GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

? Christensdatter

Født 1718? ?
Død 1787 Snejbjerg (Opl 142)
Christen Christensen Kragelund 1754 Ørskov, Snejbjerg
Otto Johan Christensen 1759 Snejbjerg ( Opl. 44)
Fødsel 1718? ?
Død 1787 Snejbjerg (Opl 142)
KB Tjørring-Snejbjerg, hammerum, Ringkøbing
Fundet død Snejbjerg 1787 (Opl. 142) tror jeg da.
Da er hun 69 år - så sikkert født 1718

Fandt hende ikke umiddelbart ved FKT 1787.

Margit Jøregnsen, Hammerum Herred-siden:
2. Christen (Christensen) Kragelund, (1717-Snejbjerg 1772).

Christen (Christensen) Kragelund er nævnt som fadder ved en dåb i Snejbjerg kirke i 1752, han kaldes da 'Unge Christen Kragelund'. Christen (Christensen) Kragelunds hustrue (1718-Snejbjerg 1787) er nævnt som fadder ved en dåb i Snejbjerg kirk e i 1751, hun kaldes da 'Unge Christen Kragelunds kone.
Christen (Christensen) Kragelund får tre børn døbt i Snejbjerg kirke i årene 1754, 1757 og 1759, han var da bosiddende i Ørskov i Snejbjerg. Christen (Christensen) Kragelund døde i Snejbjerg i 1772, 55 år gammel, hans kone døde i Snejbjer g i maj i 1787, 69 år gammel, hun kaldes da 'Christen Kragelunds enke'.
Børn:
9. Christen Christensen (Kragelund), (Snejbjerg 1754-Snejbjerg 1817).
10. Christian Christensen (Kragelund), (Snejbjerg 1757-Herning 1840).
11. Otto Johan Christensen, (Snejbjerg 1759-før 1817).

Note: 'Unge Christen Kragelunds kone' er ikke nævnt ved navn i Snejbjerg kirkebog, men hun har sandsynligvis været en datter af en Christen (Christensen) Engsig, der døde i Ørskov i Snejbjerg i november 1761. (Kilde: Herningholm Gods Skiftepro tokol, 1741-1788, fol. 196, 5-12-1761).

Note: Ifølge optegnelser, foretaget af Jens Bang i Bording, er en Christen Kragelund bosiddende som fæstebonde i Store Ørskov i Snejbjerg ved 'Herningholms GodsÞsalg' i 1751, men det fremgår ikke, om det er 'gamle Christen Kragelund' eller 'u nge Christen Kragelund', der har fæstet. Det er dog formodentlig 'unge Christen Kragelund.