GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johan Brockenhuus

Død 01 MAY 1545 Volderslevgård
Otte Brockenhuus 16 FEB 1529 Volderslevgård
Begravelse Stenløse
Død 01 MAY 1545 Volderslevgård
1962
Finn Holbek (https://finnholbek.dk)
til Volderslevgaard (Odense herred), var 1510-13 høvedsmand på Krogen, Søborg og Gurre, deltog 1534 i kongevalget i Hjallese kirke, var 1535 en af de to proviantmestre i Fyn, beseglede samme år den store reces som deputeret for den fynske adel , skulle 1539 i tilfælde af krig sammen med fætteren Mikkel Brockenhuus føre befalingen på Fyn, begravet i Stenløse kirke (ligsten).