GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Marie Rolandsdatter

Født 1804
Død 15. september 1877 Vester Hassing,Vester Hassing Sogn,Aalborg Amt,
1804
ABT 1757
Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
1732
Baggesvogn,Sindal Sogn,Hjøring Amt,
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
1786
Vorring,Nors Sogn,Thisted Amt,
1761
Lejrskov,Lejrskov Sogn,Ribe Amt,
Abt 1749
Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
Familie med ukendt
Familie med ukendt
Fødsel 1804
Anne Maries mor, Sidsel Rolandsdatter, opgav ved Anne Maries barnedåb:
'Til barnefader
blev udlagt Christian Sørensen Thornbÿe fra Thorn
bÿe Sogn i Vendyssel, Geworben Soldat ved
Kronprindsens Regiment , No 21 ved Liv Kompagniet'

I stambøgerne fra Kronprinsens Regiment findes der ingen Christian Sørensen Thornby, så denne oplysning er ikke sand.

Sidsels fætter Christian Sørensen er opført i lægdsrullen for Tornby Sogn i 1795. I lægdsrullen er han anført som født i Tornby.
Der var ikke andre i lægdsrullen for Tornby, der hed Christian Sørensen.
I de efterfølgende lægdsruller, Vrejlev 1798 og Sønderlev 1803, er Christian Sørensen ligeledes anført som født i Tornby.

I et forhør ved Aalborg By og Birk 1803 - 1808 page 133 udtalte Vogts kone:
'til Frederich og Juliane, og det blev da imellem dem aftalt at Zid-
Sel og Juliane ville strax reise til Wensyssel til Lønstrup hvor
Zidsel havde opholdt sig en Deel af vinteren og hvor den
Karl var der havde Besvangret hende,'
Christian Sørensens forældre, Søren Alvertsen og Juliane Christiansdatter, boede på det tidspunkt i Lønstrup,

Disse ting peger på, at det er Christian Sørensen, der er opført i lægdsrullen for Tornby i 1795, der er far til Anne Marie.
Dåb 25. december 1804 Lyngby Kirke,Lyngby Sogn,Aaborg Amt,
Lyngby, Hellum, Aalborg, 1774 - 1813
1804
Dominum Nativ (juledag 25. December), blev et fremmed omreisende
Fruentimmer navnl(ig) Zidsel Maria Rollandsdatter
Fra Nors Sogn i Thÿe, hendes uægte barn Anna Ma-
Ria døbt i Lÿngbÿe Kirke, Anna .. datter
af Terndrup bar Barnet; en anden fadder var
Rasmus ..

Til barnefader
blev udlagt Christian Sørensen Thornbÿe fra Thorn
bÿe Sogn i Vendyssel, Geworben Soldat ved
Kronprindsens Regiment , No 21 ved Liv Kompagniet

AO gl 23
Bopæl 1807 Sæby,Sæby Sogn,Hjørring Amt,
Plejeforhold:
Ane Marie og søsteren Johanne Cathrine kommer efter moderens dom i 1807 i pleje hos værthusholder og brændevinsbrænder Christoffer Pedersen Kamp og hustru Anna Magdalene Tronsdatter i Sæby. Familien, der også omfattede parrets egne 8 børn flyttede ca. 181 0 til Kobbermølle i Dronninglund Sogn, herefter i 1812 til Hølund i Øster Hassing Sogn og siden i 1826 til Fårbakken i Øster Hassing Sogn.
Christoffer Pedersen Kamp døde 1. marts 1832 på Fårbakken og Anna Magdalene Tronsdatter døde 28. november 1838 på Fårbakken.
Bopæl 1810 Kobbermølle,Dronninglind Sogn,Hjørring Amt,
Dronninglund, Dronninglund, Hjørring,1808 - 1813
Plejefamiliens søn blev født i Kobbermølle, Dronninglund Sogn i 1810

1810
Hjemmedøbt d. 16. Septemb. I Kirken d. 28. Oct.
Indsidder Christoffer Pedersen og Hustru Anne Malene Tronsdatter fra Kobbermølle, deres Søn.
Ole Fieldgaard
Faddere nævnes

