GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Sophie Clausdatter

Født CA 1729 L. Rise
Død 25 JUL 1810 Dunkær
Familie med Hans Jensen
Jens Hansen 18 JAN 1756 Dunkær
Johanne Hansdatter 1765 Dunkær
Sophie Hansdatter 1769 Dunkær
Vielse 24 SEP 1755 Rise
Dåb
Fødsel CA 1729 L. Rise
Død 25 JUL 1810 Dunkær
Fra Ib Christensen:
32. Anne Sophie CLAUSDATTER [3934] (Sophie Marie Johansdatter RABE 3, Johan Povelsen 2,
Povel 1) blev født cirka 1729 i L. Rise og døde den 25-7-1810 i Dunkær i en alder af ca. 81 år.
Anne Sophie blev gift med Hans JENSEN [1554] [MRIN: 1477], søn af Jens ERICHSEN [1545] og Johanne
HANSDATTER [1552], den 24-9-1755 i Rise. Hans blev født i 1728 i Dunkær, blev døbt den 1-11-1728 i Rise,
døde i 1784 i Dunkær i en alder af 56 år, og blev begravet den 30-5-1784 i Rise.
Notater: Hans Jensen overtog sin fars boel i Dunkær.
Hans enke afstod boelet til en søn den 9.2.1787.
Børn af dette ægteskab:
80 M i. Jens HANSEN [3935] blev født den 18-1-1756 i Dunkær, døde i Dunkær, og blev begravet den
6-7-1796 i Rise.
Notater: Han overtog sin fars boel i Dunkær (227) den 9.2.1787.
Han og hustruen blev begge ramt af en smitsom sygdom, der i perioden omkring 1796 huserede
i Rise sogn.
De to børn blev anbragt hos deres formyndere. Sønnen hos Rasmus Jensen, en broder til
farfaderen og datteren hos en onkel der dog dør kort tid efter. Derfter blev hun anbragt hos en
fætter til faderen i Kallehave.
Boelet blev bortforpagtet i 14 år for 82 Rd. årligt, men på grund af dødsfald måtte den skiftes to
gange.
Sønnen overtog boelet den 5.10.1810.
English:
He took over his father's farm in Dunkaer, no. 227, on February 9, 1787.
Both he and his wife fell ill with a contagious dicease that struck Rise parish around 1796 and
they both died.
The two children were placed with their guardians. The son with a brother to their grandfather
called Rasmus Jensen and the daughter with an uncle. The uncle died soon after, and she was
then placed in the household of a cousin to her father.
The farm was rentet out for 14 years at a price of 82 Rigsdaler pr. year.
The son took over the farm on October 5, 1810.
Jens blev gift med Maren PEDERSDATTER [5940] [MRIN: 2197], datter af Peder
MADSEN [4384] og Gertrud PEDERSDATTER [4388], den 10-12-1786 i Rise. Maren blev
født i 1759 i Rise, blev døbt den 14-1-1759 i Rise, døde i 1796 i Dunkær i en alder af 37 år, og
blev begravet den 31-7-1796 i Rise.
81 K ii. Johanne HANSDATTER [3936] blev født i 1765 i Dunkær, blev døbt den 17-2-1765 i Rise, og
døde den 2-1-1829 i Rise i en alder af 64 år.
Johanne blev gift med Jens PEDERSEN [4391] [MRIN: 1646], søn af Peder MADSEN
[4384] og Gertrud PEDERSDATTER [4388], den 10-12-1786 i Rise. Jens blev født i 1750 i
Rise, blev døbt den 25-10-1750 i Rise, døde i 1796 i Rise i en alder af 46 år, og blev begravet
den 16-9-1796 i Rise.
Notater: Han overtog sin fars boel i Rise (178). Efter hans død blev hans enke gift igen og
hendes nye mand overtog boelet.
Johanne blev derefter gift med Hans NIELSEN 'STAGE' [7710] [MRIN: 2840], søn af
Niels CHRISTENSEN 'STAGE' [7707] og Anna PEDERSDATTER [7708], den 1-1-
1797 i Rise. Hans blev født i 1770 i Rise, blev døbt den 12-4-1770 i Rise, og døde den 22-1-
1856 i Rise i en alder af 86 år.
Notater: Han giftede sig med boelsmand Jens Pedersens hustru Johanne Hansdatter og
overtog derved Jens Pedersens boel i Rise (178) som sætteboelsmand.
Han afstod boelet til en steddatter og dennes mand den 12.11.1808, for derefter sammen med
sin hustru at blive aftægtsfolk på boelet.
82 K iii. Sophia HANSDATTER [3937] blev født i 1769 i Dunkær, blev døbt den 8-10-1769 i Rise, og
døde den 2-5-1840 i Rise i en alder af 71 år.
Sophia blev gift med Hans Tage DAUER [9953] [MRIN: 3646], søn af Johan Ludewig
DAUER [3591] og Mette Marie KULLERUP [3600], den 7-8-1796 i Rise. Hans Tage blev født i
1768 i Rise, blev døbt den 4-3-1768 i Rise, og døde den 14-8-1841 i Rise i en alder af 73 år.
Notater: Han blev gift med Rasmus Pedersens enke og overtog samtidig halvdelen af Rasmus
Pedersens boel i St. Rise, boel nr. 177A som sættemand.
Boelet skulle egentlig overtages af stedsønnen, men i den økonomisk vanskelige tid efter
statsbankarotten i 1813 lod det sig ikke gøre, og gården blev solgt til naboen Jørgen Clausen
(187). Hans Tage Dauer og hustru levede siden som indsidderfolk i St. Rise. Kilde: Mikkel
Eriksen.