GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Brockenhuus von Løwenhielm

Født 20 AUG 1679 Norge
Død 22 SEP 1734 Vejrupgård
Familie med Ide Sophie Gersdorff
Vielse AFT ER 1701
Beskætigelse
Fødsel 20 AUG 1679 Norge
1962
Finn Holbek (https://finnholbek.dk)
Død 22 SEP 1734 Vejrupgård
Begravelse 06 OCT 1734 Marslev
til Vejrupgaard (Bjerge hrd.) (1696), Sellebjerggaard (Bjerge hrd.) (1696) og Sanderumgaard (Bjerge hrd.) (1707-08) —, Kom 1692 på det ridderlige akademi i Kbh., 1695 (9. juli) fændrik ved oplandske nationale infateriregiment, 1696 (13. juni ) forsat til Gyldenløves regiment, antog ifølge patent af 6. juli 1697 navnet BROCKENHUUS VON LØWENHIELM og et dertil svarende våben, 1698 (30. august) afsked og karakteriseret kaptajn, 1700 justitsråd, 1705 (31. jan.) oberstløjtnant unde r generalstaben, 1709 (26. nov.) generaladjutant hos Jørgen Rantzau i Skåne, 1710 (25. febr.) oberst og chef for 1. sjællandske rytterregiment, såret og fanget ved Gadebusch 20. dec. 1712, udvekslet, 1716 (23. nov.) afsked, 1733 (28. jan.) gen eralmajors karakter.