GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Björn III 'den gamle' Eriksson, Kung av Sveariket

Født 868 Upsala
Død 956 Uppsala
Fødsel 868 Upsala
Død 956 Uppsala
Fødsel
Død
Beskætigelse
Beskætigelse
Fødsel
Død
Fra geni. Kludder
Også kendt som: 'Bjørn Eirikson den gamle', 'Björn 'a Haugi'' Fødselsdag: 868 Fødselssted: Uppsala, Uppsala, Uppsala County, Sweden Død Døde 956 i Uppsala, Uppsala, Uppsala County, Sweden Begravet i: Sweden Nærmeste familie:
Søn af Erik 'Väderhatt' Anundsson, King of Sweden og Wife of Erik 'Väderhatt' Emundsson
Husbond til Wife of Björn III
Far til Olaf 'the Mighty' Björnsson, king of the Svear og Erik VII, 'Segersäll' Björnsson, King of the Svear
Bror til A Eriksson ; Emund Eriksson, Ii, Of Sweden og Gunnar Eriksson
Beskæftigelse Sveakonge, King reigned vv. 882-923, King of Sweden, Svíakonungur., Kung, king, Sveakung, Kung av Sveariket, konge i Uppsala, Konung

About Björn 'den gamle (the old)', King of the Svear

Why is this notation, if the spouse does not exist! Would it be better to have a NN = No name or an unknown person?
Bjorn 'the Old' Eriksson King of Sweden
born about 0867 Uppsala, Sweden died about 0950 Fairytale king, not verified in contemporary sources.
father:
Erik VI 'Waderhatt' Edmundsson King of Sweden
born about 0849 Sweden died about 0900
mother: unknown
siblings: unknown
spouse: *Ingeborg wife of Bjorn 'the Old' Eriksson born about 0870 Uppsala, Sweden (end of information)
children:
Erik VIII 'Seiersal' 'Victorious' Bjornsson King of Sweden
born about 0930 Sweden died 0994/5 Uppsala, Sweden
Olof 'Mitkg' Bjornsson King of Sweden born about 0885 Sweden
biographical and/or anecdotal:
notes or source: LDS
Fuente: Esta es la versión en caché de de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 25 Ene 2014 11:50:10 GMT. Es posible que la página haya sufrid o modificaciones durante este tiempo. Más información ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Björn was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, according to Hervarar saga. He was the grand-father of Styrbjörn Starke. According to Hervarar Saga he was the son of an Erik who fought Harald Fairhair who succeeded the brot hers Björn at Hauge and Anund Uppsale. Erik Anundsson is the only Erik who fits.
When Björn died Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. Eric would however disinherit his nephew Styrbjörn. Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to hav e had a system of co-rulership, it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
Kung av Sverige, 900. Född omkring 867 i Sverige. [1] Död omkring 950. [1]
Sveakung. Född omkring 867 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Död omkring 950 i Birka, Björkö-Arholma (AB). missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker) Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång ti d och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män. (Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson) I den svenska kungakrönikan som finns bifog ad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Haugi), en av de mäktiga gravhögarna i Hov gården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearna fördrivne kungen. (Källa: Tio uppsats er om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000) Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna. (Källa : Bra Böcker)
Källa:
--------------------------------------------------------------------------------
Svearnas konung, dog ca 950 i Birka. Yrke: Sveakung Far: Erik 'Väderhatt' Emundsson (849 - 882) Född: omkring 867 Uppsala 1) Död: 956 Björkö 2)
--------------------------------------------------------------------------------
Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna.
Källa: Bra Böcker
Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång tid och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män.
Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson
Staden Birka var ett av vikingavärldens mest betydande handelscentra, men vi vet mindre om Birka än om de motsvarande handelscentra Hedeby i Danmark och Kaupang i Norge. Birka låg på Björkö i Mälaren, cirka tre mil väster om Stockholm . På grund av bland annat landhöjningen och sannolikt en stort fientligt anfall upphörde Birka som handelsstad några årtionden före år 1000.
Källa: Vikingen, Nordbok 1975
När kung Björn sände ett brev till kejsaren, då Ansgar återvände från sitt första besök i Birka, så var det 'skrivet på svearnas speciella sätt', som Rimbert uttrycker det. Men för de fåkunniga var runorna ett mysterium som gränsad e till trolldom, och under många århundraden inristades de på vapen och andra föremål som besvärjelser.
Källa: Svitjod sid 118, Mats G. Larsson
I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Hau gi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearn a fördrivne kungen.
Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Jacob Holdts hemsida, USA
2) Royal Genealogical Data, Hull, England
--------------------------------------------------------------------------------
Björn (III) Eriksson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)[3]
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4]
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
References and footnotes
^ The article Björn in Nordisk familjebok. ^ N. Kershaw's English translation of the Hervarar saga. ^ S. Laing's English translation of Harald Fairhair's saga. ^ S. Laing's English translation of the Saga of Olaf Haraldsson.

Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:

ABT 0880 - ABT 0940 OCCUPATION: Konge i Sverige 890-940 BIRTH: ABT 0880 DEATH: ABT 0940 Father: Erik EMUNDSSON Family 1 : +Olav BJÖRNSSON +Erik VII SEGERSÄLL
Kilde: nermo.org
-------------------------------------------
Konge Bjørn Eriksen Uppsala 1 was born 2 estimated 860 in Uppsala, Norway. He died 3 in Jan 956 in Uppsala, Sweden. Konge was employed 4 as Konge (King) before 956 in Uppsala, Norway
Kilde:

King Bjorn Eriksson 'the Old' of Sweden - was born about 0867, lived in Uppsala, Uppsala, Sweden and died about 0950 . He was the son of King Erick Edmundsson of Sweden.
King Bjorn married Ingeborn. Ingeborn was born about 0870 in Uppsala, Sweden.
Children: (Quick Family Chart)
i. King Erik VIII Bjornsson 'Victorious' of Sweden was born about 0930, lived in Sweden and died in 0994/0995 in Uppsala, Uppsala, Sweden . See #14. below.
ii. King Olof Bjornsson 'Mitkg' of Sweden was born about 0885, lived in Sweden. See #15. below.

Eleventh Generation

14. King Erik VIII Bjornsson 'Victorious' of Sweden - also known as: Seiersal - was born about 0930, lived in Sweden and died in 0994/0995 in Uppsala, Uppsala, Sweden . He was the son of King Bjorn Eriksson 'the Old' of Sweden.
King Erik married Queen Swietoslava of Sweden Norway & Denmark about 0985. Queen Swietoslava was born about 0970, lived in Poznan, Poznan, Poland. She was the daughter of Prince Mieszko I of Poland and Princess Dubravka of Bohemia. She died afte r 2 Feb 1014 .
Children: (Quick Family Chart)
i. King Olaf III Eriksson 'Skotonung' of Sweden was born about 0950 in Sweden and died Winter of 1022 . See #16. below.
15. King Olof Bjornsson 'Mitkg' of Sweden - was born about 0885, lived in Sweden. He is the son of King Bjorn Eriksson 'the Old' of Sweden.
King Olof married Ingeberg Thrandsdotter. Ingeberg was born about 0886 in Uppsala, Sweden. She died about 0903 .
Children:
i. Queen Gyrithe (Cyrid) Olafsdotter was born about 0905 in Sweden.
Queen Gyrithe married King Harald Gormsson 'Blaatand (Bluetooth)' of Denmark I. King Harald was born about 0910. He was the son of Gorm Hardeknudsson 'The Old' of Denmark and Queen Thyre of Jutland. He died on 1 Nov 0987 .
Queen Gyrithe - - Queen of Denmark.

