GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christen Nielsen Busk

Født 1699 Sal, Ginding, Ringkøbing (Djeld, Sevel, Ginding MH)
Død 23 JUL 1772 Karlsmose, Sinding Sogn
1699
Sal, Ginding, Ringkøbing (Djeld, Sevel, Ginding MH)
1659
Gjel, Sevel ????
1665
Sahl, Ginding ???
Familie med Zidsel Berthelsdatter
Berthel Christensen Busk 11 JUL 1736 Sinding, Hammerum (Okkels)
Sophie Christensdatter 1738 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opslag 5)
Anne Margrete Christensdatter 1740 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 5 +9)
Christen Christensen Busk 1743 Sinding, Hammrum (okkels) (Opl 6)
Jens Christensen Busk 1745 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 6)
Lars Christensen Busk 1747 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 7)
Anne Christensen Busk 1751? Sinding, Hammerum (Okkels) eller 1755
Vielse 29 SEP 1735 Vildbjerg
KB Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing
Familie med Sophie Henriksdatter
Henrik Christensen SEP 1727 Karlsmose, Sinding ??? Ørre Sogn
Karen Chrestensdatter CA 1731 (1730) Karlsmose, Sinding ????
Niels Christensen 28 AUG 1732 Karlsmose, Sinding (Opslag 4, +7 måske)
Karen margrethe Christensdatter 1733 ?? Flynder ?? 1730
Jens Christensen Busk 1735 Karslmose (okkelsiden) (Oplsag 7)
Vielse 1725 ???????????
Beskætigelse Smed og fæstegårdmand
mh-geni
Fødsel 1699 Sal, Ginding, Ringkøbing (Djeld, Sevel, Ginding MH)
KB Sal, Ginding, Ringkøbing
Død 23 JUL 1772 Karlsmose, Sinding Sogn
KB Sinding, hammerum, Ringkøbing
Begravelse 1772 Sinding, Hammerum, Ringkøbing
Ved fødsel.
Kan være??
AO. Ringkøbing, Ginding, Sal Opslag 17 - 1699. Nr. 7. Men jeg kan ikke læse det ordentligt.
Chresten, Niels Sørensens (?) i ??holt, døbt alle helgens dag ? ? ? ?
Faddere: jens Knudsen (?) Johan ??, Jens ??,Niels ??, ? og Jens ? ?.

Ved død:
AO, Sinding, Hammerum, Ringkøbing. Opslag 24.
Den 23. Juli døde ?? Chresten Nielsen Busk i fin? Alder? 73 år.

Har ikke fundet ham gift 1. gang i Sinding, Ørre, Vildbjerg, Nøvling, Tjørring eller Sal Ginding.

Ved giftemål nr. 2: AO. Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing. Opslag 16,
Copulerede Vildbjerg Kirke.
Anno 1735.
29 Sepbt. Christen Carlmose og Cecil Berthelsdatter.
(uddrag af ældre kirkebog).
Er det nu hende???

Fra Okkelssiden:

Smed og gårdfæster. Født ca 1699
Christen blev gift første gang omkring 1725, og får 5 børn i dette ægteskab.

Før 1732 bliver Chresten fæster af gården Karlsmose i Sinding sogn. Han er tillige smed, hvorfor han bliver kaldt både Christen Smed og Christen Karlsmose. Karlsmose hørte under Sindinggård Gods, og dens hartkorn var ansat til 1 td . og 7 skæpper.

Hans hustru overlever ikke den sidste fødsel, og barnet dør også inden året er omme. I 1735 gifter Christen Karlsmose sig 2. gang med Cecil Bertelsdatter i Vildbjerg kirke. De får 7 børn.

1763 arver han 2 Rdl. og 2 Mk. efter en søstersøn, Niels Thomsen, der døde ugift som ladefoged på hovedgården Taarupgaard i Fjends herred, Viborg amt. Skiftet er insført i skifteprotokollen for Taarupgaard Gods, G200-3, fol. 11a-17b.

Christen Nielsen Busk dør ca. 17 juli 1772 i Karlsmose, og han bliver begravet den 23. juli fra Sinding kirke. Hans søn Jens Christensen Busk fra 2. ægteskab overtager herefter Karlsmose gård og smedie.

