GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Poul Laursen

Født 1752 Brabrand
Død 13 APR 1835 Søeballe Mark, Veng Sogn
Søn af Lauritz Jensen
Familie med Sidsel Jensdatter
Peder Poulsen 5 JUL 1795 Søeballe, Veng Sogn
Rasmus Poulsen 5 JUL 1795 Søeballe, Veng Sogn
Laurs Poulsen 30 NOV 1797 Søeballe, Veng
Beskætigelse
Fødsel 1752 Brabrand
Dåb 1752 Brabrand kirke
Konfirmation 1770 Yderup, Brabrand
Død 13 APR 1835 Søeballe Mark, Veng Sogn
Begravelse 20 APR 1835 Veng
Ved dåb:
7. søndag efter trinitatis
Kovedadministerialbog for Brabrand kasted Sogne 1732-63. C 365-A2. 7/8. (Mikrokort).
1852.7. Søndag efter trinit: Blev døbt Lauritz Jensens ? (mit?) søn af Brabrand, som blev kaldet Povl.
Faddere: Peder Fejresen ? Moo? Michelsen, Laasbye, Tho? Kl ? og ? Westergaard, alle af Aarhus.
Kopi.
Paategning om at Brabrand Kasted Sognes kirkebog 1732-63 den 10. januar 1827 blev fundet i et dødsbo efter at have været savnet siden 1764.).

Ved konfirmation:
Kb. For Brabrand Kasted Sogne 1763-1813. C 365-A3. 5/11. Mikrokort.
Konfirmerede: Anno 1770. ????. Yderup: Poul Lauritzen.

Ved død:
Kab for Venge Sogn 1833-46. C389-14 7/9.
Døde mandkjøn 1835:
Nr. 7. Død 13 April. Begravet 20 April 1835. Poul Laursen født i Brabrand. Aftægtsmand på Søeballe mark. 83 år. Jævnfør 228.

Ikke fundet viet til Sidsel Jensdatter i Veng 1785-1814.
Ikke fundet viet overhovedet i Brabrand 1770-1801.

Ved folketælling 1801. Århus Amt. IT.

Veng Sogn, Skanderborg Amt:
Siøballe: Fam. nr. 21.
Poul Laursen, 49 år, gift, ægteskab nr. 3, Huusmand med jord.
Sidsel Jensdatter, 35 år, gift, ægteskab nr. 1, hans kone.
Ingeborg Poulsdatter, 8 år, ug. deres datter.
Peder Poulsen, 6 år, ug, deres søn.
Rasmus Poulsen, 6 år, ug, deres søn.
Laurs Poulsen, 4 år, ug, deres søn.

Fkt. 1834. IT, Århus lokalhistoriske forening.
Veng sogn, Skanderborg Amt, Søeballe Bye.
Et boelsted, bygningsnr. 9.
Rasmus Poulsen, 38,g, boelsmand.
Maren Johansdatter, 35,g, hans kone.
Edel Rasmusdatter, 6, ug, deres barn
Sidsel Rasmusdatter, 4, ug, deres barn.
Powel Laursen, 82,g, aftægtsmand.
Zidsel Jensdatter, 71, g. aftægtskone.

Skiftet efter Laurs Poulsen, Aftægtsmand i Veng. Død 13-4-1835 ? (? Gælder årstallet)

Ane 220.

Dødsårstal skal checkes både i kirkebog og skifteprotokol.

Dødanmeldelsesprotokol over anmeldte dødsfald i Hjelmslev-Gern Herreder. 1834-38.
Arkivsignatur: B61G. Løbenr. ?

Begyndt den 10. Mai 1834.

Er inddelt i rubrikker (min kommentar).

Den afdødes navn. Naar dødsfaldet er passeret/anmeldt Arvinger Om skifte er fornødent.
1 2 3 4 5

Ad 1: Poul Laursen, Aftægtsmand paa Søeballe Mark
Ad 2: 13. dennes (Dvs. April, min kommentar)
Ad 3: 13. dennes. (April)
Ad 4: Enken og myndige arvinger.
Ad 5: ? (Jeg kan slet ikke læse det, min kommentar. Men tror, der står intet, da jeg ikke kan finde ham i protokollen (B61G- 160)

Skifteprotokollen, med dødanmeldelsesprotokol indeholdt. For Hjelmslev Gern Herreder. B 61 G. 157. (Folie 298 b.) Kopi.

Bemeldte 1835.
Anmeldt den 13.April.
Poul Laursen. Aftægtsmand på Søeballe Mark død 13de April.
(Det næste i gåseøjne står ved alle, men jeg kan ikke læse det, min kommentar og gåseøjne).
'/Vide? P????? No.3 /'
Enken og myndige arvinger.
'som sammengjort? ? Anmeldelsen?'. Ingen Anm.

Poul laursen er ikke med i det alfabetiske register bagi, så jeg går ud fra der ikke er mere at finde på ham.

Præsterne, degnene, folketællingerne, skifteskriverne bruger i flæng Poul;Povl samt Laursen og Lauritzen, skal man passe på, er det den samme mand?