GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Olive Elisabeth Andersen

Født 9 Nov 1875 Nexø, Sønder, Bornholm, Denmark
Død 31 Oct 1949 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
9 Nov 1875
Nexø, Sønder, Bornholm, Denmark
28 Sep 1835
Pedersker, Bornholm
6 Jun 1811
Povlsker, Bornholm
Abt 1772
Aakirkeby, Bornholm
1777
Povlsker
Familie med Janus Martin Lund
Johannes Emanuel Andersen Lund 11 Feb 1902 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Dagny Elisabeth Lund 14 Mar 1903 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Lilly Marie Lund 11 Apr 1906 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Martin Kristian Lund 18 Mar 1911 Knudsker, Sogn
Harry Peter Lund 14 Aug 1912 Knudsker, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Vielse 1960 Rønne Rådhus
Rønne -BORGERLIGE VIELSER - iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af foto
kb, Rønne 1895-1900, A.O. 125 side 124
1900
23. ungkarl og fyrbøder Jenus Martin Lund af Rønne søn af h usmand Hans Peter Lund og h. Jensine Margrethe. Født i Olsk er 13.november 1875 24 år
pige Oliva Elisabeth Anderesen af Rønne, datter af fi sker Hans Morten Laurentius Andersen, og h. Karoline Mari e Holm, født i Nexø p.november 1875 24 år
forlovernes fulde navn, stilling og bopæl: .A.Holm baptistf orstander og Didrik Funch Ipsen skomagermester begge af Røn ne
tinglysning: begæring af 30.april kundgjort på tinge fra 8. maj til 8.juni.
Vielse år og dato samt sted : 8. juni 1900 Rønne
Vielsen foretaget af: Borgmester Olivarius Rønne Rådhus
Skole
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
Fødsel 9 Nov 1875 Nexø, Sønder, Bornholm, Denmark
Dåb 11 Feb 1876 Nexø Kirke, Sønder, Borholm, Denmark
KB Nexø Kontramin. bog 1856-1886, fødte kvinder
S. 88, A.O.92, 1875, nr. 27, d. 9.de november, Olive Elisa beth Andersen, døbt i kirken 11.februar 1876, fisker Hans M orten Laurentius Andersen og hustru Caroline Marie Holm 40
KB. Neksø, hovedbog, 1857-1886, fødte kvinder
1875, s. 148, A.O.151 nr. 27, 9.november Olive Elisabeth An dersen, i kirken 11.februar 1876, fisker Hans Morten Lauren tius Andersen og hustru Caroline Marie Holm 40,
b. Hans Christian Ibsens hustru
f. Sine Holm, murer Hans Christian Ibsen, smed Hans Holm
alle af Neksø
jvf. 3,33
Konfirmation 6 Oct 1889 Neksø Kirke, Bornholm
Bornholms baptistmenighed Bornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 11/10.1896 Bornholms Baptistmenighed.
Nexø Kirkebog Nexø Kirkebog
Nexø kirkebog - konfirmerede i Bodils kirke 1826 nr. 13. Ka ren Kirstine Sclegel, døbt 28.april 1811
isabeth Andersen, fisker Hans Morten Laurentius Andersen o g hustru Karoline Marie Holm, f. 9.nov.75, døbt 11.febr.76 , gx, mg
Bemærk : denne oplysning er fra Nexø kirkebog, men konfirma tionen fandt sted i Bodils Kirke. Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Morten Laurentius Andersen«tab»53«tab»Gift«tab»Huusfad er«tab»Fisker«tab»Aakkersogn
Karoline Marie Andersen«tab»54«tab»Gift«tab»Huusmoder«tab»- «tab»Pedersker
Sinius Christian Andersen«tab»18«tab»Ugift«tab»Barn«tab»Arb eidsmand«tab»Nexø
Jensine Kristine Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»' [Barn]«tab »-«tab»Nexø
******Olive Elisabeth Andersen«tab»14«tab»Ugift«tab»' [Barn ]«tab»-«tab»' [Nexø]
Otto Andreas Anthonius Andersen«tab»11«tab»Ugift«tab»' [Bar n]«tab»-«tab»' [Nexø]
Jens Christian Andersen«tab»8«tab»Ugift«tab»' [Barn]«tab»-« tab»' [Nexø]
Brev fra Olive - 1949
Folketælling 1 Feb 1890 Nexø
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Morten Laurentius Andersen«tab»53«tab»Gift«tab»Huusfad er«tab»Fisker«tab»Aakkersogn
Karoline Marie Andersen«tab»54«tab»Gift«tab»Huusmoder«tab»- «tab»Pedersker
Sinius Christian Andersen«tab»18«tab»Ugift«tab»Barn«tab»Arb eidsmand«tab»Nexø
Jensine Kristine Andersen«tab»15«tab»Ugift«tab»' [Barn]«tab »-«tab»Nexø
******Olive Elisabeth Andersen«tab»14«tab»Ugift«tab»' [Barn ]«tab»-«tab»' [Nexø]
Otto Andreas Anthonius Andersen«tab»11«tab»Ugift«tab»' [Bar n]«tab»-«tab»' [Nexø]
Jens Christian Andersen«tab»8«tab»Ugift«tab»' [Barn]«tab»-« tab»' [Nexø]
Brev fra Olive - 1949
Baptistdåb 11 Oct 1896 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Bornholms baptistmenighed Bornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 11/10.1896 Bornholms Baptistmenighed.
Brev fra Olive - 1949
Død 31 Oct 1949 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
KB, Rønne s. 1949-1950 døde
89. 1949 31.oktober Stengade 39, Rønne. Begr. 1949 5.novemb er Rønne Kirkegård. Olive Elisabeth Andersen, gift med forh enværende maskinpasser af Stengade 39 Rønne, Jenus Martin L und.
Datter af fisker Hans Morten Laurentius Andersen og hustr u Caroline Marie Holm. Døbt i Nexø.
1857 9.november i Nexø. Baptismenigheden. R.s. 2/11.1949. . ....(bem. om dødsårsag)
Begravelse 5 Nov 1949 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholm, Denmark
Olive Elisabeth Lund, født Andersen

