sal familienr. 4,
Hans Urban Johansen, m, 8/4.1851, g, baptist, Odense, nej , husfader, maskinfabrikant, indkomst: 9000, Formue: 17700 , staten: 65,48, kommunen: 113,63.
Ida Sophie Petrine Johansen, k, 11/2.1852, g, Baptist, Oden se, nej, husmoder.
Villy Kristian Marius Johansen, m, 12/6 1896, Baptist, Købe nahavn, nej, søn, maskinarbejder, ns egen søn Johannes tjente i 1916 1550 kr.) formue 17770 ( ejendom, værksted osv.)
Folketælling 1930 Fr. VIIs gade 13
«b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
Død 25 May 1931 Simeons, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
KB. Simeon sogn, København (staden), 1923-1932, A.O.123
26. 1931 25.maj Frederiks d. 7s gade 13, 1, assistens kirke gård 30.maj 1931, Hans Urban Johansen, maskinfabrikant gif t med Ida Sofie Petrine f. Petersen. Søn af arbejdsmand Joh an Peter Jensen (Johansen) og Anne Marie Steen i Odense. si dste boplæ Frederik d 7s gade 13, 80 år født 8/4.1851, Past or Johs. Nørregaard v. Baptistkirken.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711821 9#155527,25983916 . 4.
Dødsattest København, A.O.1931 5 (maj), opslag 1052
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1993195 0#352215,70225099

Forside: A.O.1052

«b»Hans Urban Johansen«/b» gift
født 1851, den 8.april i Odense
maskinfabrikant
bopæl: Frd. VIIs gade 13, 1., København N.
dødsdag: 25de maj 1931 kl. 4 efterm. 80 (år)
dødssted: Frd. VIIs gade 13, 1., København N.
hovedsygdom: C. vuebriculi et oerophagi - strictura oeropha gi
umiddelbare dødsårsag: på dansk: strictura oerophagi - spi serørsforsnevring
sikre dødstegn: mangel på hjerteslag og respirator, dødssti vhed, dødspletter
læge: E. Frørup, Nørrebrogade 120,2
Undertegnede læge har 26/5.31 kl. 10 synet liget af maskinf abrikant Hans Urban Johansen
og forefundet ovennævnte sikre og utvivlsomme dødstegn
Kbhv 26/5.1931 Frørup, Nørrebrogade 120, 2
Indført i Simeons sogns kirkebog d. 28/5.1931 (underskrift)
Jordpåkastelse: afdøde tilhørte Københavns Baptistmenighe d og begraves fra Kristuskirken, Baggesensgade
lørdag 30/5 kl. 1,
Kbhv 27-5-1931
Johannes Nørgaard
Bagsiden: ingen bemærkninger
Begravelse 30 May 1931 Kristuskirken til Assistens kirkegård, gr.p. S247, Kbvh
Kbh. Begravelsesprotokol, 1931: opslag 1558
http://www.kbhkilder.dk/collections/begravelsesprotokoller/ d2/13-1057_DK-84_0005/13-1057_DK-84_0011/13-1057_DK-84_Buri al-registers-139-Apr-Sep-1931_1392336746/13-1057_DK-84_Buri al-registers-139-Apr-Sep-1931_00196.jpg

Gravsted: S 247
KB. Simeon sogn, København (staden), 1923-1932, A.O.123
26. 1931 25.maj Frederiks d. 7s gade 13, 1, assistens kirke gård 30.maj 1931, Hans Urban Johansen, maskinfabrikant gif t med Ida Sofie Petrine f. Petersen. Søn af arbejdsmand Joh an Peter Jensen (Johansen) og Anne Marie Steen i Odense. si dste boplæ Frederik d 7s gade 13, 80 år født 8/4.1851, Past or Johs. Nørregaard v. Baptistkirken.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711821 9#155527,25983916 . 4.
gd 145 , A.O. 27
T 16 Hans Urban Johansen; far Johan Peter Johansen arbejdsm and; født i Odense 1851 8/4
Vedtegning: er ikke conf. da han på langtid dåbs.........mo dtaget. (hvad betyder det mon)
1-1y3225 a D 73

