GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Simon Christensen

Født 17 NOV 1640 Frederiksborg/tranderup, Ærø
Død 1711? Tranderup ærø
Beskætigelse Provst. Præst i Tranderup 1660-1711
Fredenslyst på Nettet FL
Dåb
Fødsel 17 NOV 1640 Frederiksborg/tranderup, Ærø
Død 1711? Tranderup ærø
Fra My heritage:
Simon Christensen, (Sognepræst i Tranderup på Ærø, Præst, Fæster af Vandmøllen i Borgnæs, Tranderup Sogn))

Fra Ib Christensen:
2. Simon CHRISTENSEN [1883] blev født i 1640 og døde i 1711 i en alder af 71 år.
Notater: Simon Christensen blev Student fra Fredensborg i 1661. Han blev gift med sin forgængers kone,
Anne Marie Pedersdatter Pilegaard. Han var Præst i Tranderup 1664-1711 og Provst fra 1678 - 1697.
Han var også en driftig mand. I perioden fra 1695-1707 fæster han vandmøllen i Borgnæs, der ellers var lagt
øde under svenskekrigen. Møllen skal være blevet blevet brændt ned af svenskerne i 1658-59.
Før Simon Christensen fæstede møllen havde den været i fæste hos en Bonde i Vindeballe der hed Sivert
Lorentzen. Han betalte skat af et halvboel i Vindeballe og skal have fæstet vandmøllen i 1663, hvor den må
være blivet genopført.
I Simon Christensens tid blev Tranderup kirkes indre restaureret. Altertavlen fra ca. 1535 fik nye
Ornamenter, en ny smedejerns skrank blev sat om alteret og en ny prædikestol blev sat op. Figurerne er
skåret af Anthoni Günther fra Augustenborg. Det blev også til en ny messehagel med årstallet 1703.
I 1706 står han fadder i Ærøskøbing ved Philip Simonsens søns dåb. Han fik navnet Simon. Kilde:
Ærøskøbing kirkebog 1664-1714, opslag 398.
Ifølge Hübertz:
Et mandat af 1696, udstedt på forestilling af provsten Simon Christensen, påbyder for Tranderup, som det
før var sket for Rise: at enhver husfader med sine hver dag skal bede og synge før arbejde og før de går til
sengs, bede for øvrigheden og det hele land; helligholde søn- og festdage, og afholde sig fra alt arbejde på
disse dage; holde børn og tyende til fattig kirkegang; børn skulle understøtte deres gamle forældre; naboer
leve fredeligt med hinanden. Bryllup og trolovelse må ikke højtideligholdes før eller under gudstjenesten,
og kirkegangs koner må ikke skænke følget øl, mjød eller brændevin; tiende og afgifter skulle erlægges
rigtigt; præstens medhjælpere skulle assistere præsten i at overholde denne forordning.