GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Lauge (Pedersen) Rafn

Født 1450 Bredstrup, Vejle amt
Død 1500 Bredstrup, Vejle amt
Søn af Jes Laugesen og Jane Doe
1450
Bredstrup, Vejle amt
Familie med Jane Doe
Peder (Laugesen) Rafn 1500 Bredstrup
Beskætigelse
Fødsel 1450 Bredstrup, Vejle amt
Død 1500 Bredstrup, Vejle amt
Herredsskriver. Ældste stamfader af slægten Ravn.
Notat: nævnes i to dokumenter udstedt 1479 på Elbo herredsting, hvor han var sandemand. Noget tyder på, at han var bosat i Bredstrup. Han er sikkert i slægt med den Jep Rafn i Bredstrup, der den 3/7 1476 var en af de tre sandemænd, der besegl ede et dokument på Elbo herredsting, hvor adelsmanden Thomas Lange tog lovhævd på en ejendom Nøddebro i samme herred. Denne Lauge Rafn er den ældste stamfader, man kender, men en Jens Laghesen nævnes 10/10 1435 som præst i Gauerslund. Endel ig nævnes 19/2 1424 en abbed Niels Raaffn i Nør kloster.Slægten Rafn, der må være lavadelig, er udbredt i de sydøstlige egne af Jylland og ned i Sønderjylland. Før Gorm den Gamles tid levede der i det område en runerister Hrafnunga Tofi , hvilket navn runeforskere tyder som Tue af Ravns æt. Denne
Tue har sammen med to andre skabt dronning Thyras høj i Jelling.
Kilde: (Residence)
Author: John Helt Green
Title: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Abbreviation: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Publication: John Helt Green, Greve 2001