GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Frederik Algreen-Ussing

Født 8 MAY 1838 Frederiksberg sogn. Københavns amt. DK.
Død 6 JAN 1869 København. Vor Frue Sogn. Højbro Plads 4. DK.
8 MAY 1838
Frederiksberg sogn. Københavns amt. DK.
28 FEB 1807
København. Holmens sogn. Rævegade. DK.
Fødsel 8 MAY 1838 Frederiksberg sogn. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Frederiksberg. 1831-1852 side 94 opslag 99.
Dåb 14 SEP 1838 Frederiksberg sogn. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Frederiksberg. 1831-1852 side 94 opslag 99.
Konfirmation 9 APR 1854 København. Vor Frue Sogn. DK.
Kirkebog. Kbh. Vor Frue. HM 1853-folio 11 opslag 6.
Død 6 JAN 1869 København. Vor Frue Sogn. Højbro Plads 4. DK.
Begravelsesprotokol. Kbh. 1869 nr. 86 opslag 16.
Begravelse 13 JAN 1869 København. Holmens Kirkegård. DK.
Begravelsesprotokol. Kbh. 1869 nr. 86 opslag 16.
1856 student privat.
1861 cand. jur. og assistent i Indenrigsministeriet senere i Finansministeriet, tillige sekretær ved Skiftekommissionen vedrørende Kreditforeningen. af Købstadgrundejere i Nørrejylland.

Historisk forfatter.
1864 medstifter af Augustforeningen og medlem af dens bestyrelse.
Han gik i Metropolitanskolen, men artede sig ikke godt der, hvorfor han i 1856 blev privat dimitteret.
Skønt han i sine studenterår var ivrig optagen af at studere personalhistorie og topografi, og skønt han deltog meget i selskabsliv og kammeratsammenkomster, blev han allerede i 1861 juridisk kandidat.
Han fik nu plads som assistent i Indenrigs-, senere i Finansministeriet og blev tillige sekretær ved den nørrejyske
Kjøbstadkreditforenings skiftekommission.
1866 udnævntes han til kammerjunker.
Allerede som student havde han skrevet novellistiske småting; senere kastede han sig udelukkende over personalhistorie og topografi. Sammen med Lengnick og alene udarbejdede han flere stamtavler og blev en flittig medarbejder ved «Illustreret Tidende», hvor han i årenes løb skrev en række grundige, livlige og interessante biografier af fremtrædende danske og enkelte fremmede personer, blandt hvilke navnlig den om Eiler Sundt gjorde opsigt; disse skildringer viste, at han samvittighedsfuldt var gået til kilderne eller havde set godt med egne øjne. I samme blad offentliggjorde han gennem mange numre «Fra Kirkegaarden», en cyklus, der indeholder kortfattede oplysninger om afdøde. Også her gav han topografiske meddelelser, som senere formede sig til «Turisten i Nordsjælland»
Han forfattede end videre forskellige andre arbejder, mest om sjællandske og fynske lokaliteter. Flere af disse foreligge kun trykte som manuskripter.
Hans kære, stadige tanke var udgivelsen af et biografisk leksikon, til hvis redaktør han udmærket egnede sig. Hertil havde han gjort store samlinger og sikret sig medarbejdere.
Så kom 1864, og han optrådte da som medindbyder til «Avgustforeningen». Han havde altid haft sympati for det konservative, så det var ganske forståeligt, at hans overbevisning førte ham over i den omtalte lejr. Imidlertid gik folkestemningen den gang i en stik modsat retning, og «Forlagsbureauet», som 1865 var gået ind på at forlægge det nævnte værk, turde under disse omstændigheder ikke betro redaktionen af det til en mand, som havde stillet sig så skarpt imod den offentlige mening, Følgen heraf var, at værkets virkeliggørelse foreløbig måtte opgives.
Han døde efter få dages sygeleje af skørbug.
Fr. A.-U. var en sjælden rigt udstyret person. Hans livsvæld var uudtømmeligt, han var vittig og lunerig, men hans gemyt beherskedes altid af hans rastløst arbejdende, skarpe forstand. Der var en fin iagttagelsesevne i ham, og hans tidlig udviklede karakter var fremtrædende. Bag hans mod fremmede tidt overmodige,
hensynsløse og letfærdige måde at være på gemte der sig stor respekt for sandheden, og han stræbte altid efter at komme til klarhed.
Hans store flid og eminente arbejdsevne parredes med pligtfølelse og ærgerrighed.
Mod alle ældre viste han pietet; han var en god søn, en god broder, god ven og fuld af varm fædrelandskjærlighed.
Mange rige løfter bleve brudte ved hans tidlige død.
Nyere biografi kan læses her:
denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Fred._Algreen-Ussing