Min farmor er født 9november 1875 i Nexø,Bornholm.
Olives forældre var Hans Morten Laurentius Andersen og Caro line Marie Andersen, født Holm
Hun voksede op i Nexø.
Hun blev gift med min farfar Jenus Martin Lund 8.juni 190 0 på Rønne Rådhus og i Rønne Baptistkirke - P.A.Holm
Martin og Olive havde fem børn:
Johannes, Dagny, Lilly, Christian, og Harry.
Min farmor døde 31.oktober 1949 - 73 år. Begravet fra Rønn e Baptistkirke 5.november1949.

Brev skrevet kort tid før hun dør i 1949:

Kære Harry og Grethe
Ja nu er jeg kommet op og har begyndt at gaa paa mine Ben m en nu
har jeg rigtig ondt i dem men det maa vil snart gaa over, o g Grethe laver
Maden selv naar i kommer saa gaar
det nok Gretha bruger jo ellers at lave Maden naar hun er h er naar bare
jeg bliver bedre til at gaa men det haaber jeg men i er meg et velkommende
jeg har haft saa ondt i Halsen K..vebenet sad fast på Halse n saa jeg ikke
kunne spise, men saa fik jeg
varm Grød paa Halsen saa hjalp det lidt efter lidt, jeg ha r ligget
3 uger han næsten ligge kommet op det er to eller tre Dage
siden nu maa i have det rigtig godt alle mine kære og saa h ar
jeg troen ikke i skal vente paa vi rejser med jer hjem naa r i rejser vi ved
det ikke men jeg er ikke saa nu men Gud forstaar det nok o g besøge Otto har
jeg talt med ham om men det var ligesom
han ikke kunne rigtig have os han sagde det saa underligt s aa jeg blev saa
forundret men lad os tænke på det en
en anden Gang for hans Kone er jo syg og underlig jeg troe r det er derfor
han talte sadan om det til Mig. vi venter hans Datter her o ver i Sommer men
jeg ved ikke naar hun kommer men jeg ville helst hun skull e komme mens i er
her over synes jeg jeg har skrevet det til hende men om hu n faar tid det
ved jeg ikke, nu maa jeg slutte for denne Gang med mange kæ rlige Hilsener
til jer alle fra Far og Mor og en kærlig Hilsen til mine sm aa Piger og min
lille Torben og Far og Mor hav det rigtig godt og maa Gud r igtig Velsigne
jer og jeres Søndagsskole

Moer