GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anders Jepsen Hvid

Født 1493 Trabjerg
Død 1557
Edel Andersdatter Trabjerg, Borgbjerg, Ringkøbing amt
Vielse
Beskætigelse
Fødsel 1493 Trabjerg
kilde: familytreemaker.genealogy.com/users/h/a/g/...2/.../UHP-
Væsentlige årstal
Født ca. 1475 Han er sandsynligvis ca 30 år gammel i 1506
1506 giver han rigsråd Niels Klemmensen 4 mark og 1 tdr honning for at blive herredsfoged (Jydsk Hist. og Topogr. 1886, 2 rk, bd. 1, p. 218)
21. marts 1510 Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg besegler en lavhævd om Ribe Domkapitels gods i Sale Sogn
se Anders Jepsens segl
1510 forlenes han af Vestervig Kloster med 2 gårde i Borbjerg (HGH p 168)
1514 får han brev på en gård i Ry sogn i 'Fellouff', som han og hans hustrue har i leje af Gudum kloster (ÆDA III p. 228)
1524 får han af Fr. I brev på Hodsagergaard og Brogaard.
- 1. dec. 1542 Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg får brev på at beholde sit bondegods i Nørrejylland, som var forbrudt under Grevens Fejde (Danske Kancelli, Tegnelser IV, 371b. Trykt i Kancelliets brevbøger 1542 p. 253)
- 1557 Anders Jepsen dør - der holdes skifte
Anders Hvid var af adelig stand, hvilket fremgår af, at han i 1543 blev takseret til skat lige med andre adelige. Dog har slægten kæmpet for at hævde sig sådan. At dette forholder sig sådan fremgår af følgende retssag med Fru Karen Mun k i Staby Kærgaard. Anders Hvid havde en sønnedatter, fru Karen Nielsdatter, som arvede Trabjerg efter ham. Under retssagen i 1611 fremsatte fru Karen Munk påstand om, at fru karen Nielsdatter ikke var en adelsperson. Samme år blev det modbevi st af en Landstingsdom af 2. marts 1611. Anders Hvid var ikke alene Herredsfoged i Ginding Herred, men han var tillige delefoged under Lundenæs Slot.
Anders Hvid var fint gift. Hans hustru hed fru Margrethe Qwie. Hun var enke efter adelsmanden Jes Qwie, der 1476-86 var lensmand på Riberhus. Forøvrigt var han selv i slægt med Anders Hvid, idet dennes bedstemor var født Qwie.
1486 skænkede fru Margrethe Qwie og hendes første mand en søvforgyldt alterkalk og disk til Karup Kirke. I 1652 lod Frederik III kalken ombytte med den, der nu findes i kirken, og lod den første indsende til det af kongen oprettede kunstkammer , og den findes nu i Nationalmuseet. Jes Qwie døde omkring 1486, og fru Margrethe er sandsynligvis blevet gift med Anders Hvid ca. 1493.
Skiftet efter Anders Jepsen i Trabjerg
Rigens Forfølgningsbog 1552-59, fol. 683a-85b
(Rigsarkivet: Kongens Retterting)
Afskrift ved Ole Bech Knudsen.
Trabjergslægten
poha.dk:
Anders Jepsen Hvid. 1498 ejer af Trabjerg og Abildtrup, men boede næppe på Abildtrup. Herredsfoged, var nok af adelig stand. Gift med Fru Margrethe Qwie, enke efter adelsmanden Jes Qwie.
Død ca. 1557
Ifølge bogen 'J. Abildtrup. Abildtrupggaard og dens beboere. 1498-1925. Samt nogle oplysninger om slægterne Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og Købke i Vorgod. En Slægtshistorie gennem 550 Aar. 1925, 143 sider' var Ander s Nielsens aner som vist i tabellen ovenover. Flere tilhørte lavadelen (knapadelen), men der var ikke stor forskel mellem denne og store selvejerbønder. Oprindeligt var der kun 1 Abildtrupgaard, den nuværende Abildtrup Nedergård. Fra slutninge n af 1600-tallet var der også en Ny Abildtrupgaard. Vorgod sogn. Læs uddrag <../Familie/Abildtrup.htm> fra bogen om Abildtrupgaard.

