GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Valdemar I Knudsen, Konge af Danmark

Født 14 JAN 1131 Schleswig, Schleswig, Danmark
Død 12 MAY 1182 Vordingborg
Begravelse Ringsted
Fødsel 14 JAN 1131 Schleswig, Schleswig, Danmark
Død 12 MAY 1182 Vordingborg
About Valdemar I The Great, King of Denmark
Horne kirke på Fyn blev bygget som privat kapel for Valdemar den store. Det er en rundkirke efter samme grundplan som på Bornholm.


Valdemar den Store - dansk medkonge fra 1154 og enekonge fra 1157-1182. Wikipedia DA

Valdemar, som blev født blot 8 dage efter at faderen, Knud Lavard, var blevet myrdet, voksede op hos Asser Rig sammen med dennes sønner Absalon og Esbern Snare. Under stridighederne om retten til tronen mellem Svend 3. Grathe og Knud 5., slutted e han sig til Svend, som i 1147 gjorde ham til hertug af Slesvig. I 1154 skiftede Valdemar over på Knuds side og forlovede sig med hans halvsøster Sofie. Han blev konge i Jylland 1157 ved rigets deling mellem Svend, Knud og Valdemar og enekong e samme år, efter at Knud blev dræbt under det såkaldte 'blodgilde i Roskilde'. Det lykkedes Valdemar at undslippe, og efter at have samlet en hær slog han Svend på Grathe Hede og var nu enekonge.
Valdemar opbyggede en stærk kongemagt og rettede flere slag mod venderne, støttet af vennen Absalon, som han i 1158 udnævnte til biskop i Roskilde. I 1159 samlede Valdemar en sjællandsk ledingsflåde og gennemførte et togt mod venderne . I de følgende år gennemførtes en række togter, der kulminerede med indtagelsen af Rügen i 1169. I den forbindelse omstyrtedes de kendte gudebilleder. Valdemar gik i gang med at sikre rigets grænse mod syd dels ved at opføre Valdemarsmure n i tilknytning til Dannevirke, dels ved at bygge fæstningsanlæg flere steder i landet, bl.a. ved Korsør og Nyborg. Absalon byggede som bekendt en fæstning på en lille ø ud for handelspladsen Havn (senere København) ved Øresund.
Den europæiske magtkamp mellem paven og kejseren nåede Danmark i 1160, da de fleste bisper med Absalon i spidsen støttede kongen, og ærkebiskop Eskil måtte drage i landflygtighed i Frankrig. Kronen og kirken forsonedes dog, og det markerede s med, at Valdemars fader, Knud Lavard, blev helgenkåret af pave Alexander III og gravsat i Skt Bendts Kirke i Ringsted. Samtidig fik Valdemar sin 7-årige søn, Knud 6. kronet og salvet som medkonge for at sikre arvefølgen. I 1177 trak Eskil si g tilbage, og Absalon udnævntes til ærkebiskop i Lund. Absalon indsatte flere venner på ledende poster, og i 1180 udbrød der åbent oprør, og Absalon måtte flygte. Valdemar og Absalon vendte tilbage i 1181 med en hær og nedkæmpede oprøret .
Under Valdemars regeringstid skete der store forandringer i det danske samfund. Ledingspligten blev afløst af en ledingsskat, og frem for at skulle huse kongen, når han rejste rundt i landet, skulle bønderne nu betale en skat til kongens ombuds mænd (hele apparatet med ombudsmænd blev udbygget og væsentlig forbedret under Valdemar 1. den Store). Kongen fik også flere indtægter i form af kongens overtagelse af ingenmandsland - hvad ingen ejer, ejer kongen. Valdemar tjente også god t på afgifter på sildemarkedet i Skåne.
Valdemar døde den 12. maj 1182 på Vordingborg Slot. Hans lig blev af bønder båret til Skt. Bendts Kirke, hvor han blev begravet. Han har med rette fortjent tilnavnet 'den Store', og der skete store fremskridt for landet i hans regeringstid. Sa mmen med sin hustru Sofie fik han sønnerne Knud (6.) og Valdemar 2. Sejr foruden seks døtre.
Links:
Kings of Denmark
Wikipedia: Dansk English
Danmarkshistorien In danish
King of Denmark Reign 1157–1182
Predecessor Sweyn III Successor Canute VI
-------------------- Notes : Valdemar 'the Great' was allied to Emperor Friedrich Barbarossa of Germany. He defeated the heathen Wends in Estonia and on the island of Ruegen (the destruction of the city-fortress of Arkona and the four-faced god Sv antevit in 1169) and gained for Denmark her first Baltic possessions. His foster brother, Bishop Absalon, was also a field marshal during the campaigns against the Wends. Around his castle at the small fishing village of Havn, the future cit y of Copenhagen (Koebenhavn, i.e. Merchants' Harbor) grew. During Absalon's time, the chief clerk at his office in Lund (Sweden), Saxo called 'Grammaticus' wrote 'Gesta Danorum' (the deeds of the Danes) tracing the royal house of Denmark bac k to the semi-mythical King Dan and some say to the Tribes of Israel.