Skiftet efter Christen er indført i skifteprotekollen for Sindinggård Gods G430-1 fol. 174b, 175a+b. Det fremgår heraf, at der intet blev til arv og deling. Skiftet lyder som følger:

Skifte efter afgangne Christen Smed i Karlsmose. Anno 1772 den 17. aug. som er rette 30te dagen efter afgangne Christen Nielsen i Karlsmose og udi hans efterladte stervbo. Boet som førhen er registreret, for at vurdere samt skifte og dele imelle m enken Zidsel Bertelsdatter, hendes børn og kreditorer, mødte skifteforvalteren Mads Lillelund til Sindinggård med 2de registrerings og vurderingsmænd, navnlig Mikkel Mikkelsen og Christen Christensen Kragsnap af Nybye i overværelse af enke n med Laugværge Morten Pedersen af Sinding Mølle, samt af den afdødes myndige arvinger Henrich Christensen af Ørrevad paa egne og de umyndiges vegne, som født værge efter loven, for døtrene Anne Margrethe og Anne Christensdatter, den først e 31 år og den sidste 21 år gammel, så og Niels Christensen fra Schodborg ved Ulfborg kirke, Christen Christensen af Lind by i Rind sogn, Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn, Povel Bertelsen i Vinding sogn på sin hustru Karen Christens datters vegne. Og blev i førbemeldtes overværelse vurderet og passeret som følger:

Rdl.
Mk.
Skl.
I salshuset i stuen

1 gl. fyrrebord 3 Mk., 1 liden fyrreskammel 4 Skl., to bænke ved bordet 6 Skl. er

3
10
1 gl. ege skrin med lås og nøgle 2 Mk. 8 Skl., 1 dito jernbunden med dito 2 Mk. er

4
8
1 viser1 med halv fouteral 1 Rdl., 1 gl. træstol 8 Skl. er
1

8
2 lyster? som er nagelfaste 4 Skl., 1 ? 4 Skl., 1 saltkar 2 Skl. er

10
en halv sengested fæsted til væggen 1 Mk. 8 Skl., derpå 1 gl. stribet olmerdugsdyne 3 Mk. 8 Skl. er

5

1 gl. blåstribet pude 8 Skl., 1 gråstribet dito 8 Skl. er

1

2 hølsklæder2 1 Mk. 4 Skl., 1 gråstribet dynevår 2 Mk. er

3
4

Den salige mands gangklæder

1 blå kjortel af 4-siel tøj 2 Rdl. 4 Skl., 1 brun klædesvest med metalknapper 20 Skl. er
2
1
8
1 brun vest af 4-siel tøj 1 Rdl., 1 læddervest 1 Mk., 1 gl. røstribet nattrøje 4 Mk. er
1
5

1 lædder dito 1 Mk. 8 Skl., 1 par gl. lædderbukser 2 Mk., 1 par forslidte dito 8 Skl. er

4

1 par gl. sko med spænder 1 Mk., 1 gl. hat 4 Skl., 1 hatteslag 1 Mk., 1 par blå strømper 12 Skl. er

3

1 par dito 10 Skl., 1 par gl. vanter 2 Skl., 1 gl. hørgarns og 1 blårgarns skjorte 24 Skl. er

2
4
1 par træsko 4 Skl., 1 øltønde 3 Mk., 1 fjerding 1 Mk. er

4
1 gl. egekar med 3 jernbånd 2 Mk. 8 skl., 1 halmselde 8 Skl., 1 standtønde 4 Skl. er

3
4
1 gl. stenkrukke 12 Skl., 1 trense 8 Skl., 1 kværn 12 Skl., 1 bære ? 2 Skl. er

2
1 gl. lygte og 1 gl. tragt 2 Skl., 1 rivejern 4 Skl., 1 fyrfad 12 Skl., 1 flødebøtte 4 Skl. er

1
6

I køkkenet

1 gl. egekar med jernbånd 8 Skl., 1 draugtønde 8 Skl. er

1

1 ballie 1 Mk., 1 strippe 6 Skl., 1 korn måde 1 Mk., 1 sold og 1 gl. drifttrug 10 Skl.

3

1 liden korn måde 8 Skl., 3 halmløb 10 Skl., 3 gl. stripper 12 Skl., 1 jernrist 8 Skl.