Den lavadelige slægt Hvid boede gennem 1400- og 1500 tallet på Trabjerg i Borbjerg sogn ved Holstebro,
Kvi(e)sgaard, i ældre folketællinger står Qvi(i)sgaard, i Fabjerg sogn, ligger i dag Kviesgårdvej 7, Lemvig, der er også en Øster Kviesgaard. Gården har måske fået navn efter familien Qwie/Qvie, der står som adelig.
Død 1557
kilde: familytreemaker.genealogy.com/users/h/a/g/...2/.../UHP-
Væsentlige årstal
Født ca. 1475 Han er sandsynligvis ca 30 år gammel i 1506
1506 giver han rigsråd Niels Klemmensen 4 mark og 1 tdr honning for at blive herredsfoged (Jydsk Hist. og Topogr. 1886, 2 rk, bd. 1, p. 218)
21. marts 1510 Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg besegler en lavhævd om Ribe Domkapitels gods i Sale Sogn
se Anders Jepsens segl
1510 forlenes han af Vestervig Kloster med 2 gårde i Borbjerg (HGH p 168)
1514 får han brev på en gård i Ry sogn i 'Fellouff', som han og hans hustrue har i leje af Gudum kloster (ÆDA III p. 228)
1524 får han af Fr. I brev på Hodsagergaard og Brogaard.
- 1. dec. 1542 Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg får brev på at beholde sit bondegods i Nørrejylland, som var forbrudt under Grevens Fejde (Danske Kancelli, Tegnelser IV, 371b. Trykt i Kancelliets brevbøger 1542 p. 253)
- 1557 Anders Jepsen dør - der holdes skifte
Anders Hvid var af adelig stand, hvilket fremgår af, at han i 1543 blev takseret til skat lige med andre adelige. Dog har slægten kæmpet for at hævde sig sådan. At dette forholder sig sådan fremgår af følgende retssag med Fru Karen Mun k i Staby Kærgaard. Anders Hvid havde en sønnedatter, fru Karen Nielsdatter, som arvede Trabjerg efter ham. Under retssagen i 1611 fremsatte fru Karen Munk påstand om, at fru karen Nielsdatter ikke var en adelsperson. Samme år blev det modbevi st af en Landstingsdom af 2. marts 1611. Anders Hvid var ikke alene Herredsfoged i Ginding Herred, men han var tillige delefoged under Lundenæs Slot.
Anders Hvid var fint gift. Hans hustru hed fru Margrethe Qwie. Hun var enke efter adelsmanden Jes Qwie, der 1476-86 var lensmand på Riberhus. Forøvrigt var han selv i slægt med Anders Hvid, idet dennes bedstemor var født Qwie.
1486 skænkede fru Margrethe Qwie og hendes første mand en søvforgyldt alterkalk og disk til Karup Kirke. I 1652 lod Frederik III kalken ombytte med den, der nu findes i kirken, og lod den første indsende til det af kongen oprettede kunstkammer , og den findes nu i Nationalmuseet. Jes Qwie døde omkring 1486, og fru Margrethe er sandsynligvis blevet gift med Anders Hvid ca. 1493.
Skiftet efter Anders Jepsen i Trabjerg
Rigens Forfølgningsbog 1552-59, fol. 683a-85b
(Rigsarkivet: Kongens Retterting)
Afskrift ved Ole Bech Knudsen.
Trabjergslægten
poha.dk:
Anders Jepsen Hvid. 1498 ejer af Trabjerg og Abildtrup, men boede næppe på Abildtrup. Herredsfoged, var nok af adelig stand. Gift med Fru Margrethe Qwie, enke efter adelsmanden Jes Qwie.
Død ca. 1557
Ifølge bogen 'J. Abildtrup. Abildtrupggaard og dens beboere. 1498-1925. Samt nogle oplysninger om slægterne Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og Købke i Vorgod. En Slægtshistorie gennem 550 Aar. 1925, 143 sider' var Ander s Nielsens aner som vist i tabellen ovenover. Flere tilhørte lavadelen (knapadelen), men der var ikke stor forskel mellem denne og store selvejerbønder. Oprindeligt var der kun 1 Abildtrupgaard, den nuværende Abildtrup Nedergård. Fra slutninge n af 1600-tallet var der også en Ny Abildtrupgaard. Vorgod sogn. Læs uddrag <../Familie/Abildtrup.htm> fra bogen om Abildtrupgaard.

Den lavadelige slægt Hvid boede gennem 1400- og 1500 tallet på Trabjerg i Borbjerg sogn ved Holstebro,
Kvi(e)sgaard, i ældre folketællinger står Qvi(i)sgaard, i Fabjerg sogn, ligger i dag Kviesgårdvej 7, Lemvig, der er også en Øster Kviesgaard. Gården har måske fået navn efter familien Qwie/Qvie, der står som adelig.