GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Tokesen Saltensee, Peck af Tystofte

Født 1215
Død 1266
Fødsel 1215
Død 1266
Fra geni:
Beskæftigelse Kongelig kammermester, Ridder
About Niels Tokesen Saltensee, Peck af Tystofte
Niels Tokesen Saltensee af Tystofte
Kunglig kammarmästare.
Far: Toke Nielsen Saltensee af Tystofte (1190 - 1252)
Mor: Margrethe Olufsdatter Glug (1190 - 1277)
Född: 1220 DANMARK
Död: 1266
Familj med Christina Jensdatter Galen (1230 - )
Barn:
Erik Nielsen Saltensee af Linde (1250 - )Niels N Saltensee af Linde

1. Led (Saltensee af Linde)
ingen oplysninger
--
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1914:385.

Adelsmand
Fick två barn.
Lage Nielsen Saltensee af Linde
Erik Nielsen Saltensee af Linde

Slægtebøgerne synes at mene, at denne gamle Slægt er den oprindelige Indehaver af Navnet Saltensee, der som bekendt alt forekommer i den gamle Vise om Riberhus's Indtagelse ved de Fredløse, men de have næppe Ret; thi dels have denne Slægt s Medlemmer, saavidt vides, ingensinde selv brugt Navnet Saltensee, men tværtimod af og til ført et helt andet Tilnavn Braat, Bratze se eller Brase, og dels synes Slægten at være af ren jydsk Herkomst og ikke at være indvandret Syd fra, hva d Navnet Saltensee skulde lade formode. Dens Vaaben var et ved et tretindet Mursnit i Sølv og Rødt delt Skjold, paa Hjelmen et rødt og et Sølv-Vesselhorn, ganske samme Vaaben som den i D.A.A. XXII. omtalte Slægt Munk af Kovstrup, som derfo r maa antages at have fælles Oprindelse med disse saakaldte Saltensee'er.
Danmarks Adels Aarbog 1914 side 385 ff.


Niels Tokensen Saltensee is the son of Toke Nielsen Saltensee (1190-1252) & Margrete Olufsdatter Glug (1190-1277) and not of Laurids Saltensee. Laurids is born 13 years after the birth of Niels Tokensen so he can't be his father.