GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christian Ferdinand Eichen

Født 1 Oct 1826
Død 14 Sep 1891 Kalkbrænderivej 34, København Ø.
Georg Niels Peter Eichen 6 Jan 1852 Roskilde
Henriette Jensine Georgine Eichen 4 Mar 1853 Roskilde
Julie Inger Marie Eichen 18 Mar 1855 Roskilde
Frederik Søren Ferdinand Eichen 9 Jun 1856 Roskilde
Vielse 13 Apr 1852 Roskilde Domkirke
KB, Københavns amt, Roskilde Domkirken, 1849-1855, A.0. 174
side 202, anno 1852, nr. 10, brudgom Christian Ferninand Ei chen, ungkarl møllersvend i Ladegårds mølle 25 ½ år,
bruden: Mette Marie Nielsdatter, tjenestepige (gæt: i bakke n ved St. Agnes) 23½ år
sporskifter Peder Larsen ved Roskilde Jernbane og ....Lar s Rasmussen af St. Jørgensbjerg
Vielsesdato: 13.april 1852, i Kirken
Jævnf.reg. 38, E
Beskætigelse
Fødsel 1 Oct 1826
KB, Sct. Annæ sogn, Helsingør, Hovedministerialbog, 181 3 - 1901, A.O.104
Konfirmerede Drenge, 1.søndag efter påske 1817 (13.april)
nr. 4, Christian Samsøe, på Marienlyst,
søn af afdød gartnersvend Chresten Samsøe i Weybyen, Kronbo rg Amt, for sin plejemor madam Eichen på Marienlyst,
døbt 24.august 1803, konfirmeret efter ....forordning af 15 .februar ....
gode kundskaber, meget god opførsel,
vaccineret 1804 den 22.juni af doktor ...
Dåb 21 Jan 1827 Trinitatis Kirke, København
KB, København, Trinitatis 1821-1832, AO. 223
14, 1.st october 1826, Christian Ferdinandt Eichen, 21.janu ar 1827, forældre: Christian Samsøe Eichen gartner og hustr u Marie Christine Busch på Gammetorvet nr. 164, faddere: jo mfru Busch
Konfirmation 11 Oct 1840 Trinitatis Kirke, København
Mail fra Bent Deber
01.09.2012 Familie
----------------------------------------------------------- -------------------
Mand: Christian Samsøe Eichen #3400
----------------------------------------------------------- -------------------
Født: 08.08.1803 i Tvilling med Sidse l Samsøe. Marienlyst, Kronborg Amt.
Døbt: 09.08.1803 i ikke i St.Olai, Mari æ k.eller Thisted K.
Konfirmeret: 13.04.1817 i Skt. Mariæ K.(181/2/ 001/K02-43-A.tif)Op.104
Død: i
Begravet: i
Stilling: Møllersvend & Gartner
Far: Christen Samsøe #3411
Mor: Madame Eichen #3412
v/konfirm. 1 Sø. e. Paaske 1817 = 13 april 1817: nr.4. Chr istian Samsøe
(Eichen) paa Marienlyst. Forældre: Søn af afd. Huusmand Chr isten Samsøe i
Weÿbÿe, Kronborg Amt, hos sin Plejemoder Madame Eichen pa a Marienlyst. Døbt
d.9 August 1803. Konfirmeret efter Kancelliresolution af 1 5 febr. d. a. uagtet
manglende i Alder. Tvilling. Vacc. d.22 Juni 1804 af Doct . Strætt.
v/Vielse: (1 gang ægteskab) Nr.5. Ungkarl Christian Samsø e Eichen, Møllersvend
fra Frederiksberg, 20 aar gl. - Jomfru Kirstine Marie Busc h fra Frederiksberg,
22 aar gl. Viet 10 Marts 1822.
Se FT-1840- Kbh. Udenbys Klædebo Kvarter 2, Nørrebro, Blegd amsvej 81, Baghuset
7. CHRISTIAN EICHEN, 37, G, Gartner. Marie Busk, 40, G, han s Hustrue.
Christian Eichen, 14, U, deres Søn. Johanne Eichen, 1, U, d eres Datter.
Christianne Zander, 13, U, Tjenestepige.
FT-1855- Søllerød, Nye Skodsborg, Et hus nr.176. Peder Pede rsen, 30, G,
Indsidder og Skrædder. Johanne Dorthea Emma Sander, 31, G , Hans kone. Hans
Peder Christian Pedersen, 5, U, Deres barn. Jacob Peder Ado lf Pedersen, 3, U,
Deres barn. Johannes Julius Oskar Pedersen, 2, U, Deres bar n. Laurentius
Bernhard Lundberg, 21, U, Skræddersvend. Hans Carl Frederi k Hugo Eiler, 33, U,
Skræddersvend. Amalie Marie Simons, 18, U, Tjenestepige. CH RISTIAN SAMSØE
EICHEN, 52, G, Gartner. Petrea Dorthea Lovise Østrand, 51 , Gift, Hans kone.
----------------------------------------------------------- -------------------
Hustru: Marie Christine Busch #3401
Gift: 10.03.1822 i Frederiksberg K.(064 /2/002/K14-06-A.tif)Op.520 hans alder: 18 hendes alder : 22
----------------------------------------------------------- -------------------
Født: ...1800 i
Døbt: i
Konfirmeret: 1814->15 i ikke i Frederiksber g K.
Død: i
Begravet: i
Stilling:
Far:
Mor:
----------------------------------------------------------- -------------------
M Barn 1: Adam Peter Eichen #3404
Født: 05.06.1822 i Frederiksberg, Kbh .
Døbt: 20.09.1822 i Frederiksberg K.(064 /2/002/K02-14-A.tif)Op.46
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
v/Dåb: Nr.25. Adam Peter Eichen. Forældre: Møllersvend Chri stian Samsøe Eichen
og Hustru Marie Christine født Busch fra Frederiksberg.
---------------------------------------------------------- --------------------
M Barn 2: Christian Ferdinand Eichen #2969
Født: 01.10.1826 i Kbh.
Døbt: 18.10.1826 i ikke Frederiksberg K .?
Konfirmeret: 11.10.1840 i Trinitatis K.(012/2/ 011/K05-05-A.tif)Op.157
Død: i
Begravet: i
Stilling: Møllersvend & Arbejdsm and
Ægtefælle Mette Marie Nielsdatter #2970 f. ...1829
