GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Jacobsdatter

Født 26. marts 1780 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
26. marts 1780
Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
1758
Foldager,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Fødsel 26. marts 1780 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Heltborg, Refs, Thisted, 1771 - 1814
Heltborg, Refs, Thisted, 1771-1814, AO 27
Fødsel, 1780
TEK: d: 26de Martii blev et Pige-Barn, som Johanne Isaacs Datter paa sin Giennemreise igiennem Heltborg Sogn fødde i Peder Lemands Huus i Heltborg Bye, døbt i samme Huus og blev kaldet Ane, Moderen sagde, at Barnets Fader var Jacob Jensen fra Broust i Han n-Herred, som for nærværende Tiid var Rytter i Odense, og hun [....te], at Leyermaalet var begaaet paa Bredskov Gods. Og anden Paaske Dag, som var d: 27de Martii blev Barnets Daab confirmeret i Kirken, og da blev hun baaret af Karen Isaacs Datter. De øvri ge Faddere vare: Isaac Pedersen omreisende Glarmester, Anders Skiøt i Ullerup, Mette Lars Datter, Peder Lemands Hustrue i Heltborg, Ane Niels Datter, som tiener i Ullerup.