AO gl 23
Bopæl 1812 Hølund,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Familien Kamp flyttede i 1812 til Hølund i Øster Hassing Sogn.
Konfirmation 1820 Øster Hassing Kirke,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg,1813 - 1831
1820
Ane Marie Rolandsdatter i Høllund
Rolands i Sæby
15 Aar
Læsefærdighed mådelig, opførsel got
AO gl 99
Bopæl 1825 Mou,Mou Sogn,Aalborg Amt,
Bopæl 1826 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg,1813 - 1831
1826
Ane Marie Rolandsdatter, 20 Aar, fra Mou til Øster Hassing
Opslag 127
Bopæl 1. november 1827 Ulsted,Ulsted Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg,1813 - 1831
Ulsted, Kær, Aalborg, 1814 - 1834
1827
Anne Marie Rolandsdatter, Tjenestepige, fra Øster Hassing til Ulsted
AO gl 137

1827
Ane Marie Rolandsdatter, tjenestepige fra Øster Hassing Sogn til Ulsted
AO gl 136
Bopæl 1828 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Ulsted, Kær, Aalborg, 1814 - 1834
1828
Ane Marie Rolandsdatter, Tjenestepige til Øster Hassing
AO gl 150
Folketælling 1834 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Øster Hassing Sogn, Hjørring Amt 1834
Aalborg, Kær, Øster Hassing, Øster Hassing by, en gård, 60, FT-1834, A0339

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Iver Torsen 59 Gift Inderste og Snedker.
Ane Grube Herfougt 63 Gift hans kone.
Peder Jensen 8 Gift Inderste og daglejer.
Mette Mari Hansdatter 48 Gift hans kone.
Ane Katrine Pedersdatter 4 Ugift deres barn.
Ane Mari Rollands !! 29 Ugift Inderste, ernærer sig ved husflid.
Hans Christian Nielsen 1 Ugift hendes barn.
DDD
Bopæl 1836 Egense Kloster,Mou Sogn,Aalborg Amt,
Bopæl 1. november 1836 Gerding,Gerding Sogn,Aalborg Amt,
Mou, Fleskum, Aalborg, 1833 - 1892
1836
Ane Marie Rolandsdatter, 31 Aar, tiendende paa Egense Kloster, til Gierding, ret godt skudsmaal
AO gl 182

1. november 1836
Ane Marie Rolandsdatter, 31 Aar, Tienséstepige, fra Egense Kloster, Ret godt Skudsmaal, tiener gaardmand Christen Paulsen i Gierding

AO gl 99
Bopæl 1. maj 1837
Gerding, Hellum, Aalborg, 1813 - 1856
1837
Ane Marie Rolandsdatter, 1. Mai 1837, 32 aar, Tjenestepige, Flytter fra Gjerding, Godt Forhold,

AO gl 114
Bopæl 13. februar 1840 Blenstrup,Blenstrup Sogn,Aalborg Amt,
Blenstrup, Hellum, Aalbor, 1835 - 1860
1840
Anne Marie, Rollandsdatter, 1840 febr 13, 26 Aar, Tjenestepige, fra Lille Arden Astrup Sogn, nogenlunde godt skudsmaal, taget tjeneste hos Jacob Nielsen, Horsens Hedegaard,

AO gl 144
Folketælling 1840 Blenstrup,Blenstrup Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Blenstrup Sogn, Aalborg Amt 1840
Aalborg, Hellum, Blenstrup, Hedegaarde, En Gaard, 56, FT-1840, C4476

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Nielsen 57 Gift Gaardmand
Sine Laursdatter 56 Gift hans Kone
Niels Jacobsen 24 Ugift deres Børn
Cicilie Jacobsdatter 20 Ugift deres Børn
Mads Nielsen 33 Ugift Tyende
Ane Marie Rollandsdatter 35 Ugift 'ligesaa' [Tyende]

DDD
Bopæl 11. august 1840 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg, 1831 - 1855
1840
Anne Marie Rolandsdatter, ved ikke hvor hun er født, 35 Aar, ikke tienende

