GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sidsel Marie Christensdatter

Født 26 MAR 1842 Vinding
Død 12 JAN 1876 N. felding
26 MAR 1842
Vinding
1813
Sinding
22 NOV 1812
Vinding (Opl 30)
1 JUN 1767
Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
1727
Sig Idum (?)
1725
Stråsø, Vind Sogn, Ulfborg, Ringkøbing
13 APR 1766
Junge, Vind Sogn, Ringk. Amt
1 APR 1719
Junge, Vinding Sogn
CA 1731 (1730)
Karlsmose, Sinding ????
Kristen Jensen Kristensen 20 JAN 1869 N. felding
Mariane Christensen 13 JUL 1870 N. felding
Maren Christensen 25 SEP 1873 N. felding
Vielse 4 AUG 1867 Vinding
Fødsel 26 MAR 1842 Vinding
Død 12 JAN 1876 N. felding
Sidsel Marie Christensdatter, * 26-03-1842 i Vinding Theagerhus, døbt 28-03-1842 i Vinding,Ulfborg,Ringkøbing,Danmark. Hun blev gift med Lars Christian Christensen, gift 04-08-1867 i Vinding,Ulfborg,Ringkøbing,Danmark, * 01-08-1828 i N.Feldin g Boutrup (søn af Christen Larsen Maigård og Mariane Christensdatter), døbt 03-08-1828 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark, † 20-03-1916 i Skørping Stationsby, begravet 26-03-1916 i Skørping. Sidsel død 12-01-1876 i N.Felding Boutruphus, begra vet 20-01-1876 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark. Fadd.pige Mette Marie Poulsdatter Refning,ungkarl Niel mouritsen og søster
pige Karen Mouritsdatter Hedegård,gdm.Clemmen Andersen Refning
Holstebro Dødsanmeldelseprotokol 1867-76/171
1876 d.12 jan.anmeldt Hmd.Lars Christian Christensen boutrup af n.Felding,at
hans hustru Sidsel Marie Christensen er død.Manden i uskifter bo med umyndige
børn.
Forlover.gdm.Christen Jensen Theagerhus,gdm.Peder mikkelsen Boutrup n.felding. Lars: Fadd.enken i Ølgryde,Anders Ø.Boutrups hustru og søn Mogens,Mads Klink og
Anders V.Boutrup.
Folketælling 1870 Boutruphus N.felding

Lars Christian Christensen 41 år Felding gift husmand
Sidsel marie Christensen 28 år Vinding gift

folketælling 1880 N.Felding Boutrup by,Lundberg

Lars Christian Christensen 51 år Fis gift
Karen Pedersen 35 år gimsing gift
Mariane Christensen 9 år
Maren Christensen 6 år

Folketælling 1890 Rostrup,hinsted hedder,Aalborg amt

Lars Christian Christensen 61 år n.Felding gift
Karen Pedersen 45 år Gimsing gift
christian Christensen 7 år
4 logerende

Folketælling 1901 Rostrup

Lars Christian Christensen 01-08-1828 N.felding gift,fra Felding 1880
gift 1876,1 barn
Karen Pedersen 18-03-1844 Gimsing
christian Christensen 14-10-1882

folketælling 1906 Skørping stationsby

Lars Christian Christensen 01-08-1828 gift
Karen Pedersen 18-03-1842 gift
Christian Christensen 13-10-1883

folketælling 1911 Skørping stationsby

Lars Christian Christensen 01-08-1828 N.Felding gift,fra Rostrup 1903
Karen Pedersen 18-03-1844 Gimsing alderdomsunderstøttet
christen Christensen 14-10-1882 Rpstrup ugift søn gartner

Folketælling 1916 Skørping stationsby

Lars Christian christensen 01-08-1828 gift husfader død får ligning
Karen Christensen 18-03-1844 gift indt'gt 0 kr.
christian christensen 14-10-1882 ugift søn gartner indt'gt 200 kr.
Formue 17 kr.
skat 6,40 kr.

folketælling 1821 skørping Stationsby

Karen christensen 18-03-1844 Gimsing fra Rostrup 1904 enke
Christian Christensen 14-10-1882 Rostrup ugift søn anlægsgartner

