GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Christensen (Kudsk)

Født 1757 CA ????
Død 3 SEP 1829 Ollerup (Opl. 121)
Familie med Maren Henriksdatter
Johanne Nielsdatter 1788 Ollerup (Opl. 60)
Christen Nielsen 1790 Ollerup (Opl. 76)
Anne Kirstine Nielsdatter 17 JAN 1793 Ollerup (Opl. 94)
Anne Kirstine Nielsdatter 11 APR 1803 Ollerup (Opl 164)
Vielse 4 DEC 1789 Ollerup (Opl 269)
KB Ollerup, Sunds Svendborg
Beskætigelse
Fødsel 1757 CA ????
Død 3 SEP 1829 Ollerup (Opl. 121)
KB Ollerup, Sunds Svendborg
Ikke fundet født Ollerup 1753-1755, men svært læseligt ind i mellem. Måske opl. 144 1764, men ellers ikke i Ollerup 1751-1768

Ved død.
AO, Svenborg, Sunds, Ollerup. 1829. Opl. 121.
den 3. sept. den 10. sept. Niels Christensen Kudsk. Gårdmand i Staagerup. 76 år. Fol. 257. No. 22

Ved vielse: AO Ollerup, Sunds, Svenborg: Opl. 269. 1789.
Søndagen den 23 nov ??? kudsk Niels Christensen kudsk på Skjoldemose trolovet med Søren Bødkers stifdatter Maren Henriksdatter i Staagerup. Forlovere
?? ?? ?? og ?? ?? ?? på ?? mark.
Copuleret 4. dec.

Ikke fundet FKT 1787 i Ollerup, Kirkeby. Øster Skerninge, Vester Skerninge, Hundstrup, stenstrup, Kværndrup- Famely seach

Ao. FKT 1801. Svendborg, Sunds, Ollerup. OPl. 16. Betaversion.
Staagerup.
53.
Niels Christensen, Husbonde, 38, begge 1. ægteskab ?? ??
Maren hendriksdatter. hans kone. 40 do
Johanne Nielsdatter. deres børn 13. ugift
Kristian Nielsen, do 10 do
Christens Mortensen. Tjenestefolk. 36 do
Johanne Cathrine ??? Do 20 do
??? Jensdatter. Konens moder 76 Enke efter 3. ægteskab ????

Fra Wadshier:
Niels Christensen, kudsk på Skjoldemose
~ Maren Henrichsdatter, Søren bødkers steddatter,04.12.1789
Johanne *6.pt.1788
Christen *17.pt.1790
Anne Kirstine †05.08.1793 *27.01.1793
Anne Kirstine *11.04.1803
Niels Christensen Kudsk, 72 †03.09.1829

Fra Wadschier:
Søren Hansen i Stågerup, inds, Stågerup, pag. 64, 12.11.1790, hos gårdmand Niels
Christensen.
Vurderingsmænd Jens Ravn af Jernvedhuset og Anders Hansen af Stågerup.
~ Anne Jensd. med lavværge Jens Ditlevsen af Stågerup.
Den afdødes afvinger vidste de tilstedeværende ej vidste hvem og hvor de var, Niels
Mortensen, gårdmand var til stede på deres vegne.Niels Christensen erklærede, at hans svigerfader
den afdøde Søren Hansen, for et år siden til mikkelsdag havde afgivet gården til ham, og at de
siden havde været separeret med hver sin husholdning. Niels Christensen påsig sig svigerfaderens
begravelse, og skiftet blev så udsat.
Søren Hansen, inds., Stågerup, pag. 80, fortsættelse af skiftet
~ Anne Jensd., lavværge Jens Ditlevsen.
Den afdødes arving skal være hans søstersøn Hans Pedersen, som skal være engageret i
udenlandsk krigstjeneste, men man ved ikke hvor. Værge for den fraværende eller hans
arvinger Niels Mortensen, Stågerup.
Der blev henvist til contract af 22.08.1789 mellem afdøde og Niels Christensen, hvorefter
afdøde afstod gården til sidstnævnte. Skiftet sluttet.

Søren Hansen i Staagerup, Indsidder hos Gaardmand Niels Christensen, Staagerup, 12.11.1790, 64
~ Anne Jensdatter, Laugværge Jens Ditlevsen af Staagerup
Den afdødes afvinger vidste de tilstedeværende ej vidste hvem og hvor de var
Niels Mortensen, Gaardmand var til stede paa deres vegne
Niels Christensen erklærede, at hans Svigerfader den afdøde Søren Hansen, for et aar siden til Mikkelsdag havde afgivet Gaarden til ham,
og at de siden havde været separeret med hver sin husholdning. Niels Christensen paatog sig Svigerfaderens begravelse, og skiftet blev
saa udsat
Søren Hansen, Indsidder, Staagerup, pag. 80, fortsættelse af skiftet
~ Anne Jensdatter, Laugværge Jens Ditlevsen
Den afdødes Arving skal være hans Søstersøn Hans Pedersen, som skal være engageret i udenlandsk krigstjeneste, men man ved ikke
hvor. Værge for den fraværende eller hans Arvinger Niels Mortensen, Staagerup. Der blev henvist til contract af 22.08.1789 mellem
afdøde og Niels Christensen, hvorefter afdøde afstod Gaarden til sidstnævnte