GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Eriksen Gyldenstierne

Født 1260 Kettrup, Jammerbugt
Død 1310 Sorø
Begravelse Hornum
Fødsel 1260 Kettrup, Jammerbugt
Død 1310 Sorø
Fra geni:
(Gyldenstierne til Aagaard og Restrup, R.), til Aagaard og Restrup, R.
Beskæftigelse Owner of Aagaard and Restrup - Ridder (Knight), Ridder, Riddare år 1310., Riddare, riddare, Godsejer, Riddare 1310, Dansk riddare, Rigsraad (Royal councillor), Eier av Aagaard og Restrup. Ridder, Dansk Ridder., Rigsråd

About Niels Eriksen Gyldenstierne, til Aagaard og Restrup, R.
Alt birth Date: 1275
Alt death date: 1310

Title: Danmarks Adels Aarbog
Author: Hiort-Lorenzen, H. R., Thiset, A., and Others. (Eds.)
Publication: Copenhagen: Vilh. Trydes Bochandel, 1884- (anual)
Page: 1926:3-8
Torbjørn: har noen kopi av teksten i denne referansen?


Gyldenstjerne eller Gyldenstierne er en dansk-svensk adelsslægt, som i sit våben førte en gylden stjerne. Slægtens første sikkert kendte stamfader er ridder Niels Eriksen til Ågård i Jylland, som omtales i 1314.
Grene af slægten er naturaliseret som svensk adel under navnet Gyllenstierna.

Niels Eriksen GYLDENSTIERNE
Blev ca 65 år.
Far: Erik Knudsøn GYLDENSTIERNE (~1220 - )
Mor: Anna TREFELD
Født: omkring 1245
Død: omkring 1310
I familie med Edel SALTENSEE (~1255 - )
Børn:
Nielsine (?) Nielsdatter GYLDENSTIERNE (~1275 - )
Personhistorie
Årstal Alder Begivenhed
~1245 Fødsel omkring 1245.
~1255 Ægtefællen Edel SALTENSEE fødes omkring 1255.
~1275 Datteren Nielsine (?) Nielsdatter GYLDENSTIERNE fødes omkring 1275.
~1310 Død omkring 1310.
Kilde:

Name: Niels Eriksen Gyldenstjerne
Sex: M
Birth: CA. 1280 in Aagård, Kettrup, Thisted
Father: Erik Eriksen Langben b: 1272
Marriage 1 Edel Pedersdatter Saltensee b: CA. 1280/90
Children
Erik Nielsen Gyldenstjerne b: CA. 1310
Susanne Nielsdatter Gyldenstjerne b: CA. 1314
N.N. Nielsdatter Gyldenstjerne
Kilde:

Niels Eriksen Gyldenstierne
Køn Mand
Line I. Led (Gyldenstierne)
Død Eft. 1310
Sidst ændret 11 Nov. 2008
Familie Edel Saltensee
Børn
1. Erik Nielsen Gyldenstierne, d. Eft. 1378
2. Jakob Nielsen Gyldenstierne, d. Eft. 15 Jul. 1341
3. Susanne Nielsdatter Gyldenstierne, d. Eft. 1355
4. Ne Nielsdatter Gyldenstierne
Sidst ændret 11 Nov. 2008
Notater
maaske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjer i Hardesyssels Testamente som have ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns H.); skal være begravet i Sønderholms kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben saas; angives gift med Edel Saltensee
Kilder
[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen mfl., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1926:II:6.
Kilde:

Noteringar
Riddar Niels levde på Jylland och begravdes i Sönderholm.
Noteringar
Ättens första med säkerhet kända stamfader är den av en förnämlig släkt varande riddaren Nils Eriksson till Aagaard och Restrup på Jylland, nämnd i en handling från 1310.
De fyra släktled före honom är sannolikt uppkonstruerade. Ätten som i Danmark kallades Gyldenstjerne utdog där 1729.
Ligger begraven i Sønderholms kyrka.
Han förde i sitt vapen en vit stjärna i blått fält och på hans gravsten voro hans åtta fädernes och mödernes anor uthuggna.
(Källa: Elgenstierna)

Køn Mand
Line I. Led (Gyldenstierne)
Død Eft. 1310
Person-ID I2930 Skeel, Holbek, Santasilia and Muckadell
Sidst ændret 11 Nov. 2008
Familie Edel Saltensee
Børn > 1. Erik Nielsen Gyldenstierne, d. Eft. 1378
2. Jakob Nielsen Gyldenstierne, d. Eft. 15 Jul. 1341
3. Susanne Nielsdatter Gyldenstierne, d. Eft. 1355
4. Ne Nielsdatter Gyldenstierne
Sidst ændret 11 Nov. 2008
Familie-ID F1061 Gruppeskema
Billeder Coat of arms - Gyldenstierne
Slægtens mærke peger på fælles oprindelse med Hvide, Pors og andre jydske æter.
Notater maaske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjer i Hardesyssels Testamente som have ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns H.); skal være begravet i Sønderholms kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben saas; angives gift med Edel Saltensee
Kilder [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1926:II:6.