Marriage: Unknown Died: Cir 950
Another name for Bjorn was Björn (III) Eriksson.
General Notes:
Björn was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, according to Hervarar saga. He was the grand-father of Styrbjörn Starke. According to Hervarar Saga he was the son of an Erik who fought Harald Fairhair who succeeded the brot hers Björn at Hauge and Anund Uppsale. Erik Anundsson is the only Erik who fits.
When Björn died Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. Eric would however disinherit his nephew Styrbjörn. Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to hav e had a system of co-rulership, it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett Department of Computer Science University of Hull Hull, UK, HU6 7RX B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk ). 2 Wikipedia ().


Björn was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, according to Hervarar saga. He was the grand-father of Styrbjörn Starke. According to Hervarar Saga he was the son of an Erik who fought Harald Fairhair who succeeded the brot hers Björn at Hauge and Anund Uppsale. Erik Anundsson is the only Erik who fits.
When Björn died Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. Eric would however disinherit his nephew Styrbjörn. Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to hav e had a system of co-rulership, it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
Kung av Sverige, 900.
Född omkring 867 i Sverige. [1]
Död omkring 950. [1]
Sveakung. Född omkring 867 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Död omkring 950 i Birka, Björkö-Arholma (AB). missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker) Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång ti d och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män. (Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson) I den svenska kungakrönikan som finns bifog ad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Haugi), en av de mäktiga gravhögarna i Hov gården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearna fördrivne kungen. (Källa: Tio uppsats er om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000) Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna. (Källa : Bra Böcker)
Källa:

Svearnas konung, dog ca 950 i Birka. Yrke: Sveakung Far: Erik 'Väderhatt' Emundsson (849 - 882) Född: omkring 867 Uppsala 1) Död: 956 Björkö 2)
--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna.
Källa: Bra Böcker
Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång tid och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män.
Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson
Staden Birka var ett av vikingavärldens mest betydande handelscentra, men vi vet mindre om Birka än om de motsvarande handelscentra Hedeby i Danmark och Kaupang i Norge. Birka låg på Björkö i Mälaren, cirka tre mil väster om Stockholm . På grund av bland annat landhöjningen och sannolikt en stort fientligt anfall upphörde Birka som handelsstad några årtionden före år 1000.
Källa: Vikingen, Nordbok 1975
När kung Björn sände ett brev till kejsaren, då Ansgar återvände från sitt första besök i Birka, så var det 'skrivet på svearnas speciella sätt', som Rimbert uttrycker det. Men för de fåkunniga var runorna ett mysterium som gränsad e till trolldom, och under många århundraden inristades de på vapen och andra föremål som besvärjelser.
Källa: Svitjod sid 118, Mats G. Larsson
I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Hau gi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearn a fördrivne kungen.
Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Jacob Holdts hemsida, USA
2) Royal Genealogical Data, Hull, England

Björn 'den gamle'
Yrke: Sveakung
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med ?
Barn: Olof Björnsson

Björn (III) Eriksson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)[3]
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4]
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
[edit] References and footnotes
^ The article Björn in Nordisk familjebok.
^ N. Kershaw's English translation of the Hervarar saga.
^ S. Laing's English translation of Harald Fairhair's saga.
^ S. Laing's English translation of the Saga of Olaf Haraldsson.

Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:

ABT 0880 - ABT 0940
OCCUPATION: Konge i Sverige 890-940
BIRTH: ABT 0880
DEATH: ABT 0940
Father: Erik EMUNDSSON
Family 1 :
+Olav BJÖRNSSON
+Erik VII SEGERSÄLL
Kilde: nermo.org
-------------------------------------------
Konge Bjørn Eriksen Uppsala 1 was born 2 estimated 860 in Uppsala, Norway. He died 3 in Jan 956 in Uppsala, Sweden. Konge was employed 4 as Konge (King) before 956 in Uppsala, Norway
Kilde:

Björn (III) Eriksson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)[3]
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4]
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
References and footnotes
^ The article Björn in Nordisk familjebok.
^ N. Kershaw's English translation of the Hervarar saga.
^ S. Laing's English translation of Harald Fairhair's saga.
^ S. Laing's English translation of the Saga of Olaf Haraldsson.

