GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Andreas Petersen Laursen

Født 1785 Romdrup,Romdrup Sogn,Aalborg Amt,
Død 15. oktober 1785 Ferslev,Ferslev Sogn,Aalborg Amt,
Fødsel 1785 Romdrup,Romdrup Sogn,Aalborg Amt,
Kirkebog for Romdrup Sogn, Aalborg Amt 1772 - 1813
Romdrup/Klarup, Fleskum, Ålborg, 1772-1813, AO 37
Dåb, 1785, Romdrup sogn:
Tiirsdagen den 21 Junii havde Laurs Hermansen Glarmester og Blikkenslager og Hustrue Karen Isahs Datter, som med 3de Børn [..]: 1 Søn og 2 Døttre. den 8den Februarii 1785 af Hr: Cancellie-Raad Nicolay Toft til Ullerup-Gaard med lønlig Pass og derpaa [angi vet] Skudsmaal den 10 Martji [næst] efter af Sogne Præsten Hr. [I: Bondorph], en Søn til Kirke, som tilform var hiemmedøbt og kaldet Andreas Petersen. Fadderne vare: Anders Christensen Nørgaards Hustrue Johanne Christensdotter. Jens Rompesens Pige Anne Je nsdotter. Jens Rompesen, Søren Pedersen Nørgaard og Anders Christensen Nørgaard alle af Romdrup.
opslag 37
Død 15. oktober 1785 Ferslev,Ferslev Sogn,Aalborg Amt,
Kirkebog for Ferslev Sogn, Aalborg Amt 1771 - 1813
Ferslev, Fleskum, Ålborg, 1771-1813, AO 105
Begravelse, 1785:
d 15 Octobr 1785 blev en omløbende Glarmester fra Thye ved Navn Peder Hermansen hands Søn Andreas Petersen; som var død hos Henrick Vinther i Ferslev jordet 15 Ugger gammel.
opslag 105

- Nedenstående kan være en begravelsesindførsel for sønnen Andreas Petersen. Faderens navn er dog forkert. Måske har man taget fejl p.g.a. barnets lidt usædvanlige navn.
Andreas Petersen Laursen blev født i 1785.
Han var søn af Laurids Rasmussen og Karen Isaksdatter.
Karen Isaksdatter var søster til Johanne Isaksdatter, der i en årrække dannede par med 3 x tipoldefar Roland Christiansen.