Gift: 13.04.1852 i Roskilde Domkirke
v/Konfirm. :nr.36. Christian Frederik Eichen, Født 1/10.182 6. Forældre:
Gartner Christian Eichen og Hustru Marie Christine. Blegdam men 10. Vacc.
1/7-1829 af Stebehr?.
Folketælling, 1840, København, Blegdamsvej 81. København, K øbenhavn (Staden),
Udenbys Klædebo Kvarter, Udenbys Klædebo kvt. 2, Nørrebro , Blegdamsvej 81,
Baghuset, 7, FT-1840: Christian Eichen, 37 år, gift, Gartner
Marie Busk, 40 år, gift, hans hustrue Christian, 14 år, ugi ft, deres søn
Johanne Eichen, 1 år, ugift, deres datter
Christianne Zander, 13 år, ugift, tjenestepige.
Folketælling, 1880, Roskilde Købstad, Bredgade 79. Roskilde , Sømme, Roskilde
Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredgade 79, forhuset stuen , 1 F2, FT-1880
Christian Eichen. 53 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødes ted: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, husm oder, fødested: St.
Jørgensbjerg
Beskæftigelse: møllersvend, arbejdsmand.
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 3: Pige 01-Eichen #3405 leveår: 0
Født: 09.01.1832 i ikke døbt.
Døbt: 09.01.1832 i Frederiksberg K.
Død: 09.01.1832 i
Begravet: 12.01.1832 i Frederiksberg K.(064 /2/002/K22-03-A.tif)Op.837
v/Død: Nr.1. Dødfødt Pigebarn, Datter af Gartner Christia n Eichen af
bakkefrist? 0 aar gl.
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 4: Georgine Jensine Eichen #3408
Født: 22.11.1833 i
Døbt: 02.02.1834 i Frederiksberg K.(064 /2/002/K09-06-A.tif)Op.318
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
v/Dåb: Nr.28. Georgine Jensine Eichen. Forældre. ...mand? C hristian Samsøe
Eichen og Hustru Marie Christine Busch, ... ...?
----------------------------------------------------------- -------------------
M Barn 5: Pige 02-Eichen #3406 leveår: 0
Født: 10.11.1834 i ikke døbt.
Døbt: 10.11.1834 i Frederiksberg K.
Død: 10.11.1834 i
Begravet: 12.11.1834 i Frederiksberg K.(064 /2/003/K15-29-A.tif)Op.450
v/Død: nr.27. Dødfødt Pigebarn, Datter af Granmand? Christ ian Eichen gl?
Presthern? 0 aar gl.
---------------------------------------------------------- --------------------
M Barn 6: Dreng 03-Eichen #3407 leveår: 0
Født: 06.02.1836 i ikke døbt.
Døbt: 06.02.1836 i Frederiksberg K.
Død: 06.02.1836 i
Begravet: 08.02.1836 i Frederiksberg K.(064 /2/003/K14-23-A.tif)Op.414
v/Død: Nr.9. Dødfødt fulbaaret Drengebarn, født paa Vesterb ro? Søn af Gartner
Christian Eichen af faaholdt gl. Presthuus? 0 aar gl.
----------------------------------------------------------- -------------------
K Barn 7: Julie Marie (Johanne) Eichen #3402
Født: 27.12.1839 i Blegdammen 81, Kbh.
Døbt: 01.05.1840 i Trinitatis K.(012/2/ 004/K12-24-A.tif)Op.348
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
v/Dåb: Nr.317. Julie Marie Eichen. Forældre: Gartner Christ ian Eichen og
Hustru Marie Christine Busch, Blegdammen 81.
----------------------------------------------------------- -------------------
Hustru: Petrea Dorthea Louise Østrand #3403
Gift: i
----------------------------------------------------------- -------------------
Født: ...1804 i
Døbt: i
Konfirmeret: i
Død: i
Begravet: i
Stilling:
Far:
Mor:
----------------------------------------------------------- ------------------- , nr. 4, Christian Samsøe (Eichen) på Marienlyst. Forældre : Søndag afd. huusmand Christen Samsøei Weybye, Kronborg Am t, hos sin Plejemoder Madame Eichen på Marienlyst. Døbt d . 9.august 1803. Konfirmeret efter koncellieresolutione a f 15. febr. d.a. uagten manglende i alder. Tvilling. Vacc . 22.juni 1804 af dect. Strææt.
KB, København, Trinitatis 1830-1843 Konfirmerede, AO 239
Konfirmerede 11.oktober 1840, 36. Eichen, Christian Ferdina nd, gartner Christian E, Marie Christine 10ende Blegdam., 1 4 år, 26 1/10.
Folketælling 1840 København, Blegdamsvej 81
nbys Klædebo kvt. 2, Nørrebro, Blegdamsvej 81, Baghuset, 7 , FT-1840:
Christian Eichen, 37 år, gift, Gartner
Marie Busk, 40 år, gift, hans hustrue
Christian, 14 år, ugift, deres søn
Johanne Eichen, 1 år, ugift, deres datter
Christianne Zander, 13 år, ugift, tjenestepige Gartner Christian Eichen og Hustru Marie Christine. Blegdam men 10. Vacc.
1/7-1829 af Stebehr?. Alder:«tab»18«tab»Civilstand:«tab»Ugift
Fødested:«tab»København
Erhverv:«tab»Møllebetjent
Kildehenvisning:«tab»Kort nummer 543
Antal familier/hus:«tab»3
Kommentarer:«tab»'Møllebetjent'«tab»
Kilde:«tab»FT-1845«tab»Husstands-/familienr:«tab»18
Matrnr/adresse:«tab»Røde Vejrmølle Mølle
Sogn:«tab»Herstedvester«tab»Herred:«tab»Smørum
Amt:«tab»København«tab»Stednavn:«tab»Herstedvester
Indtastningsnr:«tab»B4224«tab»Løbenr.:«tab»151 ministeriet Arkivserie«tab»Ansøgninger om erindringsmedalj e 1848-1850 og 1864 (1876-1943) Indhold«tab»Københavns Amt , Roskilde