Född: omkring 1280 1)
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Ellen Pedersdotter [Saltensee av Linde] (1280 - )
Barn: Erik Nielsen (1310 - 1378)
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) www.roskildehistorie.dk

From Agard, west of Hamherred.

maaske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjer i Hardesyssels Testamente som have ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns H.); skal være begravet i Sønderholms kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben saas; angives gift med Edel Saltensee

Niels Eriksen Gyldenstierne

Beseglede 1380 Kong Valdemars Håndfæstning, og var da Ridder, var 1368 blandt de Riddere og Væbnere der sluttede sig til Greverne Henrik og Claus' forbund mod Kong Valdemar, var 1369 forlover forPeder Ivrsen Lykke, forpligtigede sig 1373 overfor Kong Valdemar til at opbygge det Slot og Fæste (Ø. Han Herred), som var bleven afbrændt i sidste Oprørs- og Fejdetid. Beseglede 1377 Kong Olafs Haandfæstning. Var død 1388 da hans Enke, Fru Kirstine af Aagaard (de Ager) solgte alt sit Gods i V. Assels til Dueholm Kloster (Morsø S. Herred)


Riddare, Herre till Aagaard och Restrup han blev riddare 1360 da han beseglade Kung Valdemars 'handfästning' (?)senare beseglade han också Konung Olofs handfästning år 1377. 'han var död år 1388' han var gift tre gaånger med massor av barn som spridde sig i mång länder. gift (gift bl.a.) med min anmoder med:

Noteringar
Född: omkring 1340 1)
Död: 1388 1) Begravd i Sorö.
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Kristina av Ågård
Barn: Erik Nielsen (- 1455)
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) www.roskildehistorie.dk
Niels Eriksen Gyldenstierne ('den höge' kallad) Riddare, Herre till Aagaard och Restrup han blev riddare 1360 da han beseglade Kung Valdemars 'handfästning' (?)senare beseglade han också Konung Olofs handfästning år 1377. 'han var död år 1388' han var gift tre gånger med massor av barn som sprrd sig i många länder. gift (gift bl.a.) med: Christine af Aagard som hade gårdarna V Assels och Dueholms kloster.

Gyldenstierne Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gyldenstierne eller Gyldenstjerne er en ældgammel dansk-svensk adelsslægt, der, efter at Frederik I i 1526 havde forordnet faste tilnavne for adelen, tog navn efter sit skjoldmærke, en syvoddet guld stjerne i blåt. Oprindeligt skal slægten have ført en sølvstjerne. Hjelmtegnet er to, almindeligvis jernklædte arme, der holder et guldindrammet blåt spejl, besat med syv på(fugle?)fjer. Slægtens ældste kendte mand, hr. Niels Eriksen, nævnes 1310. Hans søn, marsken hr. Erik Nielsen til Ågård i Vester Han Herred, endnu omtalt 1360, blev fader til hr. Niels Eriksen til Ågård, som var død 1388, og med hvis sønner, Knud, Peder og Erik, slægten delte sig i tre hovedlinjer. Grene af slægten er naturaliseret som svensk adel under navnet Gyllenstierna.

Måske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjer i Hardesyssels Testamente som have ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns Herred); skal være begravet i Sønderholms kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben sås.
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1926:II:6.

Måske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjer i Hardesyssels Testamente som have ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns Herred); skal være begravet i Sønderholms kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben sås.
Jakob Nielsen: Gyldenstiernes efterslægt, fra højadel til lavadel ca. 1320-1550, Lise Selvig Olsen, (Personalhistorisk Tidsskrift), 1, 2003., side 67-85.
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1926:II:6.
Det Svenska Riddarhuset Stamtavlor, Gustaf Elgenstierna, Adliga ätten GYLLENSTIERNA AF SVANEHOLM, nr 29 †, TAB. 1.

Begraven i Sunderholms kyrka. Han förde i sitt vapen en vit stjärna och blått fält Levde år 1314