GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Knud Danielsen Hopp

Født ABT 1640 Aalborg?
Død 1723 Grinderslev
ABT 1640
Aalborg?
1590
Tyskland?
1562
Metzingen, Schwartzwald, Wüttemberg, Tyskland
ABT 1575
Metzingen, Schwartzwald, Wüttemberg, Tyskland
ABT 1600
ABT 1620
Familie med Birthe Pedersdatter
Daniel Knudsen Hopp ABT 1680 Stouby?
Knud Knudsen Hopp 1687 Grinderslev?
Karen Knudsdatter Hopp 1689 Grinderslev?
Peder Knudsen Hopp ABT 1690 Grinderslev?
Helle Knudsdatter Hopp 1690 Grinderslev?
Beskætigelse
Fødsel ABT 1640 Aalborg?
Arne Bjørn Jørgensen (http://www.akj-cbj.dk/)
Død 1723 Grinderslev
Arne Bjørn Jørgensen (http://www.akj-cbj.dk/)
Fra 1673 herredsfoged i Salling Nørre herred til 1688, hvor fire herreder i Salling blev sammenlagt til et. Efter 1688 blv han herredsskriver ved det sammenlagte Salling herred til sin død.
Han kom til Salling fra Ålborgegnen, hvor han fra 1665 nævnes som fuldmægtig for er lige og velbyrdige Jørgen Marsvin til Abildgård (Ø. Hornum sogn, Ålborg amt), der tidligere havde ejet Aunsbjerg og St. Restrup, grundlagt Marsvinslund, sam t besiddet øen Egholm ved Ålborg som livsvarigt len til sin død i 1671.
Som fuldmægtig for Jørgen Marsvin fik han nok at se til. Den robuste og livskraftige herremand måtte redde sig ud af mangen en retssag, ikke mindst efter at han 1662 blev fordrevet fra St. Restrup af svogeren Niels Parsbjerg. Marsvin og hele fa milien skulle nu leve af, hvad hans resterende 8 bøndergårde under Abildgård og Egholm skulle yde -ca. 200 daler. For at hjælpe på økonomien satte han fæsternes afgifter op, og kom derved i bitter strid med Egholmerne.
Flyttede ret kort efter 1680 ind på en lille gård i Stouby i Grinderslev sogn på godt 2 tdr. hartkorn, der tilhørte Helle Gyldenstierne. Her nævnes han i 1687, hvor han må betale 6 rdl. i kopskat (en indkomstskat, der skulle betales af all e skattepligtige uanset skatteevne), og her er formodentlig de fleste af deres børn født. (Kilde: Kær herreds tingbog 1666 ff. B31B-27A fol. 66 og B31B-27B fol. 49a-50a.).

Herredsfoged Knud Danielsen Hopp ville formodentlig ikke have sat sig særlige spor i historien, hvis det ikke var, fordi han var dommer i en kendt hekseproces, hvor han i sommeren 1686 at ledede forhørene over de to søstre, Anne og Mette Mads døtre, der brændtes på Breum Hede samme år. Anklagen mod de to stakkels fattige og naive søstre rejstes af Hr. Steen Bilde til Jungetgård, og herredsfogeden havde næppe noget valg m. h. til dommen, da søstrene villigt erkendte sig skyldig e i omgang med djævelen (på Valborgsaften), samt i alle ulykker, der kunne opremses på egnen i de sidste 20 år! Processen blev af samme grund kortvarig: Vidnerne afhørtes på Herredstinget 6.7. 1686, dommen faldt samme sted 13.7. De to søstr e dømtes til 'levende at kastes på ilden og opbrændes, og deres bosted til herskabet at være forfalden'. Dommen blev indstævnet for landsretten, hvor den stadfæstedes 28.7., hvorefter søstrene - trods en kongelig ordre af 21.7. 1686 om , at ingen hekse måtte brændes uden højesteretsdom - brændtes på heden syd for Breum Præstegård.
Iflg. Knud Erik Jakobsen, Roslev, var han af tysk afstamning. Grinderslev KB starter først 1813.
Kilde: http://www.steenroed.dk/434373083