GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Olive Elisabeth Andersen

Oliva Elisabeth Lund, Olive Elisabeth Lund
Født 9 Nov 1875 Nexø, Sønder, Bornholm, Denmark
Død 31 Oct 1949 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
Familie med Janus Martin Lund
Johannes Emanuel Andersen Lund 11 Feb 1902 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Dagny Elisabeth Lund 14 Mar 1903 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Lilly Marie Lund 11 Apr 1906 Rønne, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Martin Kristian Lund 18 Mar 1911 Knudsker, Sogn
Harry Peter Lund 14 Aug 1912 Knudsker, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Vielse 1960 Rønne Rådhus
Rønne -BORGERLIGE VIELSER -iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. for Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Nexø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. for
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrofiche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekirken, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. for Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Nexø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. for
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrofiche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. for Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Nexø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. for
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af foto
kb, Rønne 1895-1900, A.O. 125 side 124
1900
23. ungkarl og fyrbøder Jenus Martin Lund af Rønne søn af husmand Hans Peter Lund og h. Jensine Margrethe. Født i Olsker 13.november 1875 24 år
pige Oliva Elisabeth Anderesen af Rønne, datter af fisker Hans Morten Laurentius Andersen, og h. Karoline Marie Holm, født i Nexø p.november 1875 24 år
forlovernes fulde navn, stilling og bopæl: .A.Holm baptistforstander og Didrik Funch Ipsen skomagermester begge af Rønne
tinglysning: begæring af 30.april kundgjort på tinge fra 8.maj til 8.juni.
Vielse år og dato samt sted : 8. juni 1900 Rønne
Vielsen foretaget af: Borgmester Olivarius Rønne Rådhus
Skole
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrofiche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. for Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Nexø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. for
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
Fødsel 9 Nov 1875 Nexø, Sønder, Bornholm, Denmark
Dåb 11 Feb 1876 Nexø Kirke, Sønder, Borholm, Denmark
KB Nexø Kontramin. bog 1856-1886, fødte kvinder
S. 88, A.O.92, 1875, nr. 27, d. 9.de november, Olive Elisabeth Andersen, døbt i kirken 11.februar 1876, fisker Hans Morten Laurentius Andersen og hustru Caroline Marie Holm 40
KB. Neksø, hovedbog, 1857-1886, fødte kvinder
1875, s. 148, A.O.151 nr. 27, 9.november Olive Elisabeth Andersen, i kirken 11.februar 1876, fisker Hans Morten Laurentius Andersen og hustru Caroline Marie Holm 40,
b. Hans Christian Ibsens hustru
f. Sine Holm, murer Hans Christian Ibsen, smed Hans Holm
alle af Neksø
jvf. 3,33
Konfirmation 6 Oct 1889 Neksø Kirke, Bornholm
Bornholms baptistmenighedBornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 11/10.1896 Bornholms Baptistmenighed.
Nexø KirkebogNexø Kirkebog
Nexø kirkebog - konfirmerede i Bodils kirke 1826 nr. 13. Karen Kirstine Sclegel, døbt 28.april 1811
KB, Nexø, konformerede piger, 1889, side 63,nr.11- Olive Elisabeth Andersen, fisker Hans Morten Laurentius Andersen og hustru Karoline Marie Holm, f. 9.nov.75, døbt 11.febr.76, gx, mg
Bemærk : denne oplysning er fra Nexø kirkebog, men konfirmationen fandt sted i Bodils Kirke.
Folketælling 1 Feb 1890 Nexø
Bornholm, Sønder, Neksø Købstad, , 278, 533, FT-1890, C2115
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Morten Laurentius Andersen53GiftHuusfaderFiskerAakkersogn
Karoline Marie Andersen54GiftHuusmoder-Pedersker
Sinius Christian Andersen18UgiftBarnArbeidsmandNexø
Jensine Kristine Andersen15Ugift' [Barn]«tab»-Nexø
******Olive Elisabeth Andersen14Ugift' [Barn]-' [Nexø]
Otto Andreas Anthonius Andersen11Ugift' [Barn]-' [Nexø]
Jens Christian Andersen8Ugift' [Barn]-«tab»' [Nexø]
Baptistdåb 11 Oct 1896 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Bornholms baptistmenighedBornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 11/10.1896 Bornholms Baptistmenighed.
Protokol. Døbt 11/10.1896 Bornholms Baptistmenighed.
Død 31 Oct 1949 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
KB, Rønne s. 1949-1950 døde
89. 1949 31.oktober Stengade 39, Rønne. Begr. 1949 5.november Rønne Kirkegård. Olive Elisabeth Andersen, gift med forhenværende maskinpasser af Stengade 39 Rønne, Jenus Martin Lund.
Datter af fisker Hans Morten Laurentius Andersen og hustru Caroline Marie Holm. Døbt i Nexø.
1857 9.november i Nexø. Baptismenigheden. R.s. 2/11.1949. .....(bem. om dødsårsag)
Begravelse 5 Nov 1949 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholm, Denmark
Olive Elisabeth Lund, født Andersen

Min farmor er født 9november 1875 i Nexø,Bornholm.
Olives forældre var Hans Morten Laurentius Andersen og Caroline Marie Andersen, født Holm
Hun voksede op i Nexø.
Hun blev gift med min farfar Jenus Martin Lund 8.juni 1900 på Rønne Rådhus og i Rønne Baptistkirke - P.A.Holm
Martin og Olive havde fem børn:
Johannes, Dagny, Lilly, Christian, og Harry.
Min farmor døde 31.oktober 1949 - 73 år. Begravet fra Rønne Baptistkirke 5.november1949.

Brev skrevet kort tid før hun dør i 1949:

Kære Harry og Grethe
Ja nu er jeg kommet op og har begyndt at gaa paa mine Ben men nu
har jeg rigtig ondt i dem men det maa vil snart gaa over, og Grethe laver
Maden selv naar i kommer saa gaar
det nok Gretha bruger jo ellers at lave Maden naar hun er her naar bare
jeg bliver bedre til at gaa men det haaber jeg men i er meget velkommende
jeg har haft saa ondt i Halsen K..vebenet sad fast på Halsen saa jeg ikke
kunne spise, men saa fik jeg
varm Grød paa Halsen saa hjalp det lidt efter lidt, jeg har ligget
3 uger han næsten ligge kommet op det er to eller tre Dage
siden nu maa i have det rigtig godt alle mine kære og saa har
jeg troen ikke i skal vente paa vi rejser med jer hjem naar i rejser vi ved
det ikke men jeg er ikke saa nu men Gud forstaar det nok og besøge Otto har
jeg talt med ham om men det var ligesom
han ikke kunne rigtig have os han sagde det saa underligt saa jeg blev saa
forundret men lad os tænke på det en
en anden Gang for hans Kone er jo syg og underlig jeg troer det er derfor
han talte sadan om det til Mig. vi venter hans Datter her over i Sommer men
jeg ved ikke naar hun kommer men jeg ville helst hun skulle komme mens i er
her over synes jeg jeg har skrevet det til hende men om hun faar tid det
ved jeg ikke, nu maa jeg slutte for denne Gang med mange kærlige Hilsener
til jer alle fra Far og Mor og en kærlig Hilsen til mine smaa Piger og min
lille Torben og Far og Mor hav det rigtig godt og maa Gud rigtig Velsigne
jer og jeres Søndagsskole

Moer