GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Caspar Christopher Brockenhuus

Født ABT 1649
Død 10 APR 1713 Hovindsholm, Eide, Norge
Vielse 11 JUN 1678 Akershus
Begravelse Nes hovedkirke, Akershus, Norge
Beskætigelse
Fødsel ABT 1649
1962
Finn Holbek (https://finnholbek.dk)
Død 10 APR 1713 Hovindsholm, Eide, Norge
til Sebbekloster (Slet H.) (-1697), Hovindsholm, Tjerne og Skridshol, 13. februar 1671 immatrikuleret ved universitetet i Leyden, 1672 kornet ved norske rytterregiment, 1673 løjtnant, 17. august 1675 tillige generaladjudant, 1. oktober samm e år ritmester, 1. september 1676 oberstløjtnant, ... 13. marts 1711 afsked med generalmajors karakter