GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mads Andersen (Videbæk)

Født 1646 ?? Videbæk, Vorgod ( 1. januar) (1650?? Kvong)
Død 3 JUL 1714 Nørgaard, Vorgod (15 juni)
1646
?? Videbæk, Vorgod ( 1. januar) (1650?? Kvong)
CA 1600
Videbæk, Vorgod
1570
?? Videbæk, Vorgod
Familie med Ide Christensdatter
Anders Madsen (Videbæk) 26 FEB 1680 Videbæk, Vorgod
Karen Madsdatter 1691 Linding, Kvong
Christen Vorgod Madsen 1692 CA Linding Mølle, Vium ( Torstrup?)
Mette Madsdatter CA 1695 Vorgod
Ide Madsdatter 1710 Vorgod
Vielse
Beskætigelse
Fødsel 1646 ?? Videbæk, Vorgod ( 1. januar) (1650?? Kvong)
Død 3 JUL 1714 Nørgaard, Vorgod (15 juni)
KB
Moderen skulle være Margrethe Madsdatter. Kan ikke passe.
Nogle mener hans kone hedder Karen Andersdatter???? eller muligvis en kone, der hedder Karen Christensdatter ???? eller Lisbeth Madsdatter

Men meget unighed med en MH Match: bent Bak Bertelsen især fødsel og dødsårstal, men også hvor??

Måske født 1/1 1650 Starbæk Mølle, Kvong sogn (MH-match)og død 3/7 1741, Linding Mølle, Torstrup

Se mere efterslægt på :


HS GCN:

Nævnt som kirkeværge i Vorgod 1688 og 1700.

Døde i 1713 'ganske hastig' og ikke som Abildtrup skriver 'ganske fattig'.

Nørlund Christensen 'Videbækbogen' side 21
Jens Abildtrup 'Vorgod Sogn' side 174
Jens Abildtrup 'Søren Kierkegaards Tipoldefader' side 10ff

En mads ?? Andersen Vorgod får en søn Mads i 1714. Opl. 14

Mads Wiedebechs død opl. 14 Vorgod 66 år??

Får begravet et bar i 1711 opl. 10 I Vorgod

http://hammerum-herred.dk/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=1100#6310

Fra Slægt på nettet:
Notater:
Om Mads Andersen og gården Nørgård fortæller J. Abildstrup i bogen 'Vorg od sogn': 1688 havde gården ikke færre end 5 besiddere: Mads Andersen, Chr isten Michelsen, Michel Nielsen, Niels Pedersen og Niels pallesen, hvor af den første var se lvejer, medens de øvrige var fæstere. Gården, der v ar en gammel selvejer gård, var altså på nærværende tidspunkt til dels ble vet en fæstegård.
1703 er de fire fæstere forsvundne og Mads Andersen besidder nu gården ale ne i nogle år. I forening med Jesper Pedersen brugte han en øde gård i Bar de, den nuværende Vestergård, af hartkorn: 4 tdr., 3 skp.,0 fjdk., 3 al b. 1683 og 170 0 nævnes han som kirkeværge. Selvom han var selvejer, var h an dog ikke nogen velhavende bonde. Sammen med gårdens anden fæster, Je ns Nielsen, som vi træffer første gang 1712, blev han 1731 stævnet for Bøl ling Herredsting for restance r på landgilde, der efterhånden var løb et op til 70 rdlr. 31 skilling. Men helt ringe har hans økonomiske forho ld dog næppe været, siden han kunne hjælpe flere af sine sønner frem i nog le gode stillinger. han og hans hustru Lisbet Madsd atter havde mindst 13 b ørn, hvoraf de 9 vistnok nåede den voksne alder, nemlig døtrene: Karen, gi ft 1711 med Just Lysgåd fra Vildbjerg, Mette gift 1715 med Tyge Egeris, Ki rsten, gift 1739 med Michel Hansen fra Trøstrup, som efter svigerfad eren o vertog gården, og endelig Ide og karen, om dem vi intet ved, og sønnern e: Christen, farver i Ringkøbing, Mads, Købmand samme sted, anders, bos at i København, og Jørgen hvis skæbne ikke kendes.
De tre førstnævnte af sønnerne antog navnet 'Vorgod'. Mads Andersen afst od allerede et par år før sin død gården til svigersønnen Michael Hansen.

Men se under Mette - det er altså Videbæk og ikke Vorgod.

Måske:
AO. Ny udg. Ringkøbing, Vorgod sogn. 1709-1817. Opl.14. 1714.
Die 15. Juli. Begravet Mads Widebæk, som døde ganske hurtig. ???? 66 år.
I excelludgaven, Står Bjerrebrogård

Evt en del flere børn???

Ifølge Arne Feldborg på på Dis: om Mads Vorgod:, men er det ham???
Bent Skaarup Pedersen skrev:

> Fortæl gerne mere, når brikkerne falder på plads, jeg har en
> 'kvist' med Mads Videbæk på.
>
Hvis man har slægt i Vestjylland så er man også i familie med Mads Videbeck - spørgsmålet er kun om man har fundet forbindelsen eller om man endnu har det tilgode.

Han er jo bla. bedstefar til det meste af Vorgod og Nr. Vium (den vidt udbredte Thygesenfamilie og Sønderupfamilien bla.), han var bror til Jens Astrup (stor efterslægt med bla. Søren Kiekegaard ), osv. og sågar også I.C.Christensen var ee n af hans efterkommere.

Men det går jeg nu ud fra at du allerede ved, og at du allerede kender Jens Abildtrups bog 'Søren Kierkegaards Tipoldefader'. Så det er nok begrænset hvormeget jeg pt. kan bidrage med. Den smule jeg indtil videre selv har fået registrere t om ham kan ses på:
[80.62.84.41 ]

Mads Voergoed ved jeg ikke så meget om, men er som nævnt i kontakt forskellige hvoraf ihvertfald een har en del materiale om manden.

> Jeg ejer desværre ikke Vorgodbogen, men det er afsnittet med
> 'personalia', så vidt jeg husker, hvor en del Fruergaard
> oplysninger dukker op.
>
Det er nu Videbækbogen (af samme forfatter som Vorgodbogen), men ellers er det rigtig nok.

mvh, a.f.