GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Nielsen Follerup

Født 1679 Ødsted ?, Vejle amt
Død 11 FEB 1751 Højen, Vejle amt
Familie med Bodil Jensdatter
Maren Jensdatter Follerup 1738 Højen, Vejle amt
Vielse 20 JUN 1734 Højen, Vejle amt
Fødsel 1679 Ødsted ?, Vejle amt
Død 11 FEB 1751 Højen, Vejle amt
15. Jens Nielsen og Niels Pedersen.

Htk, 5-7-0-1, -r- 0-3-0-1.

Adk. Et Skøde af 5. Septbr. 1710 fra Skovfogeden Jens
Krog til Jens Nielsen Follerup og Hustru Maren Jensdatter
paa den halve Gaard,

Niels Pedersen tilholder sig lige Ret, men har ikke de
gamle 'Skøder, tilbyder sig at bevise slig Stedets Rettighed
med Tingsvidne.

Landg. Leding l Sk., 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg, 9 Skp. Havre, 2 Skp. Gaasehavre, 2 Traver Rug, 1% Fjd. Smør, 1 Brændsvin, l Lam, l Gaas, 5 Høns, l Snes Æg, l Læs Hø, 2 Td. Kul, 20 Læs Ved, % Mk. Haar, % Mk. Lysegarn, 16 Sommer- og Vinterheste , 3 Jægerheste, = 21 Rdlr. l Mk. 1% Sk.

www.myheritage.dk/person-1015472.../

www.myheritage.dk/person-1001707_191488131.../
Fra Tingbogen:

1/10. Dom: Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. - Endskønt Else Laursdatter vel har bevist ved sin moder, søster, svogerskab og andre det, som gør Jens Follerup meget mistænkelig for legemlig omgængelse med Else Laurs datter og faderskab til hendes sidste foster, og ligeså til det første, som hun ikke har udlagt ham for, så kan alligevel intet reflekteres på de nævnte vidner, da det ville stride imod lovens 1-13-16 (moder, søster m.m.), og de øvrige vidn er har kun vidnet om noget, som er sagt uden tilståelse fra Jens Follerups side, at han skulle kunne være barnefader.

Desuden har han straks indstævnet hende for at aflægge benægelses ed. - Altså bør det være Jens Follerup tilladt efter hans tilbud iflg. lovens 6-13-5 at værge sig med sin ed, om han drister sig derved. Dog at han derforinden lovlig t påny lader hende stævne, siden stævnemålet af 16/7 er over fatalia. - (Inden retssagen har parterne været indstævnet for amtmanden, hvor bl.a. Jørgen Torndal har sagt, at Jens Follerup havde tilbudt Else penge for ikke at udlægge ham. De t bekræfter han senere i retten. Han er morbror til Else. Andre har hørt noget lignende, samt hørt ham sige, at han aldrig ville forlade Else.

Kirsten Lauridsdatter, der er hendes halvsøster, har vidnet i retten, at hun somme tider ikke kunne komme i seng, fordi Jens Follerup lå der.

Han har svoret på, at han ville ægte Else, når hans kone døde, og tilbudt penge for ikke at udlægge ham.

Sidste vinter kom han til Kirsten med noget hvidt pulver i et stykke papir. Det skulle Else spise på noget smørrebrød, så ville hendes foster blive fordrevet. Kirsten havde svaret, at det var for sent, fordi hun allerede var halvgående, me n Jens Follerup havde hævdet, at det kunne alligevel fordrives. Kirsten havde taget pulveret med i retten, men det blev afvist, da det ikke var nævnt i stævningen.

Elses mor er Sidsel Hansdatter, der også bl.a. fortæller om, at Jens Follerup har ligget med hende, og at han har lovet at vedkende sig børnene. - Disse vidner er altså familiemedlemmer. Jens Nielsen Follerup har nogle gange tilbudt si n ed på, at deres vidnesudsagn var løgn, har iøvrigt betegnet Else som en hore og har undertiden fremhævet, at det var vigtigt for ham at få sagen afsluttet hurtigt, fordi han ikke kunne komme til alters, så længe sagen stod på). (Se 24/12 )
15. Jens Nielsen og Niels Pedersen.