Intet særligt ondt indeholdt Skudsmaalet om hende
Hun forlanger Huslye og Understøyyelse i Øster
Hassing Sogn forde hun uden at vide hvor hun
er fød er opfødt og Confirmeret og har uaf-
brudt opholdt sig indtil 1820 og har siden i intet
Pastorat havt 3 Aar stadig Ophold. Hun troede
sig trængende dertil fordi hun efter sin sidste
Sygdom fra Pastor ... Attest endnu er
saa svag at hun ei kan arbeide og især
fordi hun er syg paa Synet nu i høiere
Grad ... jeg har strax lovet hende Almisse 3 Mark

AO gl 25
Bopæl 1. maj 1843 Høstermark,Mou Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg, 1831 - 1855
1843
30. Mai
Anne Marie Rolandsdatter, 38 Aar, Tienstepige,
Fra Øster Hassing til Høstermark,
Hun har ifølge Amtets resolution , som xx xxx i Øster hassing Sogn nydt almisse i sognet

AO gl 48
Bopæl 1. november 1843 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Øster Hassing, Kær, Aalborg, 1831 - 1855
1. november 1843
Anne Marie Rolandsdatter, 38 Aar
Fra Høstermark med Skudsmaal fra Forpagter Christensen, dato 1, November til forsørgelse i Øster Hassing

AO gl 35
Folketælling 1845 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Øster Hassing Sogn, Aalborg Amt 1845
Aalborg, Kær, Øster Hassing, Øster Hassing by, et hus, 21-F1, FT-1845, A0335

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Christensen 80 gift Indsidder, nyder understøttelse. her i sognet
Anne Pedersdatter 66 gift hans kone, nyder understøttelse. Ulsted sogn, Aalborg amt.

Anne Mari Rolanddatter 40 ugift Indsidder, nyder understøttelse. Horsens sogn, Aalborg amt.
Christoffer Pedersen 1 ugift hendes barn. her i sognet
Folketælling 1850 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Øster Hassing Sogn, Aalborg Amt 1850

Samtlige personer i husstanden
Aalborg, Kær, Øster Hassing, Østerhassing bye, et Huus, 13, FT-1850, B3087

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Pedersdatter 70 Enke(mand) Indsidder, Fattiglem Ulsted S.Aalborg A.
Mariane Jensdatter 44 Ugift Datter Ulsted S.Aalborg A.
Ane Marie Rolandsdatter 45 Ugift Indsidder, Fattiglem Fødested vides ikke
Christopher Jensen 6 Ugift hendes Søn dette Sogn

AO gl 3
12. august 1854 Nørresundby,Nørresundby Sogn,Aalborg Amt,
Kær Herred, Domprotokol 1847 - 1855
Kær Herred
Domprotokol 1847 – 55

Page 452 – 452b

No 42
Dom i Politisagen contra Fruentimmeret Ane Marie Rolandsdatter af Vesterhassing
Afsagt 12. August 1854

Fruentimmeret Ane Marie Rolandsdatter af Veterhassing tiltales under
nærværende, ved Politiretten anlagte, Sag for Tyveri af noget Smør. Efter
de under Sagen tilveiebragte Forklaringer og Tiltaltes dermed kommen-
de Vedgaaelse er det oplyst, at Tiltalte, som tjente paa Gaarden Vesterladen
hos Propreitair Vesenberg har den 20. Juni d.a. om eftermiddagen medens
hun var beskjæftiget med at skrubbe Gulvet i Mælkekammeret paa Gaarden
fra et sammesteds henstaaende Trug hemmeligen borttaget 1¾ pund Smør, hvil-
ket Smør hun derefter forvarede i sin Seng. Straxefterat Smørret var
bortstjaalet, blev det savnet af en af Meierskerne paa Gaarden, hvoref-
ter der skete Undersøgelse i Pigernes Kister. Tiltalte, som overværede denne
Undersøgelse, angrede nu sin Brøde, hvorfor hun kaldte Undermeiersken
tilside og tilstod for hende Tyveriet og tilbageleverede Smørret, som derefter
kom Eieren tilgode. Tiltalte har foregivet, at hun tog Smørret, hvis
Værdi er ansat til 26 skilling pr pund, i den hensigt dermed at forbedre sine egne og de
andre Pigers Mellemmader, idet hun siger, at disse i Regelen være
noget tykke og der næsten intet Smør var paa dem. Dette Tiltaltes
Foregivende skjønnes ikke uanstændigt i de under Sagen tilveibragte
Forklaringer, og Tiltaltes Brøde antages, samme i Betragtning hvoraf hun
med hensyn til det stiaalnes Værdi, og da det ikke var af større Qvantitet