Valdemar I of Denmark (1131-1182), also known as Valdemar the Great, was King of Denmark from 1157 until 1182. He was the son of Canute Lavard, a chivalrous and popular Danish prince, who was the eldest son of Eric I of Denmark. His father was mur dered days before his birth; his mother, Ingeborg, daughter of Mstislav I of Kiev, named him after her grandfather, Vladimir Monomakh of Kiev. As an heir to the throne, and with his rivals quickly gaining power, he was raised in the court of Asse r Rig of Fjenneslev, together with Asser's son, Absalon, who would become his trusted friend and minister. When Valdemar was sixteen years old, King Erik III abdicated and a civil war erupted. The pretenders to the throne were: Sweyn III Grathe , son of Eric II Emune; Canute (Knud V Magnussen), son of Prince Magnus who was the son of King Niels; and Valdemar himself (he was holding Jutland, at least southern Jutland, as his possession). The civil war lasted the better part of ten years . In 1157 King Sweyn hosted a great banquet for Canute, Absalon and Valdemar during which he planned to dispose of all his rivals. King Canute was killed, but Absalon and Valdemar escaped. Valdemar returned to Jutland. Sweyn quickly launched an in vasion, only to be defeated by Valdemar at Grathe Hede. He was killed during flight, supposedly by a group of peasants who stumbled upon him as he was fleeing from the battlefield. Valdemar, having outlived all his rival pretenders, became the sol e King of Denmark. In 1158 Absalon was elected Bishop of Roskilde, and Valdemar made him his chief friend and advisor. He reorganized and rebuilt war-torn Denmark. At Absalon's instigation he declared war upon the Wends who inhabited Pomerania an d the island of Rügen in the Baltic Sea. In 1168 the Wendish capital, Arkona, was taken, and the Wends became Christians and subject to Danish suzerainty. Danish influence reached into Pomerania. Valdemar's reign saw the rise of Denmark, which re ached its zenith under his second son Valdemar. Valdemar I died in 1182 and was succeeded by his eldest son Canute VI. Valdemar married Sofia of Minsk (c 1141-1198), half-sister of Canute V of Denmark and daughter of Dowager Queen Rikissa of Swede n from her marriage with Volodar of Minsk (Vladimir or Volodar Glebovich of the Rurikids, died 1167), ruling Prince of Principality of Minsk, and they had the following children: • King Canute VI of Denmark (1163-1202) • King Valdemar II of Denm ark (1170-1241) • Sophie, (1159 –1208), married Siegfried III, Count of Orlamünde • Margareta and Maria, a nuns at Roskilde • Rixa/Richeza (died 1220), married King Eric X of Sweden • Helen (died 1233), married William of Lüneburg • Ingebo rg (1175-1236), married King Philip II of France His widow Sofia married then Louis III, Landgrave of Thuringia.
-------------------- Storhertug av Sønderjylland, Konge av Danmark -------------------- 1154-82 talet. De fick 8 barn
har fundet en mere. så de er 9 børn. kilde . se link . http://niels.dybdahl.dk/aner/gorm/GGtextGC.htm#I1924 . Margrete Valdemarsdatter. Maria Valdemarsdatter . Estrid Valdemarsdatter . Sofie Valde marsdatter . Knud Valdemarsen . Valdemar Sejr . Ingeborg Valdemarsdatter . Helene Valdemarsdatter . Regitse Valdemarsdatter .

1131
14. januar 1131
Birth of Valdemar I
Schleswig, Schleswig, Danmark

--------------------------------
Valdemar DEN STORE
Kung av Danmark.
Död: 1182
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Sofia AV Novgorod (- 1198)
Barn:
Rikissa (- 1220)
--------------------------------------------------------------------------------
Personhistoria
Årtal Ålder Händelse
1182 Död 1182.

< --------------------------------------------------------------------------------
Skapad av MinSläkt 3,6, Programmet Tillhör: Roland Knutsson
1146
- 1182
Alder 14
Valdemar I started working
Denmark
1152
- 1154
Alder 20
Valdemar I started working