GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mentz Rynning

Født 30 OCT 1721 Melhus sogn. Sør-Trøndelag fylke. NO.
Død 31 OCT 1788 Vinger sogn. Hedmark fylke. NO.
30 OCT 1721
Melhus sogn. Sør-Trøndelag fylke. NO.
Vielse 6 MAR 1760 Ringebu sogn. Oppland fylke. NO.
Kirkebok. Ringebu. 1734-1780 opslag 225.
Erhverv Sognepræst i Vinger sogn.
Fødsel 30 OCT 1721 Melhus sogn. Sør-Trøndelag fylke. NO.
Bastian Svendsen.Biografiske efterretninger om geisteligheden i Hamars Stift. Bind II side 96.
Død 31 OCT 1788 Vinger sogn. Hedmark fylke. NO.
Kirkebok. Vinger/Vinger. 1772-1813 opslag 247.
Efter at være undervist i 'Begyndelsesgrundene', først af faderen siden af studiosus Nicolai Hjardemaal, indsattes han i Trondhjems lærde Skoles 3.die klasse og blev student i 1742.
Efter at have bestået de første to eksamener blev han lærer ved samme skole.
1747.tog han til København.
1751 cand. theol. og atter ansat ved skolen i Trondhjem.
1754 atter til København for at søge et præstekald.
1755 residerende kapellan for Strøm sogn.
1764 sognepræst i Vinger sogn.

Han var en dygtig jordbruger og blev ved sit eksempel til særdeles nytte for sognet, der siden fik flere bønder, som modtog belønninger og opmuntringer fra Landhusholdningsselskabet.