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1648103 9#19248,1389124
lægdsrulle tilgang T 16 Odense 3. udskrivningskreds ng, 4313, FT-1870, D4595
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Christen Andersen«tab»37«tab»Gift«tab»Huusfader«tab»Kleinsm edmester«tab»Donshøirup, Svendborg Amt
Ane Katrine Andersen født Clausen«tab»41«tab»Gift«tab»Huusm oder«tab»«tab»Odense
Ane Marie Rasmussen«tab»74«tab»Enke«tab»Huusmoder«tab»«tab» Skibhusene, Skt. Hans Landsogn
Marie Sophie Amalie Andersen«tab»13«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Odense
Christian Carlo Marius Andersen«tab»7«tab»Ugift«tab»Barn«ta b»«tab»Odense
Jens Martin Rasmus Andersen«tab»Ugift«tab»Barn«tab»«tab»Ode nse
Ane Margrethe Hansen«tab»18«tab»Ugift«tab»Tyende«tab»«tab»K arhusene, Vissenbjerg
«b»Hans Urban Johansen«tab»18«tab»Ugift«tab»«tab»Kleinsmed e Svend«tab»Odense
«/b»Søren Andersen«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»Fr augde Sogn, Odense Amt
Carl Christian Holm«tab»16«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«tab»O dense
Hans Christian Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærling«t ab»Orte Sogn, Odense Amt
Holger Jørgen Laurits Larsen«tab»15«tab»Ugift«tab»«tab»Lærl ing«tab»Odense A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; f ødt Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1650437 0#28889,3199805 Lægdsrulle 1873 1. kreds København ense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odens e, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882«u» Sølvgade 99 5.sal«/u» opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler ) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 «u»Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal «/u» opslag: 22 1 ellers do
e side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odens e (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 k roner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (f ødt), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33 , nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8 /4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010) jøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9 B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Urban Johansen«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader«tab»Maskin arbejder«tab»Odense - alder ved første ophold i Københav n 20.
Ida Sophie Johansen«tab»32«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«tab»O dense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen«tab»8«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen«tab»6«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen«tab»4«tab»Ugift«tab »Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen«tab»2«tab»Ugift«tab»Barn«tab» «tab»Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen«tab»under 1 Aar«tab»Ugift«tab» Barn«tab»«tab»Kjøbenhavn 35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader , maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense , hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, Køb enhavn, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, Køben havn, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, Københ avn, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, Købe nhavn, barn Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896 havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
«u»46 Hans Urban Johansen«/u», m, 8/4.51, g, baptist, Odens e, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, ho s Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskab et 8, 3 døde
«u»47 Sophie Ida Johansen«/u», k, 11/2.52, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
«u»48 Johannes Johansen«/u», m, 3/12.80, u, udenfor trossam fund, København, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»49 Peter Johansen«/u», m,18/10.84 , u, baptist, Københav n, søn, maskinarbejder, hos 'Tritan'
«u»60Martha Johansen«/u», k, 18/10.87, u, baptist, Københav n, datter
«u»61 Ingeborg Johansen,«/u» k, 2/2.90, København, datter
«u»62 Julie Johansen, «/u» k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn
2. sal. til højre
«u»Johansen«/u»,«u»Hans Urban «/u» m, 1851, 8/4, g, baptist , Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant , hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrika nt
«u»Johansen Sophie Ida «/u», k, 1852 11/2, g, baptist, Oden se, tilflyttet 1856, hustru,
«u»Johansen«/u»,«u»Jens Peter «/u» m, 1884 18/10, u, baptis t, København, søn, maskinarbejder
«u»Johansen«/u»,«u»Martha Eurika «/u» k, 1887 18/10., u, ba ptist, København, datter
«u»Johansen,Julie Camilla «/u» k, 3/12.92, København, datt er
«u»Johansen,Villy Christian«/u» m, 12/6.96, København, søn
havnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. okt ober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder melle m 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var k asserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: 'Det meddeles a t regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var ov ertaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det . Hermed havde menigheden intet at indvende. '
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forh andlingsmøde står : 'Regnskabet for (periode) oplæses af Br . U. Johansen ...'
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsreg nskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejl ighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge ti l at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæs tes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. R egnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som m enighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for meni ghededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt a f NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F . Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen a flagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søste r til at tale med søster NN.
llede
Kbh. skiftekommision 417 31/32 Kbh. skiftekomission 417 31/32 «b»Johansen, Hans Urban,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr. den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfad er, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende bør n i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet d ødfødte)
«b»Johansen, Ida Petrine Sofie,«/b» tilstede, bopæl 5/11.19 29: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gif t, husmoder, blind,
«b»Johansen, Johan Marius,«/b» tilstede, bopæl 5/11.1929: F r.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. s pindemester pensionist Baptisternes ugeblad 1931 nr. 23 og 24 UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, B0
Aar gammel'. Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent-
stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en
usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,