Navn«tab»Ferdinand Christian Eichen
Fødselsdato «tab»01-10-1826
År for krigsdeltagelse«tab»1849 - 1850
Afdeling (institution)«tab»3. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri«tab»1. Kompagni
Tjenestenummer«tab»Overkomplet nr. 13 «i» (' Overkomple t = Soldat i overtalligt nummer, ikke fast mandskab, men va ccant (må altså en slags reserve).'
«/i»Tjenestegørende«tab»Fra 20. maj 1849 til 1. april 1851
Grad«tab»Menig
Såret«tab»Nej
Lazaret«tab»Nej
Fanget i krigen«tab»Nej
Pensionskasse og -nummer«tab»Nej
Medlem af DVS og afdeling«tab»Medlem af Våbenbroderforening en for Roskilde og Omegn, nr. 178
Nuværende stilling«tab»Arbejdsmand Bopæl«tab»Roskilde by Ad resse«tab»
Våbenbroderforeningen for Roskilde og Omegn
Yderligere tekst i dokument«tab»Berettiget
Larsen, Kaptajn Ansøgning om erindringsmedalje s Arkivers Originale Medaljesager
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864,
A.O. Københavns Amt Roskilde opslag 30 llersvend/.....St.Jørgensbjerg, den 13.maj 1854,
med ham fulgte hans kone Mette Marie Nielsdatter født på St . Jørgensbjerg den 8. oktober 1828 og deres 2 børn Georg Ni els Peder Eichen født den 6. januar 1852 og Henriette Georg ine Jensine Eichen født den 4. marts 1853 samt plejebarn Ve ronica Christiane Jensen født 25.juni 1853 Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredg ade 79, forhuset stuen, 1 F2, FT-1880 Christian Eichen. 5 3 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødested: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, hus moder, fødested: St. Jørgensbjerg

