GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Thorsen Kalf

Født 1380
Død AFT 19 MAR 1422 Gimsinggaard, Gimsing, Ringkøbing amt
Familie med Maje Jensdatter
Mourids Nielsen Kalf 1410 Qvisgaard, Skodborg, Ringkøbing amt
Vielse
Beskætigelse
Fødsel 1380
. NIELS THORSEN KALF Gerdas 14-gange-tipoldefar , født ca. 1380. Niels Thorsen var Marsk, Væbner. døde d. 19 Marts 1422, ca. 41 år gammel, i Gimsinggård, Gimsing sogn, Hjerm Herred . Notat: Niels Thorse n Kalf gift med Maja Jensdatter der efter Niels Thorsen Kalf død giftede sig med adelsmanden Anders Orm, Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som hørende til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen . Han nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422 da han d. 19. marts vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding herredsting, at biskoppen Christiern Hemmingsen i Ribe skødede fra Karine af Langtind noget gods i Hejrm og Gindin g herreder. Som ovenfor nævnt giftede Maja Jensdatter efter Niels Thorsen Kalf's død sig med Anders Orm. Efter hans død skødede hun den 13. juli 1440 til kannik Anders Brok noget gods på Ringkøbing mark, 3 gårde i Rindum og en gård i He so gn, og som betaling herfor fik hun 100 mark og årlig messe i Ribe Domkirke for sig, Anders Orm og deres forældre, samt 100 sjælemesser for sig selv efter sin død. Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis medlemmer fort rinsvis boede i Vest- og Midtjylland. Den først kendte mand af slægten, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er hr. Jens Kalf, der nævnes som marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde fået tilskødet herregården Vin derup i Ginding herred. Den første gang Niels Thorsen Kalf nævnes, er i et dokument af 14. marts 1255 hvori det meddeles, at kong Christoffer I havde givet Ribe kirke hel Harboøre sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sætte r under vand. I dokumentet næves han som 'Jens, kaldet Kalf, vor Marsk'- I Danmarks adelsårbog for 1899 omtales medlemmer af slægten Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens våben: 'Denne gamle slægt førte samm e Skjoldmærke som de holstenske, Slægten Wiltberg, van Owe og Risdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjerderham, der for Kalf'ernes vedkommende angives at stå i et Guldfelt med Hejlmtegn: 2 Arme holdende 1 Guld-spejl, medens de holstenske Slægt er skal have ført feltet blÅt og Skjoldemærket gentaget i Hjelmen'. Niels Thorsen Kalf's søn førte i sit sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalf'ernes våben, der går igen i fru Mette Gøyes og fru Pernil le Qvitzowa aner, nemlig en hvid kalv med et sølvblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjælmen. Niels Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af marsken Jens Kalf, der døde i 1302, og som var gift med Cecilie Nielsdatter (Galen). Kilde: sla egten.eu/Gerda

