GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Hansen

Født 1803 Galten,Galten Sogn,Randers Amt,
1803
Galten,Galten Sogn,Randers Amt,
Fødsel 1803 Galten,Galten Sogn,Randers Amt,
Kirkebog for Galten Sogn, Randers Amt 1785 - 1813
Galten, Galten, Randers, 1785-1813, AO 71
Fødsel, 1803
B: Jens Hansen
F: Hans Jensen
M: Sidsel Marie Lauridsdatter

TEK: d 17 December hiemmedøbt et Par fattige Egtefolks Hans Jensens og Hustrues Sidsel Maria Laurs Datters Søn kaldet Jens, født d. 16 ejusd; i Erslev hos Selv-Eyer Terchild Jensen, hos hvem disse Folk paa deres Omreyse havde søgt Huuslye. De medbragte Be viis fra hr: Møller i Uldborg, at de vare ægteviede i Uldborg Kirke d: 13 May 1803; og de foregave at boe i en Bye navnl Raaschov i Hornslet Sogn. - Paa 2den Juledag d: 26 December var Barnet i Kirke, og blev frembaaren af {Faddere nævnes}.
KOM: Vielsen er ikke fundet i kirkebogen fra Ulfborg sogn, Ringkøbing amt.
KOM: Jens Hansen findes i fangeprotokollen for Viborg tugthus. Aldersangivelsen ved hans indsættelse er ikke helt korrekt - Hans nummer i protokollen nævnes dog ved indførsler for begge hans forældre.
Nr. 2844: 26 år (reelt 23 år), havde løbet om i landet, indsat den 17 april 1826 fra Viborg arrest i 4 år for 2den gang tyveri, 3die gang betleri og 2den gang løsgængeri. Sagen havde været behandlet ved Lysgård og Hids herreders ret, havde været i landsov erretten og ved højesteret, hvor han var blevet idømt 4 år i Rasphuset. Dommen var blevet ændret ved kongelig resolution.
Jens Hansen var født i Galten sogn, hvor han også var forsørgelsesberettiget, han blev konfirmeret i 29 marts 1829 i Viborg tugthus, var barnløs og ugift.
KOM: Vedrørende forældrene - se også barn nr. 17 i journalen over børn født eller indsat i Viborg tugthus.