Lars christian Christensen har ejet følgende matr.nr.i N.Felding sogn.
Matr.nr.12d.i Skindbjerg hartkorn 0-0-3-2
Matr.nr.22a. Boutruphus hartkorn 0-3-0-1
Matr.nr.22b.i skindbjerg by hartkorn 0-0-3-1 1/2
Matr.nr.26 sammested hartkorn 0-1-0-1/4

og i Rostrup sogn.
Matr.nr.14. Rostrup by og sogn
Matr.nr.22e rostrup by og sogn

Dødsanmeldelsesprotokol for Hellum-hindsted herreder 1909-21/217/315.:
Aftægtsmand Lars Christian Christensen af skjørping Stationsby,87 år gammel.
anmeldt 21-3-1916.Død 20-3-1916.Anmeldt ved skrivelse af 20-3-1916 fra Gartner
Christensen,Skjørping by.Efterladte enke Karen Christensen i ingen arveafgift
Disposition.Efterladenskaberne dækker kun begravelsesomkostningerne afholdt af
anmelderen ifølge.Efterladenskaberne udlagt sønne Christian Christensen som
vedelag for begravelsesudgifterne.
Børn:
i. Kristen Jensen Kristensen, * 20-01-1869 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark, † 03-02-1869 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark.
ii. Mariane Christensen, * 13-07-1870 i N.Felding N.Boutrup, døbt 04-09-1870 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark. Hun blev gift med Niels Nielsen Blæsbjerg, * 13-11-1865 i N.Felding Boutrup, døbt 20-12-1865 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark . Fadd.pige Else Hestbjerg Christensen Ø.Boutrup,hmd.Lars jensen Trasbjerg i
Måbjerg,gdm.kone Mette M.Poulsen V.Boutrup,ungkarl Anders Christensen Ø.
Boutrup. Niels: Forældre Niels Blæsbjerg og Maren Nielsdatter i Boutrup
Fadd.Jens Christensen Gråkier og hustru Kirstine af holstebro,skræderpige
Bodil Marie Andersen af Vinding,ungkarl Peder jensen Østerlund Idum.

Fra danske landmænd og deres indsats. 1943.

Gårdens navn er N.Boutrup.Den er meget gammel,men delvis ombygget af Blæsbjerg
som overtog den 1888.Der var den gang opdyrket 35 tdr.land,desuden var der 35
tdr.land hede og eng,der er nu opdyrket 45 tdr.land og 4 tdr.land eng resten
er hede.Blæsbjerg har selv opdyrket 10 tdr.land hede samt plantet læbælte om
alle skel,har plantet 2 tdr.land plantage.Besætningen var ved overtagelsen på
2 heste,8 køer,8 ungkvæg, 12 svin og 2 får.Blæsbjerg har lært landbrug hjemme
og ude,han har i mange †r været i bestyrelsen for mejriet ,i
hjælpekassen,vurderingsmand i Hind herreds brandforsikring,i bestyrelsen for
sygekassen m.m.Nu er det en søn der driver gården videre,han overtog
ejendommen i 1937.
iii. Maren Christensen, * 25-09-1873 i N.Felding V.Boutrup, døbt 09-11-1873 i N.Felding,Ringkøbing,Danmark. Hun blev gift med Laurids Christian Bertelsen, gift 13-10-1893 i Vinding,Ulfborg,Ringkøbing,Danmark, * 19-08-1872 i N.Omme Nørhe de (søn af Bertel Christoffersen og Inger Marie Bertelsdatter), døbt 22-09-1872 i N.Omme,Ringkøbing,Danmark, † 02-07-1961 i Hodsager,Ginding,Danmark, begravet i Hodsager,Ginding,Danmark. Maren død 30-08-1939 i Hodsager,Ginding,Danmark, begra vet 02-09-1939 i Hodsager,Ginding,Danmark. Fadd.tjenestepige Maren Kathrine Eline Larsen af Vinding præstegård,Nielsine
Christensdatter Ø.boutrup,tjenestekarl eskild Jensen af Vinding præstegård,
Snedkersvend Lars Christian Jensen af Holstebro. Laurids: Fadd.huskone Maren christensen Nørhede,pige Pouline Mouritsen,hmd.Hans
Christian Larsen,Thomas Mouritsen alle Nørhede
forlover.hmd.Bertel Christoffersen Nørhede N.Omme,hmd.niels Nielsen N.felding
De købte 1916 gården i Hodsager,de kom fra måbjerg,i 1933 solgte de og flytted
til skolegården og senere til Hodsager by