Side 2
end at det vel kunde bruges i det angivne Øiemed, derfor retlig at burde henhøres
under de i § 30 á Fr 11 april 1840 ommeldte mindre Tyverier. Bestjaalne har
begjæret Sagen forfulgt. Tiltalte er, efter hvad der er oplyst, 49 Aar, og
hun er ikke tidligere straffet eller overgaaet Dom for Tyverie eller andre
Forbrydelser. Efter Overveielse af Samtlige Omstændigheder findes
den Straf, tiltalte for sit ovennævnte Forhold, der maa betragtes som Tyve-
ri, overensstemmende med § 30 i Fr11 april 1840 vil være at idømme passende
at kunne bestemmes til sædvanlig Fangekost i 4 Dage, hvorfor hun vil have
at udrede alle af Straffensa Exeution og Sagen lovligt flydende Om-
kostninger

Thi kjendes for Ret:

Fruemtimmeret Ane Marie Rolandsdatter af Vesterhassing bør
hensættes i Fængsel paa Sædvanlig Fangekost i 4 Dage, hvorhos hun
bør udrede alle af Straffens Execution og Sagens lovligt flydende Om-
kostninger. -

At efterkommes under Adfærd efter Loven
Dets til bekræftelse under min Haand
Nørre Sundby den 12. August 1854
Larsen, [..]
Folketælling 1855 Fattighuset,Vester Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Vester Hassing Sogn, Aalborg Amt 1855
Samtlige personer i husstanden
Aalborg, Kær, Vester Hassing, Vesterhassing, Fattighuset, 29 F1, FT-1855
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:Fødested:
Tho as Johansen 80 Enkemand Fattiglem Hellevad Sogn, Hjørring Amt
Mette Larsdatter ?? Ugift Fattiglem Hellevad Sogn, Hjørring Amt
Niels Jensen 13 Ugift hendes Søn Hellevad Sogn, Hjørring Amt
Thomas Madsen 80 Gift Ægtefolk, Fattiglem Storvorde Sogn, Aalborg Amt
Johanne Jørgensdatter 64 Gift Ægtefolk, Fattiglem Storvorde Sogn, Aalborg Amt

Ane M. Rolandsdatter 51 Ugift Fattiglem

Svend ?? 80 Gift Fattiglem, Ægtefolk Jerslev Sogn, Hjørring Amt
Mette Marie Ovesdatter 48 Gift Fattiglem, Ægtefolk Jerslev Sogn, Hjørring Amt
Jens Pedersen 73 Enkemand Fattiglem ??
Jens ?? Madsen 68 Gift Fattiglem, Ægtefolk Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Folketælling 1860 Øster Hassing,Øster Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Folketælling for Øster Hassing Sogn, Aalborg Amt 1860
Samtlige personer i husstanden
Aalborg, Kær, Vester Hassing, Vesterhassing Skoledistrikt, et Hus, 48, FT-1860
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christoffer Nielsen 38 Gift Husmand, Skrædder Hals
Ane M. Jespersen 28 Gift hans Kone, Skrædder Volsted Sogn, Aalborg Amt
Josef Nielsen 3 Ugift deres Søn Aalborg

Ane M. Rolandsdatter 56 Ugift Almisselem Vides Ei
Folketælling 1870 Arbejds- og forsørgelsesanstalten for Vester- og Øster Hassing Sogne,Vester Hassing Sogn,Aalborg Am
Folketælling for Vester Hassing Sogn, Aalborg Amt 1870
Samtlige personer i husstanden
Aalborg, Kær, Vester Hassing, Arbejds- og forsørgelsesanstalten for Vester- og Øster Hassing sogne., -, 142, FT-1870
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Ane Marie Rolandsdatter 66 ugift - Fattiglem. Sæby.