Björn (ruled 882-932) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.

Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker)
Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång tid och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män. (Källa: De n svenska historien sid 80, Alf Henriksson)
Staden Birka var ett av vikingavärldens mest betydande handelscentra, men vi vet mindre om Birka än om de motsvarande handelscentra Hedeby i Danmark och Kaupang i Norge. Birka låg på Björkö i Mälaren, cirka tre mil väster om Stockholm . På grund av bland annat landhöjningen och sannolikt en stort fientligt anfall upphörde Birka som handelsstad några årtionden före år 1000. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975)
När kung Björn sände ett brev till kejsaren, då Ansgar återvände från sitt första besök i Birka, så var det 'skrivet på svearnas speciella sätt', som Rimbert uttrycker det. Men för de fåkunniga var runorna ett mysterium som gränsad e till trolldom, och under många århundraden inristades de på vapen och andra föremål som besvärjelser. (Källa: Svitjod sid 118, Mats G. Larsson)
I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Hau gi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearn a fördrivne kungen. (Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)
Björn (ruled 882-932 ) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grand-father of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. The latter saga relates that he ruled fo r 50 years. According to the two sagas, he was the son of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale. Eric Anundsson is the only Erik who fits.
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends.
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.

Kung av Sverige
Ett annat namn för Björn var Björn den gamla.

The following reference was provided by on 3 July 2010:
Biography of King of Sweden.
Born around 867 in Sweden. [1]
Death Around 950th [1]
Swedish King. Born around 867 in Birka, Koivisto-Arholma (AB). Died about 950 in Birka, Koivisto-Arholma (AB). missionaries to the Swedes. (Source: Good Books) Torgny Judge took the floor and said: My father was Torgny with King Bjorn for a lon g time and knew his habits, and the kingdom was in the days of Bjorn's great strength and power and suffered no reduction, however, he was friendly against their husbands. (Source: The Swedish story page 80, Alf Henriksson) in the Swedish royal ch ronicle, which is attached to the Icelandic Hervararsagan mentioned Bjorn and Anund, sons of the Swedish King Erik Björnsson. After his father died, the brothers shared the Svea kingdom between them, so that Bjorn sat down at the pile (at Haugi) , one of the mighty burial mounds in the Hovgården Adelsö, while Onund, as the Chronicle called Onund Upsala, began to reside in Gamla Uppsala. Bjorn was the king who Ansgar met at their first visit to Sweden, and Anund was the king of the Swede s expelled. (Source: Ten essays on Old Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000) Bear named the king who reigned in Uppland during the first half of the 800s and that under Rimbert chronicle of Ansgar should have asked Louis 'the Pious' to send missionarie s to the Swedes. (Source: Good Books) Source:
Spouse and children Married.
Unknown.
King Olaf II Björnsson. King of Sweden.
Born around 885 in Sweden. [1]
Death 955th
Erik III Victorious. Born around 945th [3]
Death Around 995th [3]

Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)[3]
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4]
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's

Ben notes: The sources I've been using are conflicted about the legendary father of Erik the Victorious (legendary means that there are no primary sources showing proof of existence, only perhaps an oral or some other form of tradition by which th e genealogy is transmitted).
The first source says that the father of Erik was Emund, who apparently uses the writings of Adam of Bremen as a guide. From the Swedish-language Historiska Personer i Sverige och Norden page on Emund Eriksson:

Emund Eriksson
Father: Erik
Died : Around 970
--------------------------------------------------------------------------------
Family with ?
Children :
1. Eric > > Victorious ( 945-995 )
2. Olof Eriksson ( - 975 )
--------------------------------------------------------------------------------
Entries
According to Adam of Bremen, Emund Eriksson was in league with the Danish king Harald Bluetooth , who became a Christian and was baptized in 960. Emund belonged to the Scylding Royal Family.
Wikipedia disagrees. According to the Wikipedia page on Emund Eriksson:

