GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Berthel Hansen

Født 1597 Eltanggård, Eltang, Vejle amt
Død 29 JAN 1661 Eltang, Vejle amt
1597
Eltanggård, Eltang, Vejle amt
ABT 1560
Eltanggaard
1530
Eltang, Vejle amt
BET 1475 AND 1480
Skærup, Vejle amt
Mette Berthelsdatter 1636 Eltanggaard, Eltang, Vejle amt
Anne Berthelsdatter 1639 Eltang
Hans Berthelsen 1640 Eltang
Fødsel 1597 Eltanggård, Eltang, Vejle amt
Dåb 29 JUL 1597
Død 29 JAN 1661 Eltang, Vejle amt
Eltanggård var egnens største selvejergård og er nævnt helt tilbage til 1545. Bertel Hansen efterlod sin familie en større formue ved sin død i 1655, men plyndringer under Svenskekrigen 1657-60 gik hårdt ud over Eltanggård. Under en arvere tssag om gården i 1662 noteredes det, at der var stort set intet af værdi tilbage på gården.

I 1941 gjorde man et arkæologisk fund i haven, Eltanggårdfundet.

Eltanggårds nuværende hovedbygning er et trefløjet grundmuret anlæg, oprindelig fra 1787, hvor midterfløjen står på en høj granitkvadersokkel. I 1877 blev den ombygget til sit nuværende udseende.