se også
A.O.Folketælling 1880, Kbh./Roskilde/Bredgade - opslag 25,
Folketælling 1845 Røde Vejr Mølle, Herstedvester
Alder:«tab»18«tab»Civilstand:«tab»Ugift
Fødested:«tab»København
Erhverv:«tab»Møllebetjent
Kildehenvisning:«tab»Kort nummer 543
Antal familier/hus:«tab»3
Kommentarer:«tab»'Møllebetjent'«tab»
Kilde:«tab»FT-1845«tab»Husstands-/familienr:«tab»18
Matrnr/adresse:«tab»Røde Vejrmølle Mølle
Sogn:«tab»Herstedvester«tab»Herred:«tab»Smørum
Amt:«tab»København«tab»Stednavn:«tab»Herstedvester
Indtastningsnr:«tab»B4224«tab»Løbenr.:«tab»151 ministeriet Arkivserie«tab»Ansøgninger om erindringsmedalj e 1848-1850 og 1864 (1876-1943) Indhold«tab»Københavns Amt , Roskilde

Navn«tab»Ferdinand Christian Eichen
Fødselsdato «tab»01-10-1826
År for krigsdeltagelse«tab»1849 - 1850
Afdeling (institution)«tab»3. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri«tab»1. Kompagni
Tjenestenummer«tab»Overkomplet nr. 13 «i» (' Overkomple t = Soldat i overtalligt nummer, ikke fast mandskab, men va ccant (må altså en slags reserve).'
«/i»Tjenestegørende«tab»Fra 20. maj 1849 til 1. april 1851
Grad«tab»Menig
Såret«tab»Nej
Lazaret«tab»Nej
Fanget i krigen«tab»Nej
Pensionskasse og -nummer«tab»Nej
Medlem af DVS og afdeling«tab»Medlem af Våbenbroderforening en for Roskilde og Omegn, nr. 178
Nuværende stilling«tab»Arbejdsmand Bopæl«tab»Roskilde by Ad resse«tab»
Våbenbroderforeningen for Roskilde og Omegn
Yderligere tekst i dokument«tab»Berettiget
Larsen, Kaptajn Ansøgning om erindringsmedalje s Arkivers Originale Medaljesager
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864,
A.O. Københavns Amt Roskilde opslag 30 llersvend/.....St.Jørgensbjerg, den 13.maj 1854,
med ham fulgte hans kone Mette Marie Nielsdatter født på St . Jørgensbjerg den 8. oktober 1828 og deres 2 børn Georg Ni els Peder Eichen født den 6. januar 1852 og Henriette Georg ine Jensine Eichen født den 4. marts 1853 samt plejebarn Ve ronica Christiane Jensen født 25.juni 1853 Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredg ade 79, forhuset stuen, 1 F2, FT-1880 Christian Eichen. 5 3 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødested: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, hus moder, fødested: St. Jørgensbjerg

se også
A.O.Folketælling 1880, Kbh./Roskilde/Bredgade - opslag 25,
PHOTO 20 May 1849
Stambog for 3. reservebataljon 1. kompagnie 1850
Københavns Amt, Lægd nr. 17, Lægdløbenummer 541, komp 13, N avn: Chistian Ferdinand Eichen, fødested København, når ind skrevet på session: 1849, når mødt: 1849, fødselsår 1829, t ommer: 63, Når kommet til bataljonen 8/10.49
øjne : blå
hår: mørkt
ministeriet Arkivserie«tab»Ansøgninger om erindringsmedalj e 1848-1850 og 1864 (1876-1943) Indhold«tab»Københavns Amt , Roskilde