Emund Eriksson (?- ca. 970), (English: Edmund), was a Swedish king of disputed historicity.
According to Adam of Bremen, Emund was allied with Harold Bluetooth.
Adam of Bremen only gives Eric the Victorious as successor to Emund, but he does not tell how they were related. He may very well have been the brother of Björn (III) Eriksson, who the Norse sagas name as the father of Eric the Victorious. Thi s would have been in accordance with the Germanic system of co-rulership (Diarchy) in which two brothers were elected kings, and which was evidently used by the Swedes.
The third source is the Foundation for Medieval Genealogy, which I've been regarding as more authoritative, except perhaps in specific cases. This may be one of the cases, but I'm still hesitant to disregard their input:

ERIK . Three children:
i) EMUND Erikson .
Adam of Bremen records that 'Emund filius Herici' reigned in Sweden[17], the paragraph being undated but following the one which records the succession of Emperor Otto III in 983.
ii) BJÖRN Erikson . [Two] children:
(a) STYRBJÖRN [Björn] 'den Starke/the Strong' (-killed in battle [Fyrisvellir] near Uppsala [985]).
He was the son of King Björn according to Saxo Grammaticus[18]. At Jomsburg.
According to Saxo Grammaticus, he was robbed of his kingdom by Erik, son of his uncle Olof, and sought help from Harald I King of Denmark who put him in charge of the garrison at Wolin.
Saxo Grammaticus records that Styrbjörn was killed in battle while trying to regain his throne[19].
m as her first husband, TYRE Haraldsdatter, daughter of HARALD I 'Blåtand/Bluetooth' King of Denmark & his [first wife Gunhild ---] (-18 Sep [1000]).
(b) [GYRITHA of Sweden .
Gyritha and her alleged marriage is only referred to in Saxo Grammaticus, which says that King Styrbjörn granted King Harald his sister in marriage after seeking his help after being deposed[20].
m ([984/85]) as his [third] wife, HARALD I 'Blåtand/Bluetooth' King of Denmark, son of GORM 'den Gamle/the Old' King of Denmark & his wife Tyre 'Danebod' (before 935-Jomsborg 1 Dec [986/87], bur Roskilde Cathedral).]
iii) OLOF Erikson . One child:
(a) ERIK (-[994/95]).
According to Saxo Grammaticus[21], Erik was the son of Olof and deposed his cousin Styrbjörn in [984/85], succeeding as ERIK 'Segersäll/the Victorious' King of Sweden.
What this seems to indicate is a confusion over whether Olof was brother or father.
Wikipedia's page on Bjorn III Eriksson is fairly detailed, meanwhile:

Björn (ruled 882-932[1]) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)[3]
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4]
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
References and footnotes
1.^ The article Björn in Nordisk familjebok.
2.^ N. Kershaw's English translation of the Hervarar saga.
3.^ S. Laing's English translation of Harald Fairhair's saga.
4.^ S. Laing's English translation of the Saga of Olaf Haraldsson.
The part that doesn't make sense is that Eric's birth date would be about 13 years after his father's death date, according to Wikipedia. If the dates are off, but the details are correct, then Bjorn's reign would end in 970 (38 years after wha t Wikipedia says). Bjorn and Olof would be co-rulers until 975, at Olof's death (apparently poisoned).
Best option seemed to simply leave the position as 'Unknown' for now. We know that Erik's grandfather was named Erik. At least on that all sources agree.