DDD
Død 15. september 1877 Vester Hassing,Vester Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Begravelse 21. september 1877 Vester Hassing Kirke,Vester Hassing Sogn,Aalborg Amt,
Vester Hassing, Kær, Aalborg, 1876 - 1888
1877
Død d. 15. September
Begravet d. 21. September
Ane Marie Rolandsdatter, Ugift, fattiglem i Fattiggaarden, 74 Aar
AO gl 32
Anne Marie Rolandsdatter, tipoldemor, blev født i 1804. Hun var datter af Sidsel Rolandsdatter (født 1786) og “udlagt barnefader” Christian Sørensen Thornby, fra Thornby i Vendsyssel. Hun blev døbt den 25. december 1804 i Lyngby Kirke i Aalborg Amt.

Kirkebog for Lyngby Sogn, Aalborg Amt, 1774-1813
Zidsel Mana Rolandsdatter fra Thy hendes uægte Barn Anna Mana
Dominua p: Nativ: (juledag 25. December), blev et fremmed omreisende
Fruentimmer navnl(ig) Zidsel Mana Rollandsdatter
Fra Nors Sogn i Thÿe, hendes uægte Barn Anna Ma-
na døbt i Lÿngbÿe Kirke, Anna Kjeldsdatter
af Terndrup bar Barnet; de andre Faddere var
Rasmus Kjeldsen, Mikkel Nielsen, og Niels
Povelsen alle af Terndrup: Til Barnefader
blev udlagt Christian Sørensen Thornbÿe fra Thorn
bÿe Sogn i Venyssel, Geworben Soldat ved
Kronprindsens Regiment , No 21 ved Liv Kompagniet

Sidsel kom fra en rakkerfamilie, der holdt til i Thy, Vendsyssel og egnene omkring Randers og Århus. De havde ikke fast bopæl, men rejste fra sted til sted. Den udlagte barnefar, Christian Sørensen Thornby, kom også fra rakkerfamilie, og han var fætter ti l Sidsel.

Efter Anne Maries fødsel tog Sidsel hende med rundt på sine ture.
I 1806, da Anne Marie var 1 ½ år gammel, var de kommet til Sæby, hvor Sidsel den 8. juli blev arresteret for løsgængeri og tyveri. Hun blev indsat i Sæby arrest sammen med Anne Marie, men den 4. august lykkedes det hende at slippe ud af arresten ved midna tstid, hvorefter hun flygtede ned gennem Jylland sammen med Anne Marie.
Sidsel blev anholdt igen den 19. januar 1807, og hun og Anne Marie blev ført til arresten i Viborg og herfra bragt til Sæby arrest.

I arresten i Sæby fødte Sidsel endnu et barn, Johanne Catrine, der blev fremvist i Sæby Kirke den 12. juli. Præsten skrev i kirkebogen:” … var Arrestantindens Zidsel Maria Rollandsdatters uægte Pige Barn til Daabs Confirmation paa Sæbÿ kirke og blev kaldt Johanne Catrine – Til Barnefader udlagt Soldaten Lars Jensen, en gaardmands Søn af Jens Michelsen i Hammerum Herred ….”

De 2 børn var sammen med Sidsel i arresten indtil hun fik sin dom ved Børglum-Jerslev Herredsret den 3. september 1807. Sidsel blev dømt til 1 års arbejde i Viborg Tugt- og Manufakturhus. Hun afsonede sin dom fra den 18. september 1807.

Hendes to piger, Anne Marie og Johanne Catrine, blev derefter sendt i pleje hos brændevins-brænder Chri¬stoffer Pedersen Kamp og Anne Magdalene Tronsdatter i Sæby.

Christoffer Kamp fik 8 skilling daglig for hvert barn, og indtil Hjøring Amt havde afklaret, hvilket Sogn der havde forsørgelsespligten for de to piger, nu da Sidsel var i tugthuset og ikke selv kunne forsørge dem, måtte amtets delinkventkasse udrede pen gene.