Boede på Ålborghus 1359-63.
Fører til Gorm den Gamle - se ole-moustgaard.dk og www.jakob.linaa.net/slaegtstavle
Død AFT 19 MAR 1422 Gimsinggaard, Gimsing, Ringkøbing amt
. NIELS THORSEN KALF Gerdas 14-gange-tipoldefar , født ca. 1380. Niels Thorsen var Marsk, Væbner. døde d. 19 Marts 1422, ca. 41 år gammel, i Gimsinggård, Gimsing sogn, Hjerm Herred . Notat: Niels Thorse n Kalf gift med Maja Jensdatter der efter Niels Thorsen Kalf død giftede sig med adelsmanden Anders Orm, Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som hørende til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen . Han nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422 da han d. 19. marts vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding herredsting, at biskoppen Christiern Hemmingsen i Ribe skødede fra Karine af Langtind noget gods i Hejrm og Gindin g herreder. Som ovenfor nævnt giftede Maja Jensdatter efter Niels Thorsen Kalf's død sig med Anders Orm. Efter hans død skødede hun den 13. juli 1440 til kannik Anders Brok noget gods på Ringkøbing mark, 3 gårde i Rindum og en gård i He so gn, og som betaling herfor fik hun 100 mark og årlig messe i Ribe Domkirke for sig, Anders Orm og deres forældre, samt 100 sjælemesser for sig selv efter sin død. Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis medlemmer fort rinsvis boede i Vest- og Midtjylland. Den først kendte mand af slægten, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er hr. Jens Kalf, der nævnes som marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde fået tilskødet herregården Vin derup i Ginding herred. Den første gang Niels Thorsen Kalf nævnes, er i et dokument af 14. marts 1255 hvori det meddeles, at kong Christoffer I havde givet Ribe kirke hel Harboøre sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sætte r under vand. I dokumentet næves han som 'Jens, kaldet Kalf, vor Marsk'- I Danmarks adelsårbog for 1899 omtales medlemmer af slægten Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens våben: 'Denne gamle slægt førte samm e Skjoldmærke som de holstenske, Slægten Wiltberg, van Owe og Risdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjerderham, der for Kalf'ernes vedkommende angives at stå i et Guldfelt med Hejlmtegn: 2 Arme holdende 1 Guld-spejl, medens de holstenske Slægt er skal have ført feltet blÅt og Skjoldemærket gentaget i Hjelmen'. Niels Thorsen Kalf's søn førte i sit sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalf'ernes våben, der går igen i fru Mette Gøyes og fru Pernil le Qvitzowa aner, nemlig en hvid kalv med et sølvblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjælmen. Niels Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af marsken Jens Kalf, der døde i 1302, og som var gift med Cecilie Nielsdatter (Galen). Kilde: sla egten.eu/Gerda

Boede på Ålborghus 1359-63.
Fører til Gorm den Gamle - se ole-moustgaard.dk og www.jakob.linaa.net/slaegtstavle
. NIELS THORSEN KALF Gerdas 14-gange-tipoldefar , født ca. 1380. Niels Thorsen var Marsk, Væbner. døde d. 19 Marts 1422, ca. 41 år gammel, i Gimsinggård, Gimsing sogn, Hjerm Herred . Notat: Niels Thorse n Kalf gift med Maja Jensdatter der efter Niels Thorsen Kalf død giftede sig med adelsmanden Anders Orm, Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som hørende til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen . Han nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422 da han d. 19. marts vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding herredsting, at biskoppen Christiern Hemmingsen i Ribe skødede fra Karine af Langtind noget gods i Hejrm og Gindin g herreder. Som ovenfor nævnt giftede Maja Jensdatter efter Niels Thorsen Kalf's død sig med Anders Orm. Efter hans død skødede hun den 13. juli 1440 til kannik Anders Brok noget gods på Ringkøbing mark, 3 gårde i Rindum og en gård i He so gn, og som betaling herfor fik hun 100 mark og årlig messe i Ribe Domkirke for sig, Anders Orm og deres forældre, samt 100 sjælemesser for sig selv efter sin død. Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis medlemmer fort rinsvis boede i Vest- og Midtjylland. Den først kendte mand af slægten, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er hr. Jens Kalf, der nævnes som marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde fået tilskødet herregården Vin derup i Ginding herred. Den første gang Niels Thorsen Kalf nævnes, er i et dokument af 14. marts 1255 hvori det meddeles, at kong Christoffer I havde givet Ribe kirke hel Harboøre sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sætte r under vand. I dokumentet næves han som 'Jens, kaldet Kalf, vor Marsk'- I Danmarks adelsårbog for 1899 omtales medlemmer af slægten Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens våben: 'Denne gamle slægt førte samm e Skjoldmærke som de holstenske, Slægten Wiltberg, van Owe og Risdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjerderham, der for Kalf'ernes vedkommende angives at stå i et Guldfelt med Hejlmtegn: 2 Arme holdende 1 Guld-spejl, medens de holstenske Slægt er skal have ført feltet blÅt og Skjoldemærket gentaget i Hjelmen'. Niels Thorsen Kalf's søn førte i sit sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalf'ernes våben, der går igen i fru Mette Gøyes og fru Pernil le Qvitzowa aner, nemlig en hvid kalv med et sølvblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjælmen. Niels Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af marsken Jens Kalf, der døde i 1302, og som var gift med Cecilie Nielsdatter (Galen). Kilde: sla egten.eu/Gerda

Boede på Ålborghus 1359-63.
Fører til Gorm den Gamle - se ole-moustgaard.dk og www.jakob.linaa.net/slaegtstavle