GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anders Christensen

Født CA 1600 Videbæk, Vorgod
Død CA 1670 Videbæk, Vorgod
CA 1600
Videbæk, Vorgod
1570
?? Videbæk, Vorgod
Familie med Margrethe Madsdatter
Vielse
Familie med ukendt
Jens Andersen CA 1646 Videbæk, Vorgod
Mads Andersen (Videbæk) 1646 ?? Videbæk, Vorgod ( 1. januar) (1650?? Kvong)
Vielse
Beskætigelse
Fødsel CA 1600 Videbæk, Vorgod
Død CA 1670 Videbæk, Vorgod
Fra nettet:
Notater:
Anders Christensen nævnes 1645 sammen med Gregers Jensen som beboer af Nør gård i Vorgod by. I 1645 bestod deres besætning af: '3 øg och heste, 5 kiø r, 6 stude och unfee, 20 får.' I 1651 er Anders Christensen stadig fæst er af den ene hal vdel af gården, den anden halvdel har Hans Gregersens enk e, Maren i fæste. I 1664 står Anders Christensen stadig opført som fæst er af den ene halvdel, medens den anden halvdel er fæstet til Christen Ped ersen. Da gården nævnes igen i 168 8 er der 5 besiddere på gården og Ande rs Christensen søn Mads Andersen opføres da som selvejer.
Kilde: Thyge Knudsen slægtsbog

Nogle fra MH mener han er død i Kvong Sogn. Ikke bekræftet