Enligt Adam av Bremen var Emund Eriksson i förbund med den danske kungen Harald Blåtand, som blev kristen och döptes 960.
Biografi
Sveakung. Born about 867 in Birka, Björkö-Arholma (AB). Died about 950 in Birka, Björkö-Arholma (AB). missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker) Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång tid oc h kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män. (Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson) Staden Birka var ett av vikingavärldens mest be tydande handelscentra, men vi vet mindre om Birka än om de motsvarande handelscentra Hedeby i Danmark och Kaupang i Norge. Birka låg på Björkö i Mälaren, cirka tre mil väster om Stockholm. På grund av bland annat landhöjningen och sannoli kt en stort fientligt anfall upphörde Birka som handelsstad några årtionden före år 1000. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975) När kung Björn sände ett brev till kejsaren, då Ansgar återvände från sitt första besök i Birka, så var de t 'skrivet på svearnas speciella sätt', som Rimbert uttrycker det. Men för de fåkunniga var runorna ett mysterium som gränsade till trolldom, och under många århundraden inristades de på vapen och andra föremål som besvärjelser. (Källa : Svitjod sid 118, Mats G. Larsson) I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så at t Björn satte sig vid Högen (at Haugi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första be sök i Sverige, och Anund var den av svearna fördrivne kungen. (Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)

örn_Eriksson_(sagokung)

Björn (ruled 882-932) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga)
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.

Source: The book, 'Kings & Queens of Europe'

Björn (ruled 882-932) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga)[2]
The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Ei rik the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga).
In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson).
When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.

'Royalty for Commoners', Roderick W. Stuart, 1992, 2nd edition.
Sources:
1. Abbrev: University of Hull Royal Database (England)
Title: Brian Tompsett, Dept of Computer Science, University of Hull Royal Database (England) (copyright 1994, 1995, 1996)base (England)base (England). copyright 1994, 1995, 1996.
Note:
Call number:
usually reliable but sometimes includes hypothetical lines, mythological figures, etc
WWW, University of Hull, Hull, UK HU6 7RX bct@tardis.ed.ac.uk
Text: King of Sweden
2. Abbrev: Pullen010502.FTW
Title: Pullen010502.FTW
Note:
Call number:
Text: Date of Import: Jan 5, 2002
3. Abbrev: University of Hull Royal Database (England)
Title: Brian Tompsett, Dept of Computer Science, University of Hull Royal Database (England) (copyright 1994, 1995, 1996)base (England)base (England). copyright 1994, 1995, 1996.
--------------------------------------------------------------------------------
Björn (III) Eriksson

Björn (ruled 882-932) was the father of Olof (II) Björnsson and Eric the Victorious, and he was the grandfather of Styrbjörn the Strong, according to the Hervarar saga and Harald Fairhair's saga. According to the two sagas, he was the so n of an Erik who fought Harald Fairhair and who succeeded the brothers Björn at Hauge and Anund Uppsale:
King Önund had a son called Eric, and he succeeded to the throne at Upsala after his father. He was a rich King. In his days Harold the Fair-haired made himself King of Norway. He was the first to unite the whole of that country under his sway . Eric at Upsala had a son called Björn, who came to the throne after his father and ruled for a long time. The sons of Björn, Eric the Victorious, and Olaf succeeded to the kingdom after their father. Olaf was the father of Styrbjörn the Stron g.(Hervarar saga) The latter saga relates that he ruled for 50 years:
There were disturbances also up in Gautland as long as King Eirik Eymundson lived; but he died when King Harald Harfager had been ten years king of all Norway. After Eirik, his son Bjorn was king of Svithjod for fifty years. He was father of Eiri k the Victorious, and of Olaf the father of Styrbjorn. (Harald Fairhair's saga) In Olaf the Holy's saga, Snorri Sturluson quotes Thorgny Lawspeaker on king Björn:
My father, again, was a long time with King Bjorn, and was well acquainted with his ways and manners. In Bjorn's lifetime his kingdom stood in great power, and no kind of want was felt, and he was gay and sociable with his friends. (Saga of Ola f Haraldsson)[4] When Björn died, Olof and Eric were elected to be co-rulers of Sweden. However, Eric would disinherit his nephew Styrbjörn.
Adam of Bremen, however, only gives Emund Eriksson as the predecessor of Eric the Victorious. Since the Swedes seem to have had a system of co-rulership (Diarchy), it is probable that Emund Eriksson was a co-ruler of Björn's.
See also Early Swedish History House of Munsö
References and footnotes 1.^ The article Björn in Nordisk familjebok. 2.^ N. Kershaw's English translation of the Hervarar saga. 3.^ S. Laing's English translation of Harald Fairhair's saga. 4.^ S. Laing's English translation of the Saga of Ola f Haraldsson.