2
6
1 haandkværn 1 Rdl., 1 gl. kedel i grue 1 Rdl. 4 Mk. 12 Skl. er
2
4
12
1 gl. messingkedel 10 Skl., 1 ildklemme og 1 ildfork 14 Skl. er

1
8
3 røde fade 6 Skl., sorte gryder, sætter og potter 2 Mk. 8 Skl. er

2
14
1 gl. hampesæk til 1 tønde, 1 dito til 1/2 tønde

4

1 madkurv 4 Skl., 1 naur og sange? 12 Skl. er

1

Havendes kvæg

1 sortbroget ko, har fået 7 kalve
8

1 sort dito, uløbet, har fået 4 kalve
6
4

1 sortbroget kælveko
6
4

1 grå dito i 3 år, kælvende til kyndelmisse
6
4

5 får med lam á 5 Mk., 4 årings væddere á 4 Mk. er
6
5

2 ronvæddere 1 Rdl. 2 Mk., 5 får uden lam á 3 Mk. 8 Skl.
4
1
8
1 so svin 3 Rdl., 1 høkurv 2 Mk., 2 gl. river 8 Skl.
3
2
8
1 plejl 2 Skl., 1 jerngreb 12 Skl., 1 spade 1 Mk. 8 Skl.

2
6
1 trægreb og 1 fåre hække 8 Skl., 1 gl. hakkelseskiste uden kniv 12 Skl.

1
4
1 fjæl ved tørvestakken 12 Skl., 2 gl. bitræer og 2 bisværme, deraf halvdelen som tilhører boet
2

summa vurderingen
62
2
6

Derefter tilspurgte skifteforvalteren enken med laugværge, samt de tilstedeværende arvinger på egne og de umyndiges vegne, om de vidste videre inden- og udendøre, der kunne komme stervboet til nytte, hvortil de svarede 'nej', undtagen smede re dskaberne, hvilke de begærede måtte blive uvurderet imod at Jens Christensen forsyner enken med fornøden og fornøjelig ophold så længe hun lever.
Det samme tilstod Christen Christensen i Lind på hans broder Bertel Christensen i København hans vegne, de øvrige arvinger som er Jens Jensen i Sinckbeck i Flynder sogn, paa hans afdødes kones efterladte børns vegne, som ej havde noget derimo d, som ses af hans egenhændige svar på indkaldelse til skiftet, saaledes lydende:

Dette er mig og forelagt og læst, af mig underskrevet, men som stervboet står vel udi stor besværinger, saa agter jeg ikke at søge nogen arvepart eller at møde til fastsatte tid og sted, tilstår
Jens Jensen Sinckbeck

og som intet mere befindes boet til indtægt, bliver dens besværing at tilføre som er først stedets besætning og brystfældighed.

Rdl.
Mk.
Skl.
Besætningen efter hans kongelige Majestæts allernådigste forordning á 1 td. hartkorn 1 bæst til 10 Rdl.
17

Brystfældighed paa salshuste, som er 8 fag ansat ialt for
4

Laden sønden i gården, som er 12 fag, dertil ansat til tag, tømmer og arbejdsløn
8

Fæehuset og hølade med videre østen i gården 19 fag, som er helt brystfældig, til sammes istandsættelse med tag, tømmer og arbejdsløn á fag 1 Rdl. er
19

Derefter fordrede enken hendes begravelses bekostning imod den som på hendes sal. mand er anvendt
13
2

Og som intet mere befindes boet til udgift, bliver alene skiftets bekostning at tilføre, som er skifteforvalteren til skriverløn og salær er
4

vurderingsmændene hver 2 Mk. er

4

stemplet papir til skiftebrevet

3

Bliver så boets udgift den summa
66
3

Når boets indtægt mod dens udgift likvideres, befindes udgiften at overløbe indtægten

4
10

Siden ingen arv blev og de 2 umyndige børn navnlig Anne Margrethe og Anne Christensdatter ingen arv kunne nyde og de i nogle år havde været hjemme hos forældrene for liden eller ingen løn, saa lovede Jens Christesen at give hver af dem red e penge 6 Rdl. 4 Mk. med samme ret som om de var dem arveligen tilfalden, hvilke han til skifteforvalteren som overformynder næstkommende Snapsting 1773 udbetaler, at de deraf kan nyde rente. Så giver han dem og deres trolovelses og bryllups kos t, når og om de samme forlanger, og desuden den yngste Anne Christensdatter en forsvarlig seng til 12 Rdl.
Og er saaledes denne skifte sluttet og tilendebragt, til bekræftelse under vores hænder. Actum stervboet ut supra.

Enken M. Lillelund
Zidsel Bertilsdatter Vurderingsmænd
Mikkel Mikkelsen
Laugværge Christen Christensen
Morten Pedersen

Hendrich Smed Nels Christensen Busk
Povel Bertelsen Christen Christensen
Jens Christensen

1 viser=ur
2 hølsklæde=sengetæppe.