GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Søren Knudsen

Født 1732 Hornstrup, Vejle amt
Død 20 MAY 1804 Hornstrup, Vejle amt
1732
Hornstrup, Vejle amt
Mette Sørensdatter DEC 1763 Bredballe, Vejle amt
Vielse 13 NOV 1759 Højen, Vejle amt
Fødsel 1732 Hornstrup, Vejle amt
Død 20 MAY 1804 Hornstrup, Vejle amt
vejle, Nørvang, Hornstrup, Hornstrup Sogn, Breballe, 42, FT-1787
Søren Knudsen 55 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Jens Datter 51 Gift Madmoder
Jens Sørensen 25 Ugift Begges ægte Børn
Hans Sørensen 12 Ugift Begges ægte Børn
Dorthea Sørens Datter 10 - Begges ægte Børn
Anna Sørens Datter 6 - Begges ægte Børn

vejle, Nørvang, Hornstrup, Bredballe Bye, 7, 43, FT-1801
Knud Sørensen 35 Ugift Huusbonde Bonde og gårdbeboer
Rasmus Andersen 24 Ugift Tjenestekarl
Søren Knudsen 74 Gift Husbondens far Aftægtsfolk
Maren Tollerupsdatter 70 Gift Husbondens mor Aftægtsfolk

Enggaarden, Bredballe Byvej 21. Oprindelig var Enggaarden en fæstegård til Tirsbæk, der blev frikøbt ca. år 1800. Gården havde 45 tdr. land og 5 tdr. skov. Det hvide stuehus er opført i 1860. Gården bliver revet ned i 1975 og daginstitutio nen Troldebakken bliver opført på stedet med adresse Bredballe Byvej 39.

Enggaarden, en fire-længet gård beliggende ved Bredballe Byvej 21 med 45 tdr. land og 5 tdr. skov, var oprindelig en gammel fæstegård til Tirsbæk frikøbt omkring år 1800. Stuehuset er fra 1860. Nedrevet i 1975 og nuværende er der daginstit utionen Troldebakken på stedet - med adresse Bredballe Byvej 39.
Søfren Knudsen var gårdmand på Engaard, Bredballe Strand. Fæster fra 1750.

1797 køber han gården for 2.100 Rigsdaler (1.150 Rigsdaler kontant) af Chr. V. Benzen på Tirsbæk.