GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Aksel Frederiksen

Født 14. februar 1796 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Død 1796
14. februar 1796
Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
18. januar 1776
Abt 1749
Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
Fødsel 14. februar 1796 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Heltborg, Refs, Thisted 1771 - 1814
TEK: d: 14de Februarii blev Juliane Axels Dotter hendes Søn hiemmedøbt, og blev kaldet Axel, den anden Søn døde førend han kunde blive døbt. Moderen sagde, at disse Børns Fader er Frideric Jensen af Trankier i Westervig Sogn, [...] at han er gevorben Sold at ved de grønne [Jægere], og at han er i Kiøbenhavn, og at Leyermaalet er begaaet i en Bye, som hedder Leschou, tæt ved Colding. Moderen opholder sig hos Søren Michelsen i Nees [Smedgaard] i Ginderup i Heltborg Sogn hvor hun kom til paa hendes Reyse, for at ville oversættes til Morsøe, men blev der svag, og fødde Børnene der. Det Barn som blev døbt, døde samme Dag kort efter Daaben og begge Sønner bleve begravede d: 17de Februarii paa Heltborg Kirkegaard.
opslag 66
Død 1796