Myndighederne i Hjørring Amt gik i gang med at finde ud af, om Sidsel havde opholdt sig i så lang tid i et enkelt sogn, at det kunne pålægges det pågældende sogn at betale for Anne Maries og Johanne Catrines pleje hos familien Kamp.

Amtmanden i Hjørring Amt rettede henvendelse til Danske Kancelli , der først undersøgte, om Louns Sogn ved Hvalpsund, hvor Sidsels søster boede i landsbyen Hole, kunne gøres ansvarlig. Her var svaret, at Sidsel kun havde været enkelte gange i Hole.

Danske Kancelli endte med at sende en skrivelse til amtmand Faye i Thisted, hvori de skriver, at Nors Sogn er det sted, hvor Sidsel er født, og det ikke ses, at hun har opholdt andre steder så lang tid, at sognet kan gøres til forsørgelsessted.

Thisted Amt, Journalsager, Fattigvæsen, 1805 – 1858

bør de af hende i Aalborg og Hiørring
Amter efterladte 2de Børn antages
i fornævnte Nors Sogn til Forplegning
og Understøttelse, med mindre dette Sogn
kan tilstrækkelig gotgjøre, at Moderen
har opholdt sig noget andet Sted saalænge,
at hun derfra kunne gjøre Fordring paa
stadig Forsørgelse, hvorom Man ogsaa
under Dags Dato har meddelt Stift-
amtmanden over Aalborg Stift og Amt-
manden over Hiørring Amt fornøden
Underretning.
Det Kongelige Danske Cancellie 19. Maj 1810

Der skulle nu findes en familie i Nors Sogn, der kunne modtage de 2 piger i pleje, indtil de blev 12. år.

Straks efter at Kancelliet havde truffet sin beslutning gav, amtmand Blom i Hjør-ring byfogeden i Sæby ordre til at foranstalte, at de to små piger blev overført til Nors sogn, men før overførslen kunne ske, blev byfogeden i Sæby opsøgt af pigernes pleje mor. Mødet mellem de to resulterede i, at byfogeden sendte dette brev til amtmand Blom i Hjørring:

Thisted Amt, Journalsager, Fattigvæsen, 1805 – 1858

I det ieg efter Deres Høyvelbaarenheds Ordre vil besørge
Zidsel Rolandsdatters 2de Børn, der hidtil for Delinqventkassens
Regning have været i Pleie hos Christopher Kamp, transporte-
rede til Nors Sognedistrikt i Thisted Amt, for der i Overens-
stemmelse med det Kongelige danske Kancelies Resolution for
Fremtiden at forsørges, møder den ømme Pleiemoder mig og erklærer
at hun ikke kan faae det over sit Hierte, at disse 2de Umyndige, hvoraf
den ældste Anne Marie kun er 5 a 6 Aar og den anden Johanne
omtrent 3 Aar gammel, saa skal løsrives fra hendes Moderbryst, som
de nu, da hun med [stør]rste Omhue har pleiet dem fra spædeste
Barndom og endog diet den yngste, hænge ved med barnlig Kier-
lighed, og fra hendes egne fire Børn, hvem de engang ere blevne
et kiært Selskab. Hun beder derfor inderligen, at ieg vil forestille,
at de fremdeles maae blive under hendes Forsorg, mod at erholde
de for hvert Barns Underholdning hidtil tilstaaende 8skl daglig
indtil de fylder deres 12te Aar. Var hun Formuende vilde
hun ikke engang have forlangt dette. Derfor er hendes Uegen-
nytte mig fuldkommen [……]; thi da hun iblant andet hørte, at
den, hos hvem Juliane Axeldatters Børn pleies, havde faaet
et Tillæg af 2skl daglig, formedelst […………..] forhøiede
Priser, meente hun, at det Offentlige desuden havde Byrder nok
og at en Moders Omhue for sit Barn ikke kunde betales. Som

