GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johan Brockenhuus

Død 1673
Beskætigelse
Død 1673
1962
til Sebberkloster og Hindels (Refs hrd.) 1639-43 hofjunker, 1651 kannik i Oslo, 22 maj 1657 oberstløjtnant i broderens regiment, 1658 lensmand på Tønsberg, samme år oberst til hest, afslog at blive stiftamtsmand i Århus, 7. maj 1667 afsked so m oberst, 10. marts ansat påny.