GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christen Thygesen

Født 1717 Egeris. nr. Vium
Død 6 MAR 1782 Neder Kirkegård, Assing
1717
Egeris. nr. Vium
CA 1690
Egeris, Nr. Vium
ABT 1660
CA 1648
Egeris, Vorgod
1627
Egerisgård Nr. Vium
CA 1695
Vorgod
1646
?? Videbæk, Vorgod ( 1. januar) (1650?? Kvong)
CA 1600
Videbæk, Vorgod
1655
1. juli Vorgod
Thyge Christensen 1759 Nr. Vium
Jacob Christensen 1760 Nr. Vium
Søren Christensen ABT 1762 Nr. Vium
Mette Kirstine Christensen CA 1764 Nr. Vium
Kirsten Christensdatter CA 1768 Nr. Vium
Vielse 18 OCT 1752 Borris
Dåb 22 MAY 1716 Nr. Vium
MH
Fødsel 1717 Egeris. nr. Vium
Død 6 MAR 1782 Neder Kirkegård, Assing
Fra Hammerumsiden, gedcomnoter:
Alias Christen Egeris.
Overtager Egerisgaard efter faderen og bliver kendt under navnet Christen Egeris. Han får sine børn i den periode hvor kirkebogen mangler, så det er lidt usikkert hvormange børn han havde og om nogen er døde som små, men ved skiftet efter ha m er der nævnt 5.

Nr. Vium kirkebog 1717:
Die 22. Maji blef Tyge Egeriis hans Søns Daab confirmeret, der hand blef hiemmedøbt blef hand kaldet Christen.
Friderich Broch i Felding hans Kone bar ham. Fadderne vare Mads Andersøn i Vordgodbye, Anders Videbech, Kield Egeriis, Lisbeth Madtzdaatter i Vordgodbye, og Anne Fiskbek.

Dom. 3 p. Trin. blef Tyge Egeriises Hustru introduceret.
[afskrift hs]

Anno 1782 d. 6. Martii døde Christen Thygesen Eggeriis i Neder Kirkegaard
og blev begraven i Assing Kirkgrd. d. 13. ejusdem i sit Alders 66de Aar.

Det må altså være den ældste af de 2x Christen der er Christen Egeris.

Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag (Brejl):
760 Christen Thygesen Egeris i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.76B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen i Pårup. B: Jacob på stedet, Thyge i Ostindien, Søren 21 i København, Mette Kirstine 18, Kirsten 14. FM: farbror Mads Thygesen i [Nørre] Vium. Desuden nævnes Thyge Møller i Egeris Mølle , [i Nørre Vium sogn].

Flere børn : se geni