{side 2, der ikke er indsat her}
Øvrighed har ieg med flere været Vidne til at hun og sørger
for disse Børn med en Orden Renlighed og Omhu, der vilde
hædre en Moder af hver Stand.
Og da det nu vel er Hovedsagen, at disse 2de faderløse Børn
forsørges der, hvor de kan leve [lide] vel og opdrages bedst for
Fremtiden, og det Sognedistrikt som ret er Pligt at sørge herfor,
dog vel ei kan vente det for billigere Betaling, har ieg
ei kundet nægte herved underdanigst at frembære fornævnte
Christopher Kamp og Hustrues Begiæring, at ommeldte Zidsel
Rolandsdatters 2de Børn fremdeles maae forblive hos dem i
Pleie, imod herfor at erholde af Nors Sognedistrikt for hvert
Barns Underholdning 8 Skl Daglig, og at denne Betaling efter
foregaaende Regning og vedlagt Leveattest maae blive mig tilstillet
efter Behag hvert Halvaar, eller Aars Slutning - thi ieg
maae endnu tilsidst tilføie, at de som Folk af Land eller
Middelstanden, uden at være formuende, slider sig hæderligen
igiennem og at egen Interesse er dem aldeles fiern

Sæby 25 Jun 1810
underdanigst
Boech
Til
Højvelbaarne Hr. Amtmand og Ridder Blom

Denne anmodning om at lade børnene blive hos brændevinsbrænder Kamp blev modtaget ”med Fornøjelse”. Herefter fik Nors Sogn en regning med tilbagevirkende kraft fra 1807.

Kort efter foranstaaende Kommissions Forsamling
indløb Skrivelse fra S.T. Hr Amtmand Faye med Fordring
og Regning paa de Omkostninger, som Sidsel Rolands-
datters i Sæbye værende 2de børns Opdragelse, Underhol-
ding og Pleje har modtaget indtil afvigte Juny Maa-
neds Udgang. -
Efter vedlagt Regning fra S.T. Hr Amtmand Blom
i Hjørring af 24. September d:A: ere bemeldte
Omkostninger følgende:

1., for børnenes Underholdning fra 1. Oktober til 31te
December 1807 er 92 Dage a 16s - 15rd 32s
2., Ligesaa hele Aaret 1808 a 16s - 61 -
for Klæder og Linned - - - 6- 64
3., for Underholdning i Aaret 1809 a 16s daglig 60- 80
for Klæder og Linned - - - 17-
4., for Underholdning 1ste halve Aar 1810 30- 16
for Klæder og Linned m:m: - - 10-
201rd -

Da imidlertid Distriktets Fattigkasse ingenlunde fandtes
istand til at kunde udrede bemeldte Summa forundtes naadigst
af dette Amts Høye Øvrighed 100rd af Amtsfattigkassen som
Bidrag til den heele Summas Beløb; og paa det at heele
Summen , snarest muligt kunde udredes og indsendes
efter Fordring, fandtes fornødent, at Kommissionen
forsamledes for at antage den af Præsten foreslagne Lig-
ning, saaledes som samme her næst efter findes indført. -

Nors Præstegaard d 11 Oktober 1810 Chr: Wiilsbøll Lars Frost
K K Høyer J: Langgaard Christian Holst Anders Frøkier
Christen Horboe Bertel Jepsen Søren Schaarup Peder Koldkier

Anne Marie og Johanne Cathrine blev hos plejefamilien i hele deres opvækst. Der findes ingen oplysninger om, at Anne Marie og Johanne Catrine senere havde kontakt med deres mor. Fra folketællingerne ved vi, at Anne Marie aldrig fik at vide, hvor eller hvo rnår hun var født eller døbt.

I 1810 flyttede familien Kamp til Kobbermølle i Dronninglund Sogn og i 1812 til Hølund i Øster Hassing Sogn.

Da Sidsel var kommet ud af tugthuset den 19. september 1808 tog hun til Sæby for at få sine børn tilbage. Det blev hende nægtet, da hun ikke havde fast bopæl.
Sidsel fik fast bopæl i 1810, da hun den 19. november giftede sig med natmand Christian Peter Christiansen og flyttede ind i Natmandshuset udenfor Munkeport i Århus.

Anne Marie blev konfirmeret i 1820 i Øster Hassing Kirke, mens hun boede i Hølund. I kir-kebogen står:
”Ane Mari Rolandsdatter i Hølund, Rolands i Sæby, 15 Aar, læser maadelig, Opførsel god”
Herefter kom Anne Marie ud at tjene. Hun flyttede en del fra sted til sted både nord og syd for Limfjorden. Det har ikke været muligt at følge hende hele tiden.