Htk, 5-7-0-1, -r- 0-3-0-1.

Adk. Et Skøde af 5. Septbr. 1710 fra Skovfogeden Jens
Krog til Jens Nielsen Follerup og Hustru Maren Jensdatter
paa den halve Gaard,

Niels Pedersen tilholder sig lige Ret, men har ikke de
gamle 'Skøder, tilbyder sig at bevise slig Stedets Rettighed
med Tingsvidne.

Landg. Leding l Sk., 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg, 9 Skp. Havre, 2 Skp. Gaasehavre, 2 Traver Rug, 1% Fjd. Smør, 1 Brændsvin, l Lam, l Gaas, 5 Høns, l Snes Æg, l Læs Hø, 2 Td. Kul, 20 Læs Ved, % Mk. Haar, % Mk. Lysegarn, 16 Sommer- og Vinterheste , 3 Jægerheste, = 21 Rdlr. l Mk. 1% Sk.

www.myheritage.dk/person-1015472.../

www.myheritage.dk/person-1001707_191488131.../
Fra Tingbogen:

1/10. Dom: Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. - Endskønt Else Laursdatter vel har bevist ved sin moder, søster, svogerskab og andre det, som gør Jens Follerup meget mistænkelig for legemlig omgængelse med Else Laurs datter og faderskab til hendes sidste foster, og ligeså til det første, som hun ikke har udlagt ham for, så kan alligevel intet reflekteres på de nævnte vidner, da det ville stride imod lovens 1-13-16 (moder, søster m.m.), og de øvrige vidn er har kun vidnet om noget, som er sagt uden tilståelse fra Jens Follerups side, at han skulle kunne være barnefader.

Desuden har han straks indstævnet hende for at aflægge benægelses ed. - Altså bør det være Jens Follerup tilladt efter hans tilbud iflg. lovens 6-13-5 at værge sig med sin ed, om han drister sig derved. Dog at han derforinden lovlig t påny lader hende stævne, siden stævnemålet af 16/7 er over fatalia. - (Inden retssagen har parterne været indstævnet for amtmanden, hvor bl.a. Jørgen Torndal har sagt, at Jens Follerup havde tilbudt Else penge for ikke at udlægge ham. De t bekræfter han senere i retten. Han er morbror til Else. Andre har hørt noget lignende, samt hørt ham sige, at han aldrig ville forlade Else.

Kirsten Lauridsdatter, der er hendes halvsøster, har vidnet i retten, at hun somme tider ikke kunne komme i seng, fordi Jens Follerup lå der.

Han har svoret på, at han ville ægte Else, når hans kone døde, og tilbudt penge for ikke at udlægge ham.

Sidste vinter kom han til Kirsten med noget hvidt pulver i et stykke papir. Det skulle Else spise på noget smørrebrød, så ville hendes foster blive fordrevet. Kirsten havde svaret, at det var for sent, fordi hun allerede var halvgående, me n Jens Follerup havde hævdet, at det kunne alligevel fordrives. Kirsten havde taget pulveret med i retten, men det blev afvist, da det ikke var nævnt i stævningen.

Elses mor er Sidsel Hansdatter, der også bl.a. fortæller om, at Jens Follerup har ligget med hende, og at han har lovet at vedkende sig børnene. - Disse vidner er altså familiemedlemmer. Jens Nielsen Follerup har nogle gange tilbudt si n ed på, at deres vidnesudsagn var løgn, har iøvrigt betegnet Else som en hore og har undertiden fremhævet, at det var vigtigt for ham at få sagen afsluttet hurtigt, fordi han ikke kunne komme til alters, så længe sagen stod på). (Se 24/12 )