GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Gravers Bjerre (Bjerrig)

Død Springbjerg ca 1660
Død Springbjerg ca 1660
Beskætigelse Gårdmand
Begravelse 17 NOV 1726 Ikast
1 . Ikast
Oktober 1745
trolovet Niels Jensen Enkemand af Gjellerup med Kirste n
Gravesdatter af Munchlund , copuleret den 24 November

ANN 0

1 7 4 6
16 .Juni Ikast
trolovet Jens Andersen og Karen Gravesdatter og copuleret
den 17 . jul i 2 .Marts

21 .
Maj 1750
trolovet Peder Pedersen af Herning by og Ann a
Gravesdatter fra Munchlund, copuleret den 23 . oktobe r

Kunne de 3 ovenstående være døtre.

MH: Per Andersen web mener han hedder: Gravers Pedersen Berg. har 3 søstre : Johanne, Karen og Anne