I 1825 opholdt hun sig i Mou.
I 1826 flyttede hun tilbage til Øster Hassing
I 1827 flyttede hun til Ulsted
I 1828 flyttede hun tilbage til Øster Hassing

Den 13. september 1833, da Anne Marie var 29 år, fik hun tvillinger med udlagt barnefar, husmand, enkemand og skomager Niels Christian Christoffersen fra Hals. Den ene tvilling var dødfødt.

Den anden tvilling, Hans Christian Nielsen døde 3/4 år gammel den 2. maj 1834.
Ved folketællingen i 1834 boede Ane Marie med sønnen Hans Christian i Øster Hassing. Hun var indsidder og ernærede sig ved “husflid”

Efter sønnens død rejste Anne Marie igen fra Øster Hassing.
I 1836 tjente Anne Marie på Egense Kloster hvorfra hun fik et “ret godt skudsmål”.
Fra 1. november 1836 tjente hun hos gaardmand Christen Paulsen i Gerding.
Den 1. maj 1837 flyttede hun fra Gerding.

Den 13. februar 1840 kom hun fra Lille Arden, Astrup Sogn - med et nogenlunde godt skudsmål – til Blenstrup Sogn, hvor hun tjente hos Jacob Nielsen, Horsens Hedegaard.

Den 1. august 1840 vendte Anne Marie tilbage til Øster Hassing. Hun var da 36. år gammel. Hun henvendte sig til præsten for at blive skrevet på tilgangslisten i sognet, og hun bad om understøttelse, da hun var syg.

Ane Marie blev i Øster Hassing i 2½ år og nød almisse i sognet.

Den 1. maj 1843 tog hun til Mou for at tjene på Høstermark, men vendte allerede den 1. november tilbage til forsørgelse i Øster Hassing. Med sig havde hun et skudsmål fra Forpagter Christensen.

På Høstermark i Mou havde Ane Marie mødt Jens Christian Jensen Kragh og var blevet gravid. Den 21. juni 1844, da Ane Marie var 39 år, blev deres fælles barn Christoffer (oldefar) født.

I kirkebogen står: “født d. 21. Juni, Christoffer Hassing, Døbt i Kirken d. 14. Juli, Moder ugivte Anne Marie Rolandsdatter, Indsider hos Jens Christensen Skal i Øster Hassing, Udlagt Barne¬fader Jens Christian opholdende sig i Dronninglund Sogn, Leiermaa let begaaet paa Høstermark i Mou Sogn, hvor de begge tjente.”

I 1854 tjente Anne Marie på gården Vesterladen i Vester Hassing. Her tog hun den 20. juni om eftermiddagen 1 3/4 pund smør og gemte i sin seng. Anne Marie tog smørret fordi hun ville forbedre hendes egne og de andre pigers mellemmadder, der var for tykke og næsten ingen smør havde på. Tyveriet blev opdaget og Anne Marie blev idømt 4 dages fængsel på almindelig fangekost. Derudover skulle hun betale sagens omkostninger.

Anne Marie levede herefter af understøttelse som fattiglem i Øster Hassing Sogn. Christof-fer boede hos hende indtil han som 10-årig kom ud at tjene. Hun boede i nogle år som ind-sidder – andre år boede hun i fattighuset.

Anne Maries søster Johanne Catrine boede også i Øster Hassing. Hun blev i 1842 gift med Niels Mortensen fra Hølund. De fik børnene Morten i 1843 og Marie Magdalene i 1845. Fra 1850 boede Johanne Catrine og Niels hver for sig i Øster Hassing. Hun var fatti glem og døde den 14. november 1876 på Arbejds- og Forsørgelsesanstalten for Vester- og Øster Hassing sogne i Vester Hassing.

Anne Marie døde 73 år gammel den 15. september 1877 samme sted som søsteren - på Ar-bejds- og Forsørgelsesanstalten i Vester Hassing - og blev begravet den 21. september på Vester Hassing Kirkegård.