See:Sveakung. Född omkring 867 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Död omkring 950 i Birka, Björkö-Arholma (AB). missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker) Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång ti d och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män. (Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson)
I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Hau gi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearn a fördrivne kungen. (Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)
Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna. (Källa: Bra Böcker)

Source:
Bjorn III 'Den Gamble' 'The Old' King of Sweden ERIKSSON (RIN: 7507), son of Erik V (Waderhut), 'The Victorious' King of Sweden, EDMUNDSSON and Lady RAGNARSDATTER , was born 868 in Birka, Ostergotlands, Sweden. He married Ingeborg THRANDOTTE R in Of, Sweden. He died 956 in Uppsala, Uppsala, Sweden. Ingeborg THRANDOTTER (RIN: 7506), daughter of Jarl Thraud 'Thrand' of Sula SWEDEN and Thrand de SULA , was born 0886 in Uppsala, Uppsala, Sweden. She died 0932 in Y, Somme, Picardie, France .
Children of Bjorn III 'Den Gamble' 'The Old' King of Sweden ERIKSSON and Ingeborg THRANDOTTER are: 1. Olaf II 'The Mighty' - King of Sweden BJORNSSON ERIKSSON (RIN: 7482), b. 885 See Olaf II 'The Mighty' - King of Sweden BJORNSSON ERIKSSON & Quee n Anna Ingeborg of Sula, Queen of Sweden BJORNSSON, THRANDSDOTTIR 2. Erik VIII Victorius Sweden SEIERSAL (RIN: 7514) Marriage/Union Events for Bjorn III 'Den Gamble' 'The Old' King of Sweden ERIKSSON,Ingeborg THRANDOTTER: _FREL: Natural _MREL: Nat ural _FREL: Natural _MREL: Natural Notes for Bjorn III 'Den Gamble' 'The Old' King of Sweden ERIKSSON: Birth: 868 in Birka, Ostergotlands, Sweden. . Death: 956 in Uppsala, Uppsala, Sweden. _APID: 1,7836::389041 Sources for Bjorn III 'Den Gamble ' 'The Old' King of Sweden ERIKSSON: U.S. and International Marriage Records, 1560-1900, Source number: 163.000; Source type: Electronic Database; Number of Pages: 1; Submitter Code: MAD Ancestry Family Trees, Ancestry Family Treehttp://trees.ance stry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=54829531&pid=7507 Notes for Ingeborg THRANDOTTER: Birth: 0886 in Uppsala, Uppsala, Sweden. . Death: 0932 in Y, Somme, Picardie, France. _APID: 1,7836::1218789 Sources for Ingeborg THRANDOTTER: U.S. and Interna tional Marriage Records, 1560-1900, Source number: 163.000; Source type: Electronic Database; Number of Pages: 1; Submitter Code: MAD Ancestry Family Trees, Ancestry Family Treehttp://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=54829531&pid=75 06 Notes for Erik VIII Victorius Sweden SEIERSAL: Birth: in Gex, Haute-Savoie, Rhone-Alpes, France. . Death: in Uppsala, Stockholm, Sweden . Sources for Erik VIII Victorius Sweden SEIERSAL: Ancestry Family Trees, Ancestry Family Treehttp://trees.a ncestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=54829531&pid=7514

örn_Eriksson

'at Haugi' i Birka, 830 talet. Han var sveakonung som styrde från sin gård på Adelsö invid Birka (Björkö i Mälaren) Han hade hos den tyskromerska kejsaren anhållit om missionärer. Hans bror Anund angrep Birka på 840 talet, men de förson ades för att de var bröder.+ meget meget mere.