Navn«tab»Ferdinand Christian Eichen
Fødselsdato «tab»01-10-1826
År for krigsdeltagelse«tab»1849 - 1850
Afdeling (institution)«tab»3. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri«tab»1. Kompagni
Tjenestenummer«tab»Overkomplet nr. 13 «i» (' Overkomple t = Soldat i overtalligt nummer, ikke fast mandskab, men va ccant (må altså en slags reserve).'
«/i»Tjenestegørende«tab»Fra 20. maj 1849 til 1. april 1851
Grad«tab»Menig
Såret«tab»Nej
Lazaret«tab»Nej
Fanget i krigen«tab»Nej
Pensionskasse og -nummer«tab»Nej
Medlem af DVS og afdeling«tab»Medlem af Våbenbroderforening en for Roskilde og Omegn, nr. 178
Nuværende stilling«tab»Arbejdsmand Bopæl«tab»Roskilde by Ad resse«tab»
Våbenbroderforeningen for Roskilde og Omegn
Yderligere tekst i dokument«tab»Berettiget
Larsen, Kaptajn Ansøgning om erindringsmedalje s Arkivers Originale Medaljesager
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864,
A.O. Københavns Amt Roskilde opslag 30 llersvend/.....St.Jørgensbjerg, den 13.maj 1854,
med ham fulgte hans kone Mette Marie Nielsdatter født på St . Jørgensbjerg den 8. oktober 1828 og deres 2 børn Georg Ni els Peder Eichen født den 6. januar 1852 og Henriette Georg ine Jensine Eichen født den 4. marts 1853 samt plejebarn Ve ronica Christiane Jensen født 25.juni 1853 Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredg ade 79, forhuset stuen, 1 F2, FT-1880 Christian Eichen. 5 3 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødested: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, hus moder, fødested: St. Jørgensbjerg

se også
A.O.Folketælling 1880, Kbh./Roskilde/Bredgade - opslag 25,
PHOTO 13 May 1854 Roskilde
llersvend/.....St.Jørgensbjerg, den 13.maj 1854,
med ham fulgte hans kone Mette Marie Nielsdatter født på St . Jørgensbjerg den 8. oktober 1828 og deres 2 børn Georg Ni els Peder Eichen født den 6. januar 1852 og Henriette Georg ine Jensine Eichen født den 4. marts 1853 samt plejebarn Ve ronica Christiane Jensen født 25.juni 1853 Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredg ade 79, forhuset stuen, 1 F2, FT-1880 Christian Eichen. 5 3 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødested: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, hus moder, fødested: St. Jørgensbjerg

se også
A.O.Folketælling 1880, Kbh./Roskilde/Bredgade - opslag 25,
Folketælling 1880 Roskilde Købstad, Bredgade 79
Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Roskilde Kjøbstad, Bredg ade 79, forhuset stuen, 1 F2, FT-1880 Christian Eichen. 5 3 år, gift, arbeidsmand, husfader, fødested: Kjøbenhavn
Marie Eichen født Nielsdatter, 51 år, gift, hans kone, hus moder, fødested: St. Jørgensbjerg

se også
A.O.Folketælling 1880, Kbh./Roskilde/Bredgade - opslag 25,
Død 14 Sep 1891 Kalkbrænderivej 34, København Ø.
Begravelse 18 Sep 1891 Vestre Kirkegaard, København
Begravelsesprotokol, Assistens, 1891, nr. 5597
Fredag den 18.september kl. 1 begraves arb.mand Christian F erdinand Eichen, 64 år gl. Bopæl: Kalkbrænderivej 34, død 1 4/9, enkestand,
Jacob (sogn?), til Vestre Ass. Kirkegård
KB, København, Sankt Jacobs Kirke, 1889-91, A.O. 48
1889, Døde Mandskøn, side 46, nr. 171, død 14.september, be gr. 18.september, Christain Ferninand Eriksen (Eichen), enk emand arb.mand Kalkbr.vej 34, 64 år , bemærkning som ikke k an tydes af mig
Bopæl 14 Sep 1891 Kalkbrænderivej 34, København Ø.