GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johanne Isaksdatter

Født 1758 Foldager,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Død 22. november 1839 Ørre,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
1758
Foldager,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Familie med Roland Christiansen
Sidsel Katrine Rolandsdatter 22. august 1785 Sennels,Sennels Sogn,Thisted Amt,
Maren Christiansdatter 1788 Hvidbjerg,Hvidbjerg Sogn,Thisted Amt,
Christian Peter Rolandsen 1790 Brøndbjerg,Rostrup Sogn,Aalborg Amt,
Poul Rolandsen 8. februar 1793 Hollandsbjerg,Ørsted Sogn,Randers Amt,
Isac Peter Rolandsen 1795 Bælum,Bælum Sogn,Aalborg Amt,
Juliane Rolandsdatter 18. januar 1800 Ebdrup,Ebdrup Sogn,Randers Amt,
Maren Rolandsdatter 18. januar 1800 Ebdrup,Ebdrup Sogn,Randers Amt,
Familie med Jacob Jensen
Anne Jacobsdatter 26. marts 1780 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Fødsel 1758 Foldager,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Dåb 29. januar 1758 Ørre Kirke,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Ørre, Hammerum, Ringkøbing, 1755 - 1805
1. Johanne døbt Sexagesima 1758. Samme Barn var uden Tvivl et uægte barn. Moderen lod sig kalde Maren Povelsdatter.
Baaren af Anne Kirstine. Faddere Peder Benzon, Anders Pedersen, Anne Marie.
Bemeldte Moder foregav, at hendes Mand vat løben bort og da Barnet var døbt løb hun bort med.
Folketælling 1834 Sammelstedbye,Ørre sogn,Ringkøbing Amt,
Folketælling for Ørre Sogn, Ringkøbing Amt

Samtlige personer i husstanden
Rngkoebing, Hammerum, Ørre, Sammelstedbye, et Huus, 4, FT-1834, C4251

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Christensen 60 Gift Almisselem
Mette Jensdatter 84 Gift hans Kone
Johanne Isaaksdatter 76 Ugift Almisselem
18. juli 1835 Hammerum Herreds Politiret,Hammerum,Ringkøbing Amt,
Hammerum Herreds Politiprotokol 1834 - 1836
1835.07.18.
Fattigforhør

Udskrift af
Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836
LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767.

Aar 1835 den 18. Julii blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger:

No. 40/1835.
Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 6te dennes til Oplysning om en Juliane Rolandsdatters Hjemstavn. Efter Indkaldelse mødte Fattiglem Johanne Isaksdatter af ørre, som forklarede, at hun er født i Foldager i bemeldte ørre Sogn, men at hen des Forældre Isak Pedersen Juul og Maren Poulsdatter fløttede til Skinderup i Thye med Komp. medens hun var lille, og hun var hjemme hos Forældrene indtil hun blev 10-11 Aar gammel, da de begge døde, Moderen 3 Dage efter Faderen. Siden den Tid har hun van dret omkring i Landet, indtil hun for omtrent 2 Aar siden blev anholdt i Frederikshavn og sendt til ørre. Hun forsikkrer at hun fra sit 11te Aar og til berørte hendes Anholdelse aldrig har havt et Aars stadigt Ophold i noget Sogn, eller i noget District,s om hørte under en Præst. Roland Christensen, med hvem hun har avlet en Datter navnlig Juliane, som blev født i Aaret 1800, arbejdede som ‎[S........)‎ i Colind under Randers Amt, medens Komp. blev besvangret, men Juliane blev født i Ebdrup, Annex til Koli nd., medens Komp. opholdt sig hos Gaardmand Hans Tuesen. Hvor Roland Christensen opholdt sig, da Juliane blev født, vidste Komp. ikke. Han skal, efter hvad han har sagt Komp. være født i ‎[Læskov]‎ et Sted norden for Kongeaaen ved Ribe eller i Ribe Stift. |: Dommeren bemærkede, at der skal være en Bye eller et Sted i Gørding Malt herreder, navnlig Leerskov, som maaskee ved ‎[Læskov]‎ kunde være Navnet. :| Komp førte Juliane med sig, indtil sidstnævnte var i sit 15de Aar, hvorpaa hun, Juliane, kom til enhal vsøster Sidsel, der var gift med en Vægter i Aarhuus navnlig Christian |: Hans Tilnavn kunde Komp. ikke erindre, men det forekommer hende, at han blev kaldet Christian Peter :| hos hvem hun blev i et halvt Aar og blev imidlertid confirmeret deri Byen af S tiftsprovst ‎[Studsgaard]‎. Endnu medens Juliane var spæd og vel kun var omtrent et halvt Aar gammel, fik hun saaledes Skade i højre Arm af Børnekopper, saa at hun selv da hun blev voxen ikke kunde arbejde med den, men efter at hun var bleven confirmeret, Landt
Som Vidner: Wiig Bertelsen.

- - - - -

Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.:
LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835

A. - Amtets ordre til forhørets optagelse.

Ved at tilstille Deres Velædelhed underlagte Skrivelse fra Overauditør Bye og Herredsfoged Lassen med Bilage maae jeg tjenstligt anmode Dem om til Oplysning om Juliane Rolandsdatters Forsørgelsessted at vilde ved et Forhør over Johanne Isaksdatter i ørrea t søge de begjærte Oplysninger erhvervede, hvornæst Beskrivelse af Forhø- ret forventes med Indsluttede tilbage.
Ringkjøbing Amthuus den 6. Juli 1835.
Neergaard.

Til Herr Herredsfoged Landt

Påtegning:

Fremlagt i Hammerum Herreds Politiret d. 18. Juli 1835.
Død 22. november 1839 Ørre,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Begravelse 1. december 1839 Ørre Kirke,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Ørre, Hammerum, Ringkøbibg, 1835 - 1853
Død d. 22. November
Begravet d. 1. December
Johanne Isaksdatter, Almisselem, 81 aar

Opslag 155
Johanne Isaksdatter blev født i 1758 i Foldager, Ørre Sogn, Ringkøbing Amt. Hendes forældre var Isak Pedersen Juul og Maren Povlsdatter.
Hun blev døbt den 29. januar 1758 i Ørre Kirke. Præsten skrev i kirkebogen: “Samme Barn var uden Tvivl et uægte barn. Moderen lod sig kalde Maren Povelsdatter. Bemeldte Moder foregav, at hendes Mand var løben bort og da Barnet var døbt løb hun bort med.”

I 1835 blev Johanne Isaksdatter afhørt som vidne i Hammerum Herredsret. Hun skulle afgive oplysninger om sin datter Juliane Rolandsdatter, således at retten kunne afgøre dennes forsørgelsessted.

Johanne berettede først om sig selv, at hendes forældre Isak Pedersen Juul og Maren Poulsdatter flyttede til Skinnerup i Thy med hende, og hun var hjemme hos forældrene indtil hun blev 10-11 år gammel. Da døde begge forældre - moderen 3 dage efter faderen .

Siden den tid vandrede hun omkring i landet, indtil hun ca. 1833 blev anholdt i Frederikshavn og sendt til Ørre. Fra hun var 11 år til hun blev anholdt i Frederikshavn havde hun ikke haft ét års fast ophold i ét sogn, der hørte under én præst.

Johanne lod forstå, at hun ikke vidste hvor Roland Christiansen var, da Juliane blev født, og heller ikke rigtig vidste, hvor han var født.

Ved folketællingen i 1834 boede Johanne Isaksdatter i Sammelstedby i Ørre. Hun var fattiglem.

Johanne Isaksdatter døde 81 år gammel den 22. november 1839 i Ørre og blev begravet den 1